Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm konu anlatımı, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm kısa özet, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm, 8.sınıf inkılap 3.ünite konu anlatımı, 8 sınıf inkılap tarihi 3 ünite kısa özeti, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm test çöz, 8.sınıf çağdaş türkiye yolunda adımlar konu özeti,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 21:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2557
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Büyük Taarruzun hazırlık aşamasında karşılaştığı zorluklara 
rağmen mücadelesine devam eden Mustafa 
Kemal, bir yandan ordunun eksikliklerini giderirken diğer 
yandan taarruz planını gizli tutmaya özen gösterdi. 
Çünkü O, taarruz stratejisini milletin tüm imkânlarını 
seferber ederek düşmanın beklemediği bir anda aniden 
harekete geçme esasına dayandırmıştı. 
Verilen metinden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden 
hangisi çıkarılamaz? 
A) İleri görüşlülüğü B) Planlı olması 
C) Askeri dehası D) Kararlı olması 

2. Düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kazandığı bu ilk 
zafer Türk milletinin azmini, işgallere karşı bağımsızlık 
umudunu güçlendirdi. Bu başarı ile TBMM 
Hükûmeti’nin saygınlığı ve otoritesi arttı. Bu zaferden 
hemen sonra İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı tekrar 
görüşmek için Londra’da konferans düzenlemek zorunda 
kaldılar. 
Yukarıda hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) I. Dünya Savaşı 
B) Büyük Taarruz 
C) I. İnönü Savaşı 
D) Çanakkale Savaşı 
3. Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında Türk ordusu, 
Mustafa Kemal’in cephe komutanı İsmet Paşa’ya verdiği 
talimatla Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir. 
Bu durumda; 
I. Orduya zaman kazandırmak 
II. Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini hızlandırmak 
III. Ulusal menfaatleri korumak 
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir? 

A) Yalnız I B) I ve II 
C) I ve III D) I, II ve III 
4. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem TBMM’yi 
hem de İstanbul Hükümeti’ni bir arada çağırmıştır. 
Bu durumun; 
I. Türkleri birbirine düşürerek Sevr Antlaşmasını kabul 
ettirmek 
II. Türkleri kendi içinde bölmek 
III. Türklerin savaş stratejisini öğrenmek 
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız I B) I ve II 
C) I ve III D) I, II ve III 
5. 

Eli silah tutan herkes orduya 
alınacaktır 
Her aile birer çift çorap, çamaşır 
ve çarık hazırlayıp verecektir. 
Demirci, dökümcü ve marangozlar 
ordu hizmetinde çalışacaktır. 
Bu diyagrama verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Teşkilat-ı Esasi Kanunu 
B) Tekalif-i Milliye Emirleri 
C) Misak-ı Milli Kararları 
D) Başkomutanlık Yasası 
6. TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Milli 
Mücadeledeki ilk taarruz savaşı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) I. İnönü 
B) II. İnönü 
C) Sakarya Savaşı 
D) Büyük Taarruz 

7. Başkomutan Mustafa Kemal’in idaresinde Türk ordusu 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan 
ordusunu bozguna uğrattı. Bu zaferin ardından hemen 
Mustafa Kemal ordumuza: “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi. Hızla Yunan ordusunu 
takip eden askerlerimiz 9 Eylül günü İzmir’e ulaşarak 
düşmanı denize attı. 
Buna göre Başkomutanlık Savaşı’nda Mustafa 
Kemal’in; 
I. Hızlı karar verebilme 
II. Sorumluluk üstlenme 
III. Gerektiğinde taviz verme 
özelliklerinden hangilerinin ön plana çıktığı savunulabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 
8. II. İnönü Savaşı’nın ardından Yunanlılar EskişehirAfyon 
yönünden saldırıya geçtiler. Bunun üzerine ordunun 
daha fazla yıpranmasını istemeyen Mustafa Kemal 
Türk ordusuna Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesini 
emretti. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlıların 
eline geçerken Meclis içerisinde Mustafa Kemal’e muhalif 
olan grup sert eleştiriler yapmaya başladı. Hatta 
meclisin Kayseri’ye taşınma fikri bile gündeme geldi. 
Tüm bu sıkıntılı sürecin sonunda Mustafa Kemal üç 
aylığına Meclisten Başkomutanlık yetkisini aldı. 
Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 
A) Mustafa Kemal Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna 
geçerek toparlanmasına imkân sağlamıştır. 
B) Eskişehir-Kütahya Savaşları meclis içerisinde muhalefetin 
artmasına neden olmuştur. 
C) Mustafa Kemal Başkomutan yetkisi ile Sakarya 
Savaşı’na hazırlıkları başlatmıştır. 
D) Eskişehir-Kütahya Savaşları sonucunda yaşanılan 
sıkıntılı süreç Mustafa Kemal’in başkomutan olmasında 
etkili olmuştur. 
9. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra; 
• TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması 
imzalandı. 
• TBMM ile Sovyet Rusya denetimindeki Kafkas 
Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalandı. 
Bu gelişmelerden çıkarılacak en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güney Cephesindeki Fransa ile olan savaş sona 
ermiştir. 
B) Kafkas Cumhuriyetleri TBMM’yi resmen tanımışlardır. 

C) Fransa işgal ettiği yerleri boşaltmıştır. 
D) Milli Mücadelede askeri başarı siyasi başarıyı getirmiştir. 

10. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın; 
I. Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltacak 
II. Türk ordusu barış yapılana kadar Çanakkale’den 
ayrılmayacak 
III. İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bırakılacak 
maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken 
sona erdiğini göstermektedir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
11. Sakarya Savaşı sonrasında; 
I. TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara 
Antlaşmasıyla Türkiye ile Fransa arasındaki savaş 
durumu sona erdi. 
II. İtalya, II. İnönü Zaferi’nin kazanılması ile 5 Temmuz 
1921’de boşaltmaya başladığı Anadolu topraklarını 
Sakarya Savaşı’ndan sonra tamamen terk etti. 
III. TBMM, Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal 
Paşa’ya Gazi unvanı ile Mareşal rütbesini verdi. 
Bu gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasındaki 
birliğin dağılmaya başladığını gösterir? 
A) Yalnız I B) I ve II 
C) I ve III D) II ve III