Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Ses Bilgisi, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Ses Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Ses Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Ses Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Ses Bilgisi etkinliği bul, Ses Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Nisan 2013 Persembe 19:54
Güncellenme tarihi
18 Kasım 2019 Pazartesi 09:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12644
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ün¬lü uyumuna aykırı bir sözcük vardır?  
A) Kızılırmak parça parça olaydın,  
B) Her parçamı bir diyara salaydın,  
C) Sen de benim gibi öksüz kalaydın,  
D) Kızılırmak n'ittin allı gelini? 
  
"Leyla Hanımın ikinci damadı, son derece zengin bir ailenin tek oğluydu." cümlesinde aşağıdaki-lerden hangisi yoktur?  
A) Ünsüz benzeşmesi  
B) Ünsüz yumuşaması  
C) Kaynaşma  
D) Ünlü düşmesi 
  
"Bir müddet, bu projenin ortaya çıkaracağı olum-suzluklardan söz ettik ve bütün ihtimal¬leri tek tek tartıştık." cümlesinde geçen aşağıdaki söz-cüklerden hangisi Türkçenin ses yapısına uyar?  
A) müddet  
B) projenin  
C) ortaya  
D) ihtimalleri 
  
"Tertemiz bir şehir olan Bolu yarın bayramı kut-layacak." cümlesinde geçen altı çizili sözcük-lerden hangisinin vurgusu farklı hecededir?  
A) tertemiz  
B) şehir  
C) Bolu  
D) yarın 
  
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde daha fazla ulama vardır?  
A) Bugünün işini yarına bırakma.  
B) Al elmaya taş atan çok olur.  
C) El üstünde gömlek eskimez.  
D) Bir sürçen atın başı kesilmez. 
  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük sesli uyumu kuralına uymayan sözcük vardır?  
A) Birinci üniteyi bitirdik.  
B) Yarışmacı, kupasını aldı.  
C) Çocuğun gözleri deniz mavisi idi  
D) Gözlerim uzaklara takılı kaldı. 
  
"Söyleyeceklerim keyfinizi kaçırabilir." cüm-lesinde geçen altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisin¬de vardır?  
A) Sırrını bir tek bana anlattı.  
B) Yıllık izni sadece iki haftaymış.  
C) Aradığın dosyayı bulabildin mi?  
D) Soruların çoğunu cevaplayamadık. 
  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?  
A) Rüzgârda savrulan şapkasını yere düş¬meden tuttu.  
B) Bizim takım bu maçı da kaybetti.  
C) Uzun yıllar memleketimden uzak yaşa¬dım.  
D) Sonunda arkadaşımın fikrini ben de be-nimsedim. 
  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeş-mesi vardır?  
A) Çalışmalarında, etrafındakilerden de yardım alıyordu.  
B) Pazarda satamadığı malları, akşama evine götürüyordu.  
C) Yeni okuluma ve arkadaşlarıma yavaş yavaş alışıyorum.  
D) Bizim köyde bu olayı duymayan kimse kalma-mıştı. 
  

 
Toprağa sızıyor su  
Güneş çıkınca kuruyacak  
Zaman ne çabuk geçer  
Hayat, göz açıp kapamak 
Dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?  
A) Ulama  
B) Kaynaşma  
C) Ünsüz benzeşmesi  
D) Ünsüz yumuşaması 
  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeş-mesi yoktur?  
A) Akşam sisi kısa bir süre sonra dağıldı.  
B) Balıkçılar ağlarını yavaş yavaş topluyor¬du.  
C) Kafiledeki herkes sıcaktan şikâyetçiydi.  
D) Biraz ileride yol, iyice daralmıştı. 
  
"Loş ve dar bir dere boyunca, üst üste yuka¬rıya doğru tırmanan kara kara evleriyle pek sert ve haşin bir siması vardı o mahallenin." cümlesinde büyük ünlü uyumuna uyma¬yan kaç tane sözcük kullanılmıştır?  
A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 5 
  
Artık bir çiçeği düşünürken ürpermek yok  
Gülmek, umut etmek, özlemek  
Ya da mektup beklemek  
Gözleri yatırıp ıraklara.  
Yukarıdaki dizelerin kaç yerinde ulama yapıla-bilir?  
A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 5 
  
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yu-muşamasına uğramış bir sözcük vardır?  
A) Zambaklar en ıssız yerlerde açar,  
B) Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.  
C) Bir mumun ardını bekleyen rüzgâr,  
D) Işıksız ruhumu sallar da durur. 
  
"Birkaç gündür yüzü gülmüyor." cümlesinde ge-çen altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakile-rin hangisinde vardır?  
A) Doğum gününde kendisine oyuncak alınmasını istiyordu.  
B) İki arkadaş, kütüphanede ders çalışıyor¬du.  
C) Çok çalıştığı için her yıl, sınıfını takdirle ge-çiyordu.  
D) Ayda bir iki defa eski komşularını ziyaret ediyordu. 
  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?  
A) Ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz?  
B) Çiçekleri balkondan içeri alır mısınız?  
C) Kapının önünde toplananlara polis mü¬dahale etti.  
D) Az önce arka odadan sesi geliyordu. 
  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türeme-sine uğramış bir sözcük vardır?  
A) Hakkımı almak için savaşacağım.  
B) Akıllı bir insan olduğu hemen anlaşılıyor.  
C) Söylenenler karşısında fazla sabrede¬medi.  
D) Olayın anlaşılmayacak bir tarafı yoktu. 
  
"Yere düşen çocuğun dizi kanıyordu." cüm-lesindeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde yoktur?  
A) Yaz tatilini arkadaşlarıyla birlikte geçir¬mek istiyormuş.  
B) Yaşadıklarından sonra sahip olduklarının de-ğerini daha iyi biliyordu.  
C) Bu makine çok küçük, ama yine de işimize ya-rıyor.  
D) Görüşme yapmak için sıramızın gelmesi¬ni bekliyoruz.