Test Çöz,8.sınıf siyasi alanda meydana gelen gelişmeler testi, 8.sınıf inkılap test, 8. sınıf inkılap test 1. ünite, 8 sınıf inkılap tarihi test soruları ve cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük kazanım kavrama testi cevapları, 8.sınıf inkılap testleri, 8.sınıf inkılap meb kazanım testleri cevapları, 8. sınıf inkılap tarihi testleri pdf, 8. sınıf inkılap test 2. ünite,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Subat 2020 Pazar 09:11
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2480
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.
B) Devletin laikliği konusunda ilk adım gerçekleştirilmiştir.

C) İtilâf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarma plânları sonuçsuz kalmıştır.

D) Saltanatın kaldırılması ile doğal olarak halifelikte sona ermiştir.

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının sonuçlarından değildir?
A) Devletin yönetim şekli belirlenmiş ve bu konudaki tartışmalar sona ermiştir.
B) Cumhuriyetin ilanı ile ümmetçilik arayışları sona ermiştir.
C) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

D) Ulusal egemenlik düşüncesi hakim kılınmıştır.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden birisi değildir?
A) Atatürk’e ve yenilikleri karşı olanların halifeliğe sığınmak istemesi,
B) Bazı millet vekillerinin halifeliği millet iradesinin üzerinde görmeye başlaması,
C) Halifeliğin, cumhuriyetçilik ilkesine aykırı olması,
D) Son halifenin ölmesi ve yerine yenisinin bulunamaması,

 

4. Türkiye’nin idari şeklinin yeniden düzenlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Devlet hizmetlerinin daha kolay yapmak
B) Sınır güvenliğini sağlamak
C) Çok partili hayatı oluşturmak

D) Yabancı ülkelerle iyi ilişkiler kurmak

 

5. Atatürk çok partili hayata geçilmesini hangi amaçla istemiş olamaz?
A) Hükümet çalışmalarının kontrol edilmesi,
B) Ülke sorunlarına farklı çözümler bunması,
C) Saltanatın kaldırılmasını,
D) Farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesini,

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilân edilmesi sonucu oluşan gelişmelerden birisi değildir?

A) Devlet başkanlığı ve rejim sorununun çözülebilmesi,
B) Halifeliğin saltanattan ayrılarak kaldırılması,

C) Meclis Hükümeti Sistemi yerine Kabine Sistemine geçilmesi,

D) Egemenlik hakkının kesin olarak millete verilmesi,

 

7. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi siyasal alanda yapılmamıştır?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Cumhuriyetin ilanı

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi laiklik konusunda atılan en önemli adımlardan birisidir?

A) Halifeliğin kaldırılmasının
B) Çok partili hayata geçilmesinin
C) Saltanatın kaldırılmasının
D) Cumhuriyetin ilanının

 

 

9. aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
C) Medeni Kanunun kabulü
D) Saltanatın kaldırılması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın kaldırılmasının siyasi sonucudur?
A) Osmanlı egemenliğinin sona ermesi,
B) Yeni Türk Devleti kurulması,
C) Kurtuluş Savaşı sona ermesi,
D) Laik devlet anlayışının benimsenmesi,

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Anlaşmasından önce gerçekleşmiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı

B) Saltanatın kaldırılması
C) Ankara’nın başkent yapılması

D) Halifeliğin kaldırılması

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başken olmasında etkili olmamıştır?

A) Milli Mücadele’nin merkezinin Ankara olması,

B) Ankara’nın savunulmasının konumu nedeniyle kolay olması,

C) Ankara’nın nüfusunun kalabalık olması,

D) Ankara’nın Anadolu’nun her tarafı için ulaşılabilir olması,