Test Çöz,Sene Başı Düzey belirleme testi, Sene Başı Seviye belirleme testi, Sene Başı Dbs testi, Sene Başı Sbs testi, Sene Başı Başarı değerlendirme testi, Sene Başı Konu tarama testi, Sene Başı Başarı belirleme testi,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Eylul 2014 Pazartesi 18:05
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 22:14
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
23934
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir? 
A) Cumhuriyetçilik   
B) Milliyetçilik  
C) Halkçılık    
D) Devletçilik 
Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir? 
A) Doğrudan demokrasi  
B) Yarı doğrudan demokrasi 
C) Meşrutiyet 
D) Oligarşi 
Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir? 
A) Ulaştırma bakanı  
B) İçişleri bakanı  
C) Kuvvet komutanları   
D) Başbakan 
Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. 
Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi.Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? 
A) Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama 
B) Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma 
C) Türk insanında mücadele bilinci oluşturma 
D) Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma 
Amasya genelgesinde yer alan “ Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Ülke bütünlüğünü sağlamak 
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak 
C) İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak 
D) İşgalci güçler teslimiyetini engellemek 
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı eserlerden birisi değildir? 
A) Nutuk 
B) Zabit ve Kumandan  ile Hasbial 
C) İstiklal Marşı   
D) Vatandaş için Medeni Bilgiler 
Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz 
B) Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul 
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul 
D) Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz 
Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir? 
A) Cumhuriyet Savcısı  
B) İl Emniyet Müdürü 
C) Kaymakam   
D) İl Milli Eğitim Müdürü 
Milli Güvenlik Kurulu ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi için toplanır ve hükümete bildirilmek üzere tavsiye kararları alınır. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır? 
A) Genel Kurmay Başkanı   
B) Cumhurbaşkanı 
C) Başbakan  
D) TBMM Başkanı 

 
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz? 
A) Manda ve himaye kabul edilemez 
B) Vatan bir bütündür parçalanamaz 
C) Yararlı cemiyetler bir çatı altında toplanacak 
D) Azınlıklara geniş haklar verilemez 
Osmanlı devleti temsil heyetini resmi olarak ilk kez hangi olayla tanımıştır? 
A) Amasya genelgesi  
B) Amasya görüşmesi 
C) Misak-i Milli kararları   
D) Sivas kongresi 
Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir? 
A) 31 Mart isyanının bastırılması  
B) Trablusgarp savaşı 
C) Balkan savaşları  
D) Çanakkale savaşları 
Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir: 
-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi 
-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi 
-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması  
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir? 
A) Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir. 
B) Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir. 
C) Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır. 
D) Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir. 
Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz? 
A) İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme 
B) Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı göstermek 
C) Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma 
D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma 
Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Cumhurbaşkanı  
B) Belediyeler  
C) Başbakan   
D) Bakanlar Kurulu 
Kuva-i Milliye’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 
A) Azınlıkların faaliyetleri    
B) Yurdumuzun işgale uğraması 
C) Türk ordusunun terhis edilmesi   
D) Padişahın işgallere tepki göstermesi 
M.Kemal Anadolu’da milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 
A) İşgallerin miting ve protestolar ile kınanmasını istedi 
B) Amasya genelgesini yayınladı 
C) Kongreler yapıldı 
D) TBMM’yi açtı 
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir? 
A) I.Dünya savaşının uzamasına neden olmuştur 
B) Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmiştir 
C) Osmanlı Devleti en büyük savaşını kazanmıştır 
D) M. Kemal’in tanınmasına zemin hazırlamıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir? 
A) Almanya’nın Fransa’dan Alsas Loreni alması 
B) Sanayileşen ülkelerin hammadde ve Pazar arayışı 
C) Devletler arası ekonomik rekabet 
D) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi. 
Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yurdun işgale uğraması  
B) İç ayaklanmaların çıkması 
C) Sevr antlaşmasının kabul edilmesi  
D) Damat Ferit’in hükümet kurması