Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Ya İstiklal Ya Ölüm, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm, tarama, deneme etkinliği bul, Ya İstiklal Ya Ölüm, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm 3 Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Mayıs 2013 Pazar 20:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8131
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Moskova Antlaşması'nda; 
• Sovyet Rusya, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. 
• İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. 
• Sovyet Rusya, Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla TBMM'nin Gürcistan ve Ermenistan'la yaptığı antlaşmaları tanıyacaktır. 
Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili, I. Taraflar siyasal alanda birbirini tanımıştır. II. Sınır sorunları karşılıklı olarak çözülmüştür. III. Misak-ı Milli tamamen gerçekleşmiştir. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III

I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'un kazanılması İtilaf Devletleri arasında Anadolu'nun işgali konusunda anlaşmazlıklar çıkmasına neden olmuş, itilaf Devletleri arasında kesin ayrılıklar başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olamaz? 
A) İngiltere'nin, Yunanistan'ı desteklemesi 
B) Fransa'nın, Sakarya Savaşı sonunda TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapması 
C) Fransa'nın, Büyük Taarruz'dan sonra İngiltere’nin TBMM'ye karşı destek çağrılarını kabul etmemesi 
D) II. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi

Kurtuluş Savaşı sırasında; 
• Maraş, Antep, Urfa gibi illerin kendi çabalarıyla düşman işgalinden kurtulması
• Halkın Tekalif-i Milliye Emirlerine uyması
• Düzenli orduya katılan asker sayısının sürekli artması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? 
A) Halkın kurtuluş mücadelesine inandığına 
B) Düşman işgalinin uzun sürdüğüne 
C) Yabancı işgal ve müdahalesinin kısa za-manda sona erdiğine 
D) İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin bazı ko-nularda birlikte hareket ettiğine

Atatürk; Büyük Taarruzdan sonra; “Bu eser, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölmez bir anıtıdır.” Demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşimi vurgulamıştır? 
A) Bağımsızlık – Zafer 
B) Cumhuriyet - Dayanışma 
C) Savaş – İnkılaplar 
D) Kuvayı Milli - Düzenli ordu

I. İnönü Savaşı sonunda; 
I. İtilaf Devletleri, TBMM'yi Londra Konferansı'na davet etmişlerdir. 
II. Türk halkının düzenli orduya güveni artmış, askere alım işlemleri hızlanmıştır. 
III. Sovyet Rusya ile diplomatik görüşmeler başlamış ve Moskova Antlaşması imzalanmıştır. 
Bu gelişmelerden hangisi ya da hangileri TBMM'nin dış politikadaki etkinliğinin arttığını gösterir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) I, II ve III

Yunanlılar, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra işgal ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için geniş çaplı savunma hatları oluşturmuşlardır. Yunanlıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? 
A) Türk ordusunun gücünün tükendiğini 
B) Ele geçirdikleri yerlerde verimli toprakların olduğunu 
C) Taarruz üstünlüğünü kaybettiklerini 
D) İtilaf Devletleri'nin, Yunanlıları desteklemekten vazgeçtiklerini

Büyük Taarruz sonunda elde edilen başarılar, Türk Milli Mücadelesi'nin amacına ulaşmasını sağlamış, işgalci güçler Türk yurdunda barınamayacaklarını kabullenmişlerdir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır? 
A) Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yapılması 
B) Saltanatın kaldırılması 
C) Mustafa Kemal'in Başkomutan olması 
D) İstanbul Hükümeti'nin TBMM'yi tanıması

TBMM'nin Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde kazandığı başarılar İtilaf Devletleri'nin Anadolu'nun işgali konusunda görüş ayrılıklarına düşmelerine neden olmuştur. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki gelişmelerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır? 
A) Fransa'nın, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapıp Güneydoğu Anadolu'dan çekilmesi 
B) Yunanlıların savunma durumuna geçmesi 
C) Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la Kars Antlaşması'nın imzalanması 
D) Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi verilmesi

I. İnönü Savaşı'nın kazanılması halkın, TBMM'ye ve düzenli orduya olan güvenini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler? 
A) Londra Konferansı'nın yapılması 
B) II. İnönü Savaşı'nın yapılması 
C) Askere alım işlemlerinin hızlanması ve askerden kaçmaların azalması 
D) İngilizlerin Yunan ordusunu desteklemesi

Mustafa Kemal Paşa, "Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız görevin ruhudur. Haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bunu elde etmeden barış ve huzura kavuşacağımız kanısında değiliz. Eğer millet buna razı olsaydı, iki yıldan beri süren bu savaşa hiç gerek kalmazdı." demiştir. 
Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki antlaşma-lardan hangisine tepki gösterdiği söylene-bilir? 
A) Mudanya Ateşkes Anlaşması'na 
B) Sevr Antlaşması'na 
C) Kars Antlaşması'na 
D) Moskova Antlaşması'na

Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustosla Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" emrini verdi. 
Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak 
B) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak 
C) Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak 
D) itilaf devletlerini oyalamak

Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Başkomutan olan Mustafa Kemal'in yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirlerine göre; 
• Her aile bir çift çarık, çorap ve bir takım elbise verecek
• Bütün teknik elemanlar ordu hizmetine girecek
• Herkes elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edecekti. 
Buna göre, Tekalif-i Milliye Emirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Ordunun eksiklerinin giderilmek istendiği 
B) Milli seferberlik özelliği taşıdığı 
C) Halkın topyekün mücadeleye çağrıldığı 
D) İlk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş Savaşı sırasında alınan kararların halka duyurulmasına doğrudan katkıda bulunmamıştır? 
A) Anadolu Ajansı'nın kurulması 
B) Temsil Heyeti'nin İrade-i Milliye gazetesini çıkarması 
C) Kuvayı Milliye birliklerinin kurulması 
D) Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlanması