Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm konu anlatımı, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm kısa özet, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm, 8.sınıf inkılap 3.ünite konu anlatımı, 8 sınıf inkılap tarihi 3 ünite kısa özeti, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm test çöz, 8.sınıf çağdaş türkiye yolunda adımlar konu özeti,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 18:27
Güncellenme tarihi
19 Ekim 2019 Cumartesi 17:37
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1815
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. I. İnönü Zaferi sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM 
arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla 
Sovyetler Birliği Misakı Milli’yi tanımış ve Kars, 
Ardahan, Artvin Türkiye’ye bırakılmıştır. 
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Milli Mücadele’nin askeri dönemi sona ermiştir. 
B) Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır. 
C) Misakımillî Sovyetler Birliği tarafından tanımıştır. 
D) Sovyetler Birliği TBMM’yi tanımıştır. 
2. Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusuna karşı kahramanca 
mücadele etmekteydi. Ancak bu mücadele, 
düşmanın ilerleyişini yavaşlatmakla birlikte işgalleri 
engellemekten yoksundu. Bir merkezden yönetilmedikleri 
için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda 
hareket ediyorlardı. 
Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili; 
I. Yunanlılarla mücadele etmişlerdir. 
II. Dağınık bir şekilde hareket etmişlerdir. 
III. Yunan işgalini durdurmuşlardır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 
3. • İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanımışlardır. 
• Misak-ı Milli dünyaya duyurulmuştur. 
• İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar belirginleşmiştir. 
Verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucuda 
gerçekleşmiştir? 
A) Moskova Anlaşması 
B) Londra Konferansı 
C) I.İnönü Savaşı 
D) Teşkilat-ı Esasi 
4. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan 
Moskova Antlaşması’nın “Osmanlı Devleti ile Çarlık 
Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.” 
maddesine göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 
A) Batı sınırının yeniden çizildiğine 
B) Sovyet Rusya ile TBMM’nin birlikte hareket ettiğine 
C) Osmanlı Devleti’nin yok sayıldığına 
D) Sovyet Rusya’nın TBMM’yi tanıdığına 
5. Mustafa Kemal Milli Mücadele’nin en buhranlı günlerinde 
15 Temmuz 1921’de Ankara’da I. Maarif Kongresi’ni 
toplamıştır. 
Mustafa Kemal, Maarif Kongresi’ni toplamakla aşağıdakilerden 
hangisini amaçlamıştır? 
A) İthalatın arttırılması 
B) Milli ekonominin kurulması 
C) Milli tarih anlayışının geliştirilmesi 
D) Eğitimin millileştirilmesi 
6. I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri, TBMM 
Hükümeti’ni yeni bir barış antlaşması yapmak için 
Londra Konferansı’na davet etmiş, Ankara Hükümeti 
bu konferansa sonuç elde edemeyeceğini bildiği halde 
katılmıştır. 
TBMM Hükumeti’nin olumlu bir sonuç elde edemeyeceğini 
bildiği halde konferansa katılması aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 
A) Barış yanlısı olması 
B) Savaşın yorgunluğunun olması 
C) İtilaf Devletleri’nin gücünden çekinilmesi 
D) İtilaf Devletleri’ne güvenilmesi  

7. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in düşmanla 
birlikte aynı zamanda cehaletle de savaştığını 
gösterir? 
A) Milli Mücadele sırasındaTBMM’nin açılması 
B) Kurtuluş Savaşı sırasında Tekalif-i Milliye Kanunu 
çıkarması 
C) Kütahya- Eskişehir Savaşı’nı kaybetmemize rağmen 
Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi 
D) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması 
8. Mustafa Kemal, 5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık 
Kanunu ile TBMM’nin tüm yetkilerini üç aylık bir süre 
üzerine almıştır. Ordunun eksikliklerini gidermek üzere 
Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlanmış ve halkın orduya 
desteği sağlanmıştır. 
Buna göre; 
I. Halkın birlik içinde olduğu 
II. Milli mücadelenin halka dayandığı 
III. ÜIkenin zor günler yaşadığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 
9. Sakarya Savaşı kazanılmış olmasına rağmen Mustafa 
Kemal hemen taarruza geçmemiş bir yıl kadar beklemiştir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Düşmanın hazırlık yapması beklenilmiştir. 
B) Ordu teknik ve askeri yönden güçlendirmek 
istenmiştir. 
C) TBMM’de karışıklıklar çıktığı için beklenilmiştir. 
D) Barış önerileri değerlendirilmek istenmiştir. 
10. Kütahya, Eskişehir ve Afyon’un kaybedilmesi sonucunda 
mecliste Mustafa Kemal’e karşı muhalefet arttı. 
Mustafa Kemal meclise önerge vererek başkomutan 
olmayı kabul edeceğini bildirdi. Yapılan görüşmelerde 
5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık yetkisi ve meclise 
ait olan yasama, yürütme ve yargı yetkileri 3 aylık bir 
süreyle Mustafa Kemal’e verildi. 
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal 
Başkomutanlık yetkisini kullanmıştır? 
A) I. İnönü Savaşının kazanılması 
B) İstiklal Marşı’nın kabulü 
C) Düzenli orduya geçilmesi 
D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması 
11. I. TBMM ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi 
II.Tekalifi Milliye Emirleri’nin yayınlanması 
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması 
IV. Sakarya Meydan Savaşının kazanılması 
Verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) I - II - III - IV 
B) I - III - II - IV 
C) III - I - II - IV 
D) I - III - IV - II 
12. I. İnönü Savaşı’ndan önce Türk ordusuna katılım az 
iken savaşı Türk ordusu kazanınca orduya katılmak 
isteyenlerin sayısı artmıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Alınan galibiyet halk arasında orduya olan güveni 
artırmıştır. 
B) Halk, barış yanlısı olduğunu göstermek için orduya 
katılmak istemiştir. 
C) Halkın desteği ile II. İnönü Savaşı kazanılmıştır. 
D) I. İnönü zaferi sonucunda Yunan ordusu Batı 
Anadolu’dan çekilmiştir.