Test Çöz,8.sınıf sakarya’da dirilen ulus testi, sakarya meydan muharebesi test, 8 sınıf inkılap büyük taarruz, sakarya meydan muharebesi konu anlatımı, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Çalışma Testi, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Çalışması, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Değerlendirme Testi, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Kavrama Testi, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Kazanım Testi, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Konu Testi, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Testi, 8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Testi Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sakarya’da Dirilen Ulus Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Mart 2019 Cumartesi 18:34
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1410
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda yaşanan başarısızlık TBMM’de karamsarlığa yol açmış ve başarısızlığın sorumlusu aranmaya başlanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığın sorumlusu tutulmuştu?

A) Mustafa Kemal

B) İsmet İnönü

C) Fevzi Çakmak

D) Kazım Karabekir

 

2. TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasası’nı kabul etti. Bu yasa ile aşağıdakilerden hangisi başkomutanlığı getirildi?

A) Mustafa Kemal

B) İsmet İnönü

C) Fevzi Çakmak

D) Kazım Karabekir

 

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasasında yer almamıştır?

A) Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi.

B) Üç aylık bir süre içerisinde TBMM’nin bütün yetkilerinin Mustafa Kemal’e verilmesi.

C) Başkomutanlığı sırasında kanun çıkarmak dahil bütün yetkilerin Mustafa Kemal’de toplanması.

D) TBMM gerekli gördüğü takdirde süre dolmadan başkomutanlık yetkisini geri alması.

 

4. Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilen ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A) Tekâlif-i Millîye Emirleri yayınlandı.

B) Maarif Tekâleti toplandı.

C) Kanu-ni Esasi yayınlandı.

D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarıldı.

 

5. Tekâlif-i Millîye Emirlerinde tarım vergilerinin artırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal üretimin desteklenmesi.

B) Tarım ürünlerine ihtiyaç olmaması.

C) Erkeklerin çoğunun savaşta olması ve köylülerin geçim sıkıntısı çekmesi.

D) Toprakların büyük kısmının işgal altında olması ve vergi toplanamaması.

 

6. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu “Tekâlif-i Millîye Emirleri” ile aşağıdakilerden hangisi başlatılmıştır?

A) Topyekun savaş

B) Kurtuluş Savaşı

C) Ekonomik Savaş

D) Büyük Taarruz

 

7. Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulamasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Maarif Teşkilatı

B) İstiklâl Mahkemeleri

C) Meclis Komisyonları

D) Askeri Kolluklar

 

8. Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ordunun geri çekilmesini önlemek için baskı oluşturmak.

B) Orduyu güçlendirmek için halktan vergi toplamak.

C) Türk halkının topyekun savaşa katılmasını sağlamak.

D) Orduyu insan, taşıt, araç gereç bakımından desteklemek ve orduya gerekli yiyecek ve giyeceği sağlamaktır.

 

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra meydana gelmemiştir?

A) Sakarya Savaşı, Yunanların son saldırı savaşı oldu ve Yunan ordusu savunma durumuna geçti.

B) Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı.

C) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanarak doğu sınırlarımız belirlendi.

D) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa ile olan savaş sona erdi.

 

10. Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?

A) Misak-ı Millî sınırları içindeki Batum’un Gürcistan’da kalacağı kesinleşti.

B) Boğazların ticarete açılması, İstanbul’un güvenliğinin sağlanması her iki tarafça benimsenecekti.

C) Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Türkiye’nin tanımadığı bir barış antlaşmasını tanımayacaktı.

D) Suriye’den çekilme durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul edildi.

 

11. Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) İtalya

D) Yunanistan

 

12.  - Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti.
- Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakıldı. Türkçenin resmî dil olması ve Türk kültürünün gelişimine yardımcı olunması şartlarıyla Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.
- Fransa, Suriye’den çekilmesi durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul etti.

Yukarıdaki maddeler hangi anlaşmada kabul edilmiştir?

A) Ankara Anlaşması

B) Kars Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması

D) Moskova Antlaşması