Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm konu anlatımı, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm kısa özet, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm test çöz, 8.sınıf inkılap 3.ünite konu anlatımı, 8 sınıf inkılap tarihi 3 ünite kısa özeti, 8.sınıf çağdaş türkiye yolunda adımlar konu özeti,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 14:40
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2601
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Maraş ve Suriye’den getirdikleri Ermenileri örgütleyip Türklere saldırılar düzenleten Fransızlara karşı, vatansever Güneydoğu halkı silahlı direnişe geçmiş ve şehirlerini savunmuşlardır. Türk halkının direnişi karşısında başarılı olamayan Fransızlar önce Maraş’tan daha sonra da Urfa’dan çekilmek zorunda kalmışlardır. 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Halkın bağımsızlığı için mücadele ettiğine 
B) İstanbul Hukümetinin görevini yapmadığına 
C) Halkın topraklarını başarıyla savunduğuna 
D) Anadolu’nun tamamen düşmandan kurtarıldığına 
Soru 2 
Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde Kazım Karabekir ve ordusu büyük bir mücadele vererek Ermenileri yenmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. 
Buna göre; 
I. Milli Mücadele sona ermiştir. 
II. Doğu sınırı güvence altına alınmıştır. 
III. Ermeniler Batı Cephesinde savaşa devam etmiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
Soru 3 
Anadolu’da uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında huzur içinde yaşayan fakat sonrasında Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla Doğu Anadolu’da ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sırplar 
B) Ermeniler 
C) Yunanlılar 
D) İngilizler 
Soru 4 
I. I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlılar bozguna uğratıldı. 
II. Düzenli ordu ilk başarısını Güney Cephesi’nde aldı. 
III. Doğu Cephesi’nde Ermeniler bozguna uğratıldı. 
Verilen bilgilerin doğru olanlarına ‘D’ ve yanlış olanlarına ‘Y’ konulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 
A) D - D - D 
B) D - D - Y 
C) D - Y - D 
D) Y - Y - D 
Soru 5 
İstiklal Savaşı kahramanlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayimilliye’ye katılarak Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini üstlendi. Bu göreve atandıktan sonra silah arkadaşları ile Fransızların şehre girmesine uzun süre engel olmuş, son kurşununa kadar direniş göstermiştir. 
Yukarıda yer alan parçada Milli Mücadele kahramanlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir? 
A) Sütçü İmam 
B) Şahin Bey 
C) Hasan Tahsin 
D) Çerkez Ethem 
Soru 6 
“II. İnönü Muharebesi’nden sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makinalı tüfek ve top sayısı bakımından ordumuzdan önemli derecede üstündü… Biz daha tümenlerimizin taşıt araçlarını bile tamamlayamadığımızdan, bunların hareket güçleri yoktu.’’ 
Mustafa Kemal’in bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmektedir? 
A) Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun 
B) Büyük Taarruz’un 
C) Tekalifi Milliye Emirleri’nin 
D) İstiklal Mahkemeleri’nin 
Soru 7 
Kuvayimilliye birlikleri, kendi bölgelerinde işgalcilerle mücadele ettiler. Batı Cephesi’nde Yunanlıların ilerleyişi yer yer durduruldu. Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı başarılar kazanıldı. Fakat bütün bunlar düşmanın yurttan atılması için yeterli olmuyordu. 
Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? 
A) TBMM açılmıştır. 
B) Kuvayimilliye güçlendirilmiştir. 
C) Düzenli orduya geçilmiştir. 
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 
Soru 8 
“Milli mücadele sadece düzenli ordunun başarısıyla kazanılmıştır” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yok saymaktadır? 
A) Kuvayımilliye direnişini 
B) I. İnönü Muharebelerini 
C) II. İnönü Muharebelerini 
D) Sakarya Meydan Muharebesini 
Soru 9 
I. Londra Konferansının toplanması 
II. İstiklal Marşı’nın kabulü 
III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması 
I. İnönü Savaşı’nın yukarıda verilen sonuçlarından hangileri uluslararası etkiye sahiptir? 
A) Yalnız III 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) I, II ve III 
Soru 10 
Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinin yaşandığı bir sırada Ankara’da Maarif Kongresi düzenlemesi aşağıdaki sözlerinden hangisi ile ilgili değildir? 
A) En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir. 
B) İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. 
C) Memleketteki bilgisizlik mutlaka giderilmelidir. 
D) Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. 
Soru 11 
• Yunanlılara karşı savaşılmıştır. 
• Kurtuluş Savaşı’nın en fazla kayıp verilen cephesidir. 
• Düzenli ordunun büyük başarılara imza attığı cephedir. 
hakkında bilgi verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Batı Cephesi 
B) Doğu Cephesi 
C) Güney Cephesi 
D) Çanakkale Cephesi 
Soru 12 
I. TBMM’nin Londra Konferansı’na çağırılması 
II. İtalyanlar’ın işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri 
III. Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması 
gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletlerinin TBMM ile ilgili fikirlerinde değişme olduğunun göstergesidir? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve III