Test Çöz,Paragraf Bilgisi Konu Anlatımlı Test; Paragraf Bilgisi, Yapı, Konu, Ana düşünce, Yardımcı Düşünce, Anlatım Biçimleri, Paragraf, Paragrafın Yapısı, Giriş Cümlesi, Gelişme Cümlesi, Sonuç cümlesi, Paragrafın Konusu, Paragrafın Başlığı, Paragrafın Anadüşüncesi, Paragrafta Yardımcı Düşünce, Anlatım Teknikleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Betimleyici Anlatım,

8. Sınıf Türkçe Paragrafta Bilgisi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
11 Aralık 2014 Persembe 17:17
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 13:40
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
18403
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Bütün insanları dost

Paragrafta Yardımcı Düşünce:
Yazar, giriş bölümünde ele aldığı konuyu gelişme bölümünde açıklar, örnekler, geliştirir. Bu cümleler
yardımcı düşünceleri oluşturur. Gelişme bölümündeki bu yardımcı düşünceler anadüşüncenin daha iyi
anlaşılmasında etkilidir.
Yardımcı düşünceleri oluşturan cümleler arasında anlamsal bütünlük ve dilbilgisi yönünden uygunluk
olmalıdır. Cümleler anlam ve biçimleri bakımından uygun olmadığından anlatımın akışı bozulur.

(I) Gurur, kısaca kişinin gerçek değerinin anlaşılmasını engelleyen başlıca etkendir. (II) İnsanın
çevresinde yanlış anlaşılmasına sebep olduğu gibi kişiyi toplum içinde sevimsiz bir yaratık haline
koyar. (III) Gururlu insan çoğu zaman başkalarının yaptıklarını beğenmez. (IV) Aslında gurur, psikolojik
bakımdan kişiyi gülünç durumlara düşürür.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
 

Paragrafın Anadüşüncesi:
Cümle ve paragraf bir düşünceyi iletme biçimidir. Her cümlenin ve paragrafın bir amacı vardır. Bir duyguyu,
düşünceyi iletmede araçtır. Dolayısıyla her cümlenin ve paragrafın bir mesajı vardır. Yazarın ele aldığı konu
ile ilgili iletmek istediği mesaj okuyucuya, oluşturmak istediği görüş, paragrafın anadüşüncesidir.
Anadüşünce, yargı özelliği taşır. Her paragrafın anadüşüncesi vardır. Anadüşünce, yazarın ele aldığı konuya
bakış açısıdır. Paragrafın konusunun daha önce yargı taşımadığını belirtmiştik. Anadüşünce, konunun hangi
yönden değerlendirildiğini gösteren yargı bildiren, görüş belirten söz birimidir.
Anadüşünce paragrafın başında da sonunda da yer alabilir. Anadüşünce, paragrafın en genel yargısıdır.
Anlatılanların özetidir.

Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip
büyütenlerin elindedir. Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde
bırakır, anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da, oğlunun müdafaasız bir köylüyü, bir uşağı
öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca ve haince aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik
belirtisi sayarak sevinir. Bu tür eğitim yanlıştır.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 

Kırmızı renk, her yere farklı anlamlar yükler. Manavda domates, Adana’da kan kırmızı karpuz, Ereğli’de mis kokulu çilek… Hastanede ameliyathaneye son anda yetiştirilen kan…
Bu parça aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
 

Toplumsal değerlerin sese bürünmüş şeklidir türküler. Türküler sesimiz, yürek sızılarımızdır. Dilimizin rengi, güzelliği; sözümüzün özüdür. Türküler sinelere hapsedilen aşkların dilidir.
Yukarıdaki parçada türkülerin hangi niteliğine değinilmemiştir?
 

Paragrafın Konusu:
Her paragrafın konusu mutlaka vardır. Yazarın yazısıyla okuruna iletmek istediği bir mesajı vardır. Bu
mesajın neyle ilgili olduğunu okuyucuya bildiren konudur. Konu, hiçbir zaman yargı ifadesi taşımaz.
Düşünceyi iletir, düşünceyle ilgili mesajı iletmez. Konu, paragrafta iletilen düşüncenin adlandırılmasıdır.
Paragrafın konusunu bulabilmek için “Yazar neden bahsediyor?” sorusunu aklımızda tutarak paragrafı
okumalıyız. Bu soruya paragraftan aldığımız yanıt paragrafın konusudur. Bir paragrafta ancak bir konu olur.
İkinci bir konu ele alınacaksa başka paragrafa geçilmelidir.

Sanatın temel konusu insandır, insanla ilgili her şeyi sanatta bulabiliriz. Sanat, toplumun aynası olduğu için, toplumdaki değişmeleri sanatın yansıtması doğaldır. Sanatçıların da toplumla birlikte yaşayışı, duyuşu, düşünüşü de değişir. Bu toplumsal değişim sanatın değişmesine de yol açar.
Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
 

 Tiyatroyu hem hayata benzediği için, hem benzemediği için seviyoruz. Gerçek olanla düş olanın arasında kaldığımız için, doğru ile yalanı birbirine karıştırdığımız için seviyoruz. Çünkü …
Paragrafı, tamamlayabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
 

Sonuç cümlesi:
Paragrafın son bölümüdür. Giriş bölümünde verilen konu, gelişme bölümünde açıklanır. Sonuç bölümünde
ise özetlenir. Sonuç bölümü tek cümledir. Kısa, açık ve özet niteliği taşıyan cümledir. Özet niteliği taşıyan bu
cümle genellikle de özet anlamı veren sözcüklerle başlar. “Demek ki, anlaşılıyor ki, bu nedenle, buna
dayanarak, o halde” gibi söz ve söz öbekleri sonuç cümlesinde kullanılır.

Günümüzdeki ekonomik koşulların sanatçıları da etkilediği bir gerçektir. Ancak sanatçıların öncelikle
mücadeleci bir insan olmaları gerekir Sanat, büyük fedakârlıkların, uzun uğraşıların bir sonucudur.
Maddi kazanç için sanatla uğraşanlar bir bir kaybolmuşlardır. İnsan iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya
çalışırsa birini kırar. Maddi kazancı bir tarafa bırakıp sanat peşinde koşanlar…
Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanabilir?
 

(1) Köpekler daha yabanda yaşarken güçlü koku alma duyuları ile hızları sayesinde avlanıp yaşamını sürdürüyorlardı. (2) Avı, daha iyi yakalamalarını sınırlayan içeri çekemedikleri tırnaklarıdır. (3) Fakat çitalar ve köpekler, tırnaklarını keskin uçlu pençeler durumuna getiremezler. (4) Aslan, kaplan ve leopar gibi yabani tüm kediler çekebildikleri ve istediklerinde ayak kaslarını gererek açabildikleri pençelerini ava batırabilirler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parçada anlamlı bütünlük sağlanmış olur?
 

(1) Sinemanın mucizesi insan yüzünün yakın planıdır. (2) Geniş açıya yönelik bu akım, kısmen sinemanın geçirdiği dönüm noktası olan teknolojik değişimlerle açıklanabilir. (3) Bu yüzden sinemanın şimdilerde yakın planlardan kaçması şaşırtıcı. (4) Bunun sebebini anlamakta zorlanıyorum.
Yukarıda numaralarla belirtilmiş cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
 

Paragraf:
Paragraf bir anlatım birliğidir. Birden fazla cümlenin anlam ve anlatım bakımından bir bütünlük içinde
düşünceyi iletmesiyle oluşan cümleler birliğidir. Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi aktarmada kullanılan
paragrafın, kendine özgü oluşturulma, teknik ve yöntemleri vardır. Tek cümle ile anlatılamayanları birden
fazla cümle ile anlatmak için kullanılan yöntemdir. Paragrafla ilgili özellikleri aşağıdaki başlıkları esas alarak
inceleyeceğiz.
- Paragrafın Yapısı
- Paragrafın Konusu
- Paragrafın Anadüşüncesi
- Paragrafta Yardımcı Düşünceler
- Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafın Yapısı:
Paragraf birden fazla cümlenin oluşturduğu anlatım biçimidir. Bu cümleler bir araya gelip paragrafı
oluştururken belli bir kural, anlam ve dil özellikleri göz önünde bulundurulur. Anlamsal ve biçimsel güzelliği
sağlamak, düşüncenin doğru iletilmesinde etkilidir. Dilbilgisi açısından uygunluk taşımayan anlamsal
bütünlüğü olmayan paragraflarda düşüncenin sağlıklı iletimi mümkün değildir.
Paragraf yapısı bakımından üçe ayrılır.
a. Giriş cümlesi b. Gelişme cümleleri c. Sonuç cümlesi
Giriş Cümlesi:
* Giriş bölümünde yazar çoğunlukla ele aldığı konuyu verir. Paragrafı okuyan kişi yazarın hangi konuyu ele
aldığını giriş cümlesinden anlar.
Giriş cümlesi, kendisinden sonraki cümlelerle anlamsal ve biçimsel olarak bağlantılıdır. Kendisinden önce bir
başka cümle daha olduğu izlenimi vermemelidir. Giriş cümlesinde belgisizlik anlamı veren sözcüklerin
bağlaçların kullanılması, o cümleden önce başka cümlelerin olduğu izlenimi verebilir.
Örneğin:
Kendini yazılarıyla ifade edemeyince bu kez de bu yöntemi denemiştir.
Bu cümlede altı çizili söz birliği bu cümleden önce bir başka cümle olduğu izlenimi vermektedir.
Sanatçı da eleştirilere her zaman açık olabilmelidir.
Bu cümlede ise “da” bağlacı kendisinden önce cümle olduğu izlenimi vermektedir. Bu cümleler giriş cümlesi
olamaz. Giriş cümlesi, açıklanmaya geliştirilmeye uygun olmalıdır. Örneğin:
Eğitim sisteminde aksayan pek çok taraf vardır.
Çocukların ve yaşlıların çok daha fazla sevgiye ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Gelişme Cümlesi:
Paragrafın cümle sayısı en fazla olan bölümüdür. Giriş bölümünde verilen konu, gelişme bölümünde
geliştirilip açıklanır. Bu bölümde cümle sayısı fazla olduğu için bu cümleler arasında bütünlük sağlanmış
olmalıdır. Gerek konu gerekse dilbilgisi kuralları bakımından bütünlük göstermelidir. Gelişme bölümünün bir
başka özelliği de örneklerin, açıklamaların kullanıldığı bölüm olmasıdır. Anlatım biçimleri bu bölümde
kullanılır .

…Gerçek sanat, halkı anlatır. Bir sanat eserinde halk kendini ne kadar çok bulursa o eseri o kadar çok
sever. Sanatçı halkın duygu ve düşüncelerini ne kadar iyi anlatırsa o kadar başarılıdır. Anlaşılmayan,
okunmayan, kütüphanelerin raflarında tozlanan kitabın kime faydası olur ki?
Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisini bu parçanın başına getirmek uygun olur?