Test Çöz,8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Sözcükte Yapı, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Sözcükte Yapı tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Sözcükte Yapı tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Sözcükte Yapı tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Sözcükte Yapı etkinliği bul, Sözcükte Yapı tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Aralık 2013 Pazar 19:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8239
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? 
A) Uyurgezer 
B) Kaptıkaçtı 
C) Uçaksavar 
D) Biçerdöver

Aşağıdakilerden hangisi "bezgin-yorgun" kelimelerinin ortak özelliğine uymaz? 
A) İki sözcük de isimdir. 
B) İki sözcük de çekim eki almıştır. 
C) İki sözcük de türemiş yapılıdır 
D) İki sözcüğün kökü de fiildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler yapım eki almıştır? 
A) Yarınki sınavda başarılı olmalıyım. 
B) Coşan ırmak acımasız olmaya başladı 
C) Yapılan eleştirileri unutmak aptallıktır. 
D) Türkçe yabancı kelimelerden kurtarılmalı.

"taşıt-dileği-ikilem" kelimeleri yapıları bakımından sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur? 
A) Türemiş-türemiş-türemiş 
B) Basit-türemiş-türemiş 
C) Basit-türemiş-bileşik 
D) Basit-basit-basit

Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Eskisiyle, yenisiyle bu edebiyatı severim. 
B) Bu kalbi yumuşatabilecek tek insan benim. 
C) Kalbinin kapısında daimi bekçiyim. 
D) Şu anda Türkçe dersindeyim.

"Çocuklara gelecek kışın sert geçeceğini söylemiş kişiyim. " cümlesinde altı çizili ekler için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Hal eki-yapım eki-kip eki 
B) Hal eki-kip eki- kip eki 
C) Hal eki-kip eki-yapım eki 
D) Hal eki-yapım eki- yapım eki

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük birden fazla yapım eki almamıştır? 
A) Olduğunuz gibi görünmeniz sizi yüceltir. 
B) Davranışlarımızda yapmacıklıktan uzak olmalıyız. 
C) Etkili konuşmaları işi almasını sağladı. 
D) Bunları yaşamış bir insanla konuşmuştum.

Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük hem iyelik hem hal eki almıştır? 
A) Eğimi fazla olunca çok zorlandı 
B) Evim de satılık olunca kiraya çıktım. 
C) Arabama iyi bir bakım yaptırmalıyım. 
D) Babamsız surdan şuraya gitmem, dedi.

"Aranıyormuşsunuz" kelimesinin kök ve ekleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 
A) Ara-n-ıyor-muş-sunuz 
B) Ara-nıyor-muşsunuz 
C) Aran-ıyor-muş-sunuz 
D) A-ra-nı-yor-muş-su-nuz

Bakakaldık" birleşik fiilinde aşağıdaki anlamların hangisi vardır? 
A) Tezlik 
B) Sürerlik 
C) Yaklaşma 
D) Yeterlik

"ler" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? 
A) Eğitimin çocukları sevmekle başladığı bilinmeli. 
B) Ahmet dayıları bir akraba değil, arkadaştı. 
C) Telefonlar akşama kadar hiç susmadı. 
D) Binalar belediyece kontrol edilecekmiş.

Aşağıdakilerden hangisinde "-cik" eki sonuna geldiği sözcüğe "aşırı küçük" anlamı katmıştır? 
A) Payıma düşen para bu kadarcık mı? 
B) Daracık odaya bir de kanepe koymamışlar mı? 
C) Gelincik denen bu hayvanı hiç sevmem. 
D) Altı yıldır bu adacıkta yalnız yaşıyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "den, -dan" eki almış sözcük, ötekilerden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır? 
A) Açlıktan konuşacak hali bile kalmamıştı. 
B) Karanlıktan korktuğu açıkça belli oluyordu. 
C) Bizi dinlemediğinden bunlar oldu. 
D) Sıkıldığından bizimle gelmek istemedi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almıştır? 
A) Di|i anlaşılamayacak kadar ağırdı. 
B) Sanatı bilmeyenler yazmış son yazıları. 
C) Güzeli oynatır, çirkini söyletirsin. 
D) Elleri sevip de onlara değer verirsin.

Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? 
A) Korku, sanat sayesinde karanlığa gömülür. 
B) Metnin son cümlesini bitirince rahatladı. 
C) İngilizceden çevrilen eserler de önemsenmeli. 
D) Bazı yazarlar kitap okumayanları ayıplıyorlar.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönünden farklıdır? 
A) Kaçak insanlar geldikleri yere gönderildi. 
B) Misafir için hemen bir yatak hazırlandı. 
C) İçine düştüğü batak onu çok değiştirdi. 
D) Çocukların hepsi kucak ister, sevgi ister.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük farklı yapım eki almıştır? 
A) Kirli elleriyle her yere dokunuyordu. 
B) Giymek istediğim elbise birazcık lekeli. 
C) Son dönem yazılı eserlerini araştırıyorum. 
D) Zorlu bir maç olacağını hepiniz bilmelisiniz.

Aşağıdakilerden hangisi ortak köktür? 
A) Ekşi 
B) Ak 
C) Saç 
D) Taş

"-ecek, -acak" ekini alan sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir görevde kullanılmıştır? 
A) Gelecek eşyaları ikinci kata çıkarın. 
B) Buraya kadar gelecek asfalt yol. 
C) Sana söyleyecek söz bulamıyorum. 
D) Herkese ayıracak zamanım yok benim

"-me,-ma" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmiştir? 
A) Bekleme onu buraya gelecek diye. 
B) Sonradan görme işte; ne olacak! 
C) Şimdiye kadar kimseyi üzmedim. 
D) Nedense hiç hal hatır sormadı.