Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm konu anlatımı, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm kısa özet, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm, 8.sınıf inkılap 3.ünite konu anlatımı, 8 sınıf inkılap tarihi 3 ünite kısa özeti, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm test çöz, 8.sınıf çağdaş türkiye yolunda adımlar konu özeti,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 18:28
Güncellenme tarihi
13 Ekim 2019 Pazar 20:02
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2334
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Ordumuzun ve milletimizin zor günlerinde sorumluluk 
almaktan kaçınmayan Mustafa Kemal, TBMM’de başkomutanlığı 
kabul ederek meclisin gücünü doğrudan 
kullanma yetkisi istedi. Amacı etkili ve hızlı kararlar alarak 
ordumuzu hazırlamak ve hızlı bir şekilde ordunun 
ihtiyaçlarını karşılamaktı. 
Bu durumda Mustafa Kemal ilk olarak aşağıdakilerden 
hangisini gerçekleştirmiştir? 
A) Sovyet Rusya’yla Moskova Antlaşması’nı 
imzalamıştır. 
B) Türk ordusunu hemen hücuma geçirmiştir. 
C) Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlamıştır. 
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır. 
2. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin uygulanışı, Türk halkının 
milli mücadelede verdiği önemli bir dayanışma örneğidir. 
Bu durum; 
I. Türk toplumu birlik içindedir. 
II. Halk ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. 
III. Ulusal bağımsızlık amaçlanmıştır. 
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 
3. “En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim 
işleridir.” diyen Mustafa Kemal’in, bu düşüncesinden 
hareketle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? 

A) Tekalifimilliye Emirleri yayınlanmıştır. 
B) İstiklal Marşı kabul edilmiştir. 
C) Maarif Kongresi düzenlenmiştir. 
D) Londra Konferansı düzenlenmiştir. 
4. “Sakarya Meydan Muharebesinde düşman durdurulmuş 
ve geri püskürtülmüştür. Fakat ordumuz düşmanın 
peşinden taarruz etmemiştir. Çünkü; ...’’ 
Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa doğru olur? 
A) Ordunun taarruz edecek silahı ve cephanesi yoktu. 
B) Ordu düşmandan korkmuştu. 
C) TBMM geri çekilme emri vermişti. 
D) Ordu terhis edilmişti. 
5. Sakarya Savaşı sonucunda; 
I. Yunan ordusunun savunmaya çekilmesi 
II. Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın imzalanması 
III. Türk ordusunun geri çekilişinin sona ermesi 
gelişmelerinden hangileri, savaşın uluslararası sonuçları 
arasında yer almaktadır? 
A) Yalnız II B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 
6. Mustafa Kemal’in Milli Mücadelede Başkomutan 
olarak görev aldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) I. İnönü 
B) II. İnönü 
C) Sakarya Savaşı 
D) Büyük Taarruz  

7. Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Savaşı öncesinde 
Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayımlamıştır. 
Bu uygulama ile; 
I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak 
II. Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek 
III. Halkın desteğini sağlamak 
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir? 
A) Yalnız I B) I ve II 
C) I ve III D) I, II ve III 
8. “Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir! İleri.” 
Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden 
hangisini amaçlamıştır? 
A) Düşmanı Anadolu’dan atmayı 
B) İtilaf Devletlerinin desteğini 
C) Kuvayımilliyeyi kaldırmayı 
D) Geri çekilmeyi başlatmayı 
9. Sakarya Zaferi’nin siyasi alandaki sonuçlarından 
biri TBMM Hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 
1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’dır. Ankara 
Antlaşması’yla Türkiye ile Fransa arasındaki savaş 
durumu sona erdi ve Fransa, Hatay dışında işgali altında 
bulundurduğu topraklarımızdan çekilmeyi kabul 
etti. Böylece Güney Cephesi’nde savaş durumu sona 
ererken bu cephedeki birliklerimiz Batı Cephesi’ne kaydırıldı. 
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Fransa ile olan savaş durumu son bulmuştur. 
B) Milli Mücadele sona ermiştir. 
C) Fransa TBMM’nin varlığını tanımıştır. 
D) Güneydeki birlikler asker ihtiyacı olan cepheye gönderilmiştir. 

10. Milli Mücadelede askeri başarılar arkasından ulusal ve 
uluslararası siyasi başarıyı getirmiştir. 
Sakarya Savaşından sonra meydana gelen başarılardan 
hangisi ulusal düzeydedir? 
A) TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması 
imzalanması 
B) TBMM ile Sovyet Rusya denetimindeki Kafkas 
Cumhuriyetleri Kars Antlaşması imzalanması 
C) İtalya’nın Anadolu topraklarından tamamen 
çekilmesi. 
D) TBMM’nin, Mustafa Kemal Paşa’ya Gazi unvanı ile 
Mareşal rütbesini vermesi 
11. TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Milli 
Mücadeledeki son savunma savaşı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Büyük Taarruz 
B) Sakarya Savaşı 
C) II. İnönü 
D) I. İnönü 
12. Büyük Taarruz öncesi Türk ve Yunan ordularının durumu: 
TÜRK YUNAN 
Subay 8.658 6.564 
Er 199.128 218.432 
Tüfek 100.352 90.000 
Hafif Makineli 2.025 3.139 
Ağır Makineli 839 1.260 
Top 323 418 
Uçak 10 50 
Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 
A) Savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. 
B) Yunan ordusunun toplam asker sayısı Türk ordusunun 
asker sayısından fazladır. 
C) Türk ordusu ihtiyaçlarını Tekalif-i Milliye Emirleri ile 
karşılamıştır. 
D) Yunan ordusundaki uçak sayısı savaşı kazanmasında 
etkili olmuştur.