Test Çöz,Sakarya Savaşı Değerlendirme Testi, Sakarya Savaşı Testi, Sakarya Savaşı Testi, Sakarya Savaşı Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Sakarya Savaşı Kazanımları, Sakarya Savaşı Kazanım Testi, Sakarya Savaşı Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sakarya Savaşı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 12:47
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7910
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Kütahya - Eskişehir ye-nilgisinden sonra Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerini Başkomutan sıfatıyla üzerine almıştır.Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula-şılabilir?

 • AÇabuk ve etkili kararların alınabilmesi için ortam sağlanmıştır.
 • BUlusal egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiştir.
 • CMilli Mücadele'nin merkezi değiştirilmiştir
 • DMeclis'teki farklı gruplar birleştirilmiştir

1.Soru

1683’ten beri süren geri çekilişimiz Sakarya Savaşı ile son bulmuştur. Ancak bu savaşı kazanmamıza rağmen yurdu düşmandan temizlemek için karşı harekete geçilmemiştir Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Aİtalyanların kendiliğinden çekildiği gibi yunanlılarında çekilebileceği düşüncesi
 • BOrdumuzun taarruz kabiliyetinin olmaması
 • Cİtilaf devletlerinin barış teklifinde bulunmaları
 • DMustafa Kemal’in Başkomutan olarak kalmak istemesi

2.Soru

13 Eylül 1921’de biten Sakarya Savaşından sonra TBMM 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanı vermiştir.Mustafa Kemal’e bu ünvan verilmesi onun hangi görevde olduğunu göstermektedir?

 • ABaşkomutan
 • B9. Ordu Müfettişi
 • CTBMM Başkanı
 • DTemsil Heyeti BAşkanı

3.Soru

Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düş-mana terk olunamaz.M. Kemal’in Sakarya Savaşındaki bu sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?

 • ASakarya Savaşı Kurtuluş savaşının en son savaşıdır
 • BSakarya Savaşı düşmanı yurttan atmayı hedefleyen bir taarruz savaşıdır.
 • CÜlkenin tamamı savunulacaktır.
 • DDüşmanlarla kesinlikle antlaşma yapılmayacaktır.

4.Soru

20 Ekim 1921 de yapılan Ankara anlaşmasında Fransa işgal ettiği yerlerden tamamen çekilecekti Hatay Fransa'nın yönetiminde kalacak, ancak burada özerk bir yönetim kurulacaktı. Hatayda, eğitim dili Türkçe olacak, Türk parası da geçerli olacaktı. Buna göre Ankara Antlaşması için, 
I. Güney Cephesi kapanmıştır. 
II. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Fransa olmuştur.
III.Fransa, Hatay'ın Türkiye'nin bir parçası olduğunu, dolaylı da olsa kabul etmiştir 
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

 • AYalnız lll
 • BYalnız II
 • CII ve III
 • DI ve III

5.Soru

Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması'yla iki ülke arasındaki savaş durumu sona ermiş ve Fransa İşgal ettiği yerler boşaltmıştır Yukarıdaki bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • AKurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi sona ermiştir.
 • BMilli Mücadelede cephe sayısı azalmıştır.
 • CSevr anlaşmasının uygulanamayacağı bir kez daha gösterilmiştir.
 • DTBMM’nin gücü ve otoritesi artmıştır.

6.Soru

Sakarya Savaşı'nın Türk ordusu tarafından kazanıl-masının ardından İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti'ne barış önerisinde bulunmuştur. Öneride Türk–Yunan kuvvetleri arasında askersiz bir alan oluşturulacağı, iki taraf birliklerinin İtilaf Devletlerince denetleneceği bil-dirilmiş, ancak öneri TBMM tarafından kabul edilme-miştir. Buna göre, TBMM'nin aşağıdakilerin hangisinden taviz vermemeye kararlı olduğu söylenebilir? 

 • ATam bağımsızlık ilkesinden
 • BBarış yanlısı dış politikadan
 • Cİstanbul Hükümetinin sözünden
 • DSevr anlaşmasının uygulanmasından

7.Soru

Sakarya Savaşı'nın kazanılmasının ardından, Fransa Ankara anlaşması ile Anadolu'dan çekildi, İtalya işgal ettiği yerleri tamamen boşalttı Buna göre;
I. İngiltere askeri ve politik yalnızlığa itilmiştir. 
II. TBMM'nin askeri başarıları siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir. 
III. İtilaf bloğunda çözülmeler baş göstermiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

 • AI ve III
 • BI, II ve III
 • CI ve II
 • DII ve III

8.Soru

Fransa, Sakarya Savaşı'nın ardından Yeni Türk Devleti ile an-laşma yoluna giderken,İngiltere Anadolu'daki milli hareketi Osmanlı hükümetine karşı basit bir ayaklanma saymış ve TBMM Hükümeti'ni tanımamakta direnmiştir.Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

 • AOsmanlı Devleti'nin etkinlik kazandığının
 • Bİngiltere ile Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun
 • CAskeri başarıların sonuçsuz kaldığının
 • DTBMM üzerindeki dış baskının arttığının

9.Soru


 

Sakarya Savaşı' nın kazanılmasından sonra Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nda Hatay' da özel bir yönetim kurulması kararlaştırılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ters düşmek-tedir?

 • AKuvayi Milliye
 • BMisak- ı Milliye
 • CTekalif - i Milliye
 • DHıyanet - i Vataniye

10.Soru