Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm konu anlatımı, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm kısa özet, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm, 8.sınıf inkılap 3.ünite konu anlatımı, 8 sınıf inkılap tarihi 3 ünite kısa özeti, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm test çöz, 8.sınıf çağdaş türkiye yolunda adımlar konu özeti,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 21:29
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2713
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.  Sakarya Savaşı’nda Başkomutan Mustafa Kemal’in emrini 
alan Türk birlikleri tutunabildikleri her noktayı kahramanca 
savunarak  Yunan  ordusunun  saldırı  gücünü  kırdılar.  11 
Eylül’de  de  karşı taarruza  geçerek düşmanı geri  püskürtmeyi 
başardılar. 13 Eylül’e gelindiğinde ise Sakarya Nehri’nin 
doğusunu  düşmandan temizleyerek  büyük  bir  zafer 
kazandılar. 
Buna göre Sakarya Savaşı ile ilgili; 
 I.  Savaşı Türk ordusu kazanmıştır. 
 II.  Kazanılmasında Mustafa Kemal’in verdiği emirler etkili 
olmuştur. 
 III. Türk  ordusunun  ihtiyaçları  Tekalifi  Milliye  Emirleri  ile 
karşılanmıştır. 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A)  I ve II      B) I ve III 
C)  II ve III      D) I, II ve III 
2. Atatürk’ün Sakarya Muharebesi sırasında söylediği bu söz, 
işgal altındaki ülkemizin, sadece bir kısmında oluşturulan 
bir savunma hattının yeterli olmayacağını, bütün vatanı içine 
alan bir savunma ile gerçek anlamda savunma yapılabileceğini 
ifade etmektedir. Bu sözle, birlikte mücadelenin, 
destekli savaşmanın önemi vurgulanmış ve karış karış müdafaanın 
tüm ülkeye yayılmasıyla başarı kazanılması hedeflenmiştir. 
Buna göre yukarıda özellikleri verilen ve Sakarya Muharebesi’nin 
kazanılmasında etkili olan söz aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)  “Askeri harekât, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada 
başlar. Ümidin güvenli bir surette geri dönüşü, 
orduların hareketinden daha seri hedeflere ulaşmayı 
temin edebilir.” 
B)  “Ordumuz hayat ve onur mücadelesinde, milletin amaçlarının 
tek dayanak noktasıdır.” 
C)  “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh 
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın 
kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” 
D)  “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. 
Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize 
başka kuvvetler gelir başka komutanlar hâkim 
olabilir.” 
3. Milli mücadele dönemine tanıklık eden Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
ve Halide Edip Adıvar romanlarında, Halil Dikmen 
ise resimlerinde kurtuluş savaşı dönemini, yaşanan 
olayları ve zorlukları eserlerinde işlemişlerdir. Eserleri ile o 
dönemin bilinmeyen yönlerine ışık tutmuşlardır. 
Verilen bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi ulaşılamaz? 
A)  Sanatçılar yaşadıkları dönemin olaylarını eserlerine 
yansıtmışlardır. 
B)  Toplumsal gerçekler o toplumun sanat eserlerinde yerini 
almıştır. 
C)  Sanatçılar eserlerinde yaşadıkları dönemin olaylarını 
anlatmak zorundadırlar. 
D)  Sanat eserlerine bakılarak ait olduğu toplumun özellikleri 
hakkında bilgi sahibi olunabilir. 
4. Milli mücadele döneminde Türk milleti ile ilgili; 
 I.  Kahramanlık 
 II.  Esaret 
 III. Fedakârlık 
konularından hangileriyle ilgili eserler yazılması beklenmez? 
A)  Yalnız II  B)  Yalnız III 
C)  II ve III  D)  I, II ve III 
5. Güney cephesinde; Urfa, Antep, Maraş gibi illerimiz Kuvayımilliye 
direnişi ile düşmandan korunmuş, Batı cephesinde 
Yunanlılar yenilince Fransızlar bölgeyi terk etmişlerdir. 
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A)  Güney cephesinde Kuvayımilliye başarılı olmuştur. 
B)  Yunan ilerleyişini Kuvayımilliye durdurmuştur. 
C)  Yunan yenilgisi Fransızların geri çekilmesine sebep olmuştur. 
D)  Ülke işgalden kurtarılmaya başlanmıştır. 

6. 
Sakarya Meydan 
Muharrebesinin 
Kazanılması 
Güney Cephesinin 
kapanması 


Diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 
A)  Ankara Antlaşması  B) Gümrü Antlaşması 
C)  Kars Antlaşması  D) Moskova Antlaşması 
7. 
Doğu Cephesi Güney Cephesi 
Ermenilerle savaşıldı. Fransızlarla savaşıldı. 
Kazım Karabekir komutasındaki 
düzenli ordu 
mücadele etti. 
Kuvayımilliye 
mücadele etti. 
Ermeniler Gümrü Ant. ile 
Doğu Anadoludaki isteklerinden 
vazgeçtiler 
Fransa Ankara Antlaşmasını 
imzaladı. Hatay dışındaki 
bölgelerden çekildi. 
Tabloda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A)  Misakımilliden taviz verilmiştir. 
B)  Ermenistan ve Fransa TBMM’yi tanımıştır. 
C)  Ermeniler Sevr antlaşmasındaki haklarından vazgeçmişlerdir. 
D)  Kuvayımilliye birlikleri Anadolu’yu tamamen düşmandan 
temizlemiştir. 
8. 
Sütçü imam – Maraş 
Şahin Bey- Antep 
Ali Saip Bey – Urfa 
Aşağıdakilerden hangisi verilen milli kahramanlarımızın 
ortak özelliklerinden değildir? 
A)  Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele etmeleri 
B)  Güney cephesindeki direnişi örgütlemeleri 
C)  Harp okulundan mezun olan subaylar olmaları 
D)  Bölgesel direnişin simgesi haline gelmeleri 
9. Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşması; 
 •  TBMM’nin uluslararası alandaki ilk başarısıdır. 
 •  Kars ve çevresi kurtarılmış, Ermeniler Sevr’in geçersizliğini 
kabul etmişlerdir. 
verilen bilgilerden Gümrü Antlaşması ile ilgili hangi sonuç 
çıkarılabilir? 
A)  Türkiye Ermenistan sınırı çizilmiştir. 
B)  Ermeniler göçe tabi tutulmuştur. 
C)  TBMM hükümetinin saygınlığı artmıştır. 
D)  Kurtuluş savaşının silahlı safhası bitmiştir. 
10. Türkler ve Ermeniler yüzyıllarca barış içerisinde yaşamışlardı. 
Özellikle Fransızlar ve Ruslar gibi dış güçlerin 
kışkırtması ile Ermeni Sorunu ortaya çıkmış ve Ermeniler 
bağımsız olmak için Türk topraklarında isyan hareketlerine 
başlamışlardır. 
Bu bilgilere dayanarak; 
 I.  Ermeni Sorununda dış faktörler etkili olmuştur. 
 II.  Fransızlar, Ermenileri hedefleri için kullanmışlardır. 
 III. Osmanlı Devleti Ermeni Sorunu için Rusya’dan yardım 
istemiştir. 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
A)  Yalnız I  B)  I ve II 
C)  II ve III  D)  I, II ve III 
11. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın; 
 •  İstanbul ve Boğazlar Türklerin yönetimine bırakılacaktır. 
 •  Doğu Trakya bir ay içinde TBMM’ye teslim edilecektir. 
Maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 
A)  TBMM ilk diplomatik başarısını kazanmıştır. 
B)  İtilâf Devletleri arasında ilk kez görüş ayrılıkları ortaya 
çıkmıştır. 
C)  İtilâf Devletleri Osmanlı Devleti’ni yok saymışlardır. 
D) Türkiye ekonomik bağımsızlığını diğer devletlere kabul 
ettirmiştir.