Test Çöz,Parçada Yardımcı Düşünce Değerlendirme Testi, Parçada Yardımcı Düşünce Testi, Parçada Yardımcı Düşünce Testi, Parçada Yardımcı Düşünce Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Parçada Yardımcı Düşünce Kazanımları, Parçada Yardımcı Düşünce Kazanım Testi, Parçada Yardımcı Düşünce Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe Parçada Yardımcı Düşünce Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 20:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7457
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Bu oyunu oynamanın birçok şekli var. Bunlardan biri “mantar etkisi” yaratmak. Bunun için herkes iki eliyle kumaşı tutar. Sonra kumaşı olabildiğince havaya kaldırır. Aşağı indirirken hep birlikte büyük balonun altına girmeye çalışılır. Bu sırada yerinizi değiştirerek oyunu daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. 
Bu parçada tanıtılan oyunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • AOyuncuların oyun sırasında ne yapacaklarına
 • BOyunun çeşitli şekillerde oynanabileceğine
 • CEğlenceli hâle dönüştürülebileceğine
 • DKaç kişiyle oynandığına

1.Soru

Türk halk edebiyatında şiir, anonim ve bireysel olmak üzere iki kolda toplanabilir. Anonim olanlar, başlangıçta bir kişi tarafından söylenmiş veya yazıya geçirilmiş halkın ortak duygu ve düşüncelerini aksettiren ürünlerdir. Bunlar sözlü gelenekte yaşadıkları zamana göre değişikliklere uğradıkları için tam bir sanat seviyesine ulaşamamışlardır. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

 • AHalk edebiyatında şiirin iki grupta toplandığına
 • BAnonim eserlerin halkın ortak ürünü olduğuna
 • CFerdi eserlerin anonim eserlere göre daha kalıcı olduğuna
 • DAnonim eserlerin zamanla değişime uğradığına

 

2.Soru

Dildeki ilk kelimelerin ortaya çıkışı sebepsizdir. Milletler nesneleri farklı şekillerde adlandırmış- lardır. Görme organına Türkçede “göz”, Farsçada “çeşm”, Arapçada “ayn” denmektedir. Aslında bu kelimelerle görme organı arasında hiçbir ilgi yoktur. Buna rağmen milletlerin her ferdi, oturup karar vermiş, anlaşmış gibi aynı kelimeden aynı nesneyi anlamaktadır. 
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?  

 • ANesnelerin adlandırılışlarının bir nedeni olmadığı
 • BBir nesneye verilen adın zamanla değişime uğradığı
 • CAynı nesneyi her milletin kendine göre adlandırdığı
 • DBir milletin aynı kelimeyle aynı nesneyi anladığı

3.Soru

Öyküde temel bir olay vardır. Bu olay başlangıç- tan sonuca doğru giden herhangi bir olayın anlık parçasıdır. İşte öyküler, o bir anlık parça içerisindeki insanı inceler. Ancak herhangi bir şey veya bir hayvan da öykünün konusu olabilir. Kişilerin sayıca az olması ve yaşantılarının bir yönünün anlatılması öykülerin en belirgin özelliğidir. Bu sebeple öyküler yoğun ve dolgun bir nitelik taşır. 
Bu parçadan öykü türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 • AHerhangi bir varlık, konusu olabilir.
 • BBelli bir zaman dilimi içerisindeki insanı inceler.
 • CSamimi ve anlaşılır bir üslup kullanmak şarttır.
 • DBaştan sona bir ana olay etrafında gelişir.

4.Soru

Yine Marmara! Geminin tam burnuna oturmuşuz. Geminin burnu açık denizlere sesleniyor: “Vardaaa!” Kalbim, kalbim saatli bomba mı denir? Ha patladı, ha patlayacak! Geminin burnundayız, gidiyoruz. Sahilden, hızlı ve emin gidiyoruz. İstanbul ufalıyor. İstanbul uzaklaşıyor. Gözlerimizi sonuna kadar açmış ona bakıyoruz. O kim bilir, kimlere bakıyor? 
Bu parçadan hareketle yazarın anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 • ABenzetme ve kişileştirme yaparak anlatımı güçlendirmiştir.
 • BKısa cümleler kullanmıştır.
 • CEşanlamlı sözcükler kullanmıştır.
 • DSözcük tekrarlarına yer vermiştir.

5.Soru

Gezi yazısının başarılı olması yazarının iyi bir gözlemci olmasına bağlıdır. Önceden gezilecek yerler hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi edinmek gözlemin başarısını arttırır. Ancak her gezgin ilginç olanı yakalayamaz. Kimileri bir yerin yöresel yemeklerine takılıp kalırken, bazı gezi yazarları insanların ortak yanlarını ortaya çıkarır. Bölgenin doğal ve tarihsel güzellikleri yanında tartışmalara, yakınlaşmalara, dostluklara da dikkat çeker. 
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • AGözlemi yapılacak yer hakkında bilgi sahibi olmak yazarı başarıya ulaştırır.
 • BHer gezgin gözlemini yaptığı yerin farklı özelliklerini öne çıkarır.
 • CGezi yazılarının başarıya ulaşıp ulaşamaması yazarının elindedir.
 • DGezi yazılarında anlatılanlar kadar anlatım biçimi de önemlidir.

6.Soru

Gezi yazısının başarılı olması yazarının iyi bir gözlemci olmasına bağlıdır. Önceden gezilecek yerler hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi edinmek gözlemin başarısını arttırır. Ancak her gezgin ilginç olanı yakalayamaz. Kimileri bir yerin yöresel yemeklerine takılıp kalırken, bazı gezi yazarları insanların ortak yanlarını ortaya çıkarır. Bölgenin doğal ve tarihsel güzellikleri yanında tartışmalara, yakınlaşmalara, dostluklara da dikkat çeker.
Metnin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AAnlatımı güçlendirmek için ikilemelerden yararlanılmıştır.
 • BŞart anlamı taşıyan cümle bulunmaktadır.
 • CÖneri niteliği taşıyan cümleler vardır.
 • DAnlatılmak istenenler karşılaştırma yapılarak aktarılmıştır.

7.Soru

İki tilki dost olup gece gündüz birlikte gezmeye başlar. Bir gün avcılar bunların peşine tazılarını salıverirler. Can derdine düşen tilkiler birbirlerinden ayrılırlar. Biri, ciğer yakıcı bir sesle bir daha nerede buluşabileceklerini sorar; diğeri ise ayrılık yarası ve dert ateşiyle belki bir kürkçü dükkânında buluşabileceklerini söyler. 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

 • APekiştirilmiş sözcükler kullanılmıştır.
 • BNitelik bildiren sözcükler vardır.
 • Cİkilemeye yer verilmiştir.
 • Dİnsanlara ait özellikler hayvanlara aktarılmıştır.

8.Soru

Eline geçen her şeyi amaçsızca okuyan bir okur, hem zamanını gereksiz yere harcar hem de dağınık bir bilgi yığınına döner. Walter Winkelman, bir denemesinde eline geçen her şeyi büyük bir açlıkla okuyan okuyucuları “ayaklı sözlük”e benzetir. Bu kişilerin edindikleri bilgiler ilk bakışta “göz kamaştırıcı” görünse bile yüzeysel olduğu için gazete ve dergi bulmacalarını çözmekten başka bir işe yaramaz. 
Bu parçada yazarın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 • ADüşüncesini tanık gösterme yoluyla desteklemiştir.
 • BAnlatımı güçlü kılmak için deyim kullanmıştır.
 • CDüşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır.
 • DYargıları gerekçeleriyle vermiştir.

9.Soru


 

Sanatçının görevi dünyanın ahlakını düzeltmek olmamalıdır.Sanatçı dünyayı ahlak ilkesiyle değil, başka yönlerden düzeltir.O, dünyaya ruhsal bir anlam kazandırır, düşünceyi, sözcüğü, imgeyi kendi yaşamını örnek olarak kullanarak yaşamın bütününü göz önüne serer.Onun işi canlandırmaktır, başka bir şey değil.
Bu düşüncelere sahip olan bir eleştirmen için sanatçının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADünyanın olaylara bakış açısına göre kendi bakış açısını oluşturmak
 • BOlaylara tarafsız bir gözle bakarak insanlara doğruyu göstermek
 • CEserlerinden toplumsal konulara yer vermeyerek toplumun olayları algılayış biçimine yön vermek
 • DYaşanılan dünyaya anlam kazandırarak, toplumun örneklerle bütün dünyayı algılamasını sağlamak

10.Soru