Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm konu anlatımı, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm kısa özet, 8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm, 8.sınıf inkılap 3.ünite konu anlatımı, 8 sınıf inkılap tarihi 3 ünite kısa özeti, 8.sınıf inkılap ya istiklal ya ölüm test çöz, 8.sınıf çağdaş türkiye yolunda adımlar konu özeti,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 18:29
Güncellenme tarihi
14 Ekim 2019 Pazartesi 01:35
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3071
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. TBMM hükumeti ile Ermeni heyeti arasında Gümrü 
Barış Antlaşması imzalandı. Ermeniler Sevr Antlaşmasında 
yer alan Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçtiler. 
Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Ermeniler yeni Türk Devleti’ni tanımıştır. 
B) Ermeniler Doğu Anadolu’daki emellerinden vazgeçmişlerdir. 
C) Ermeniler Sevr’in geçersizliğini kabul etmişlerdir. 
D) Misakımilli tam olarak gerçekleşmiştir. 
2. I. Yaban 
II. Ateşten Gömlek 
III. Türk’ün Ateşle İmtihanı 
Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir? 
A) Köy hayatı hakkında bilgi vermeleri 
B) Milli mücadele döneminden bahsetmeleri 
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleri olması 
D) Batı dillerinden yapılan çeviri romanlar olması 
3. Tekâlifimilliye Emirleri’nin zamanında ve eksiksiz olarak uygulanması, 
Sakarya’nın doğusuna çekilmiş olan Türk ordusunun 
ihtiyaçlarını gidermekte büyük faydalar sağladı. Türk 
Milletini büyük fedakarlıklara sevk eden sadece emirler ve 
kanunlar değildi. Halk vatanı uğruna her türlü fedakarlığı 
göze almıştı. 
Buna göre; 
I. Türk Milletinde birlik ve beraberlik ön plandadır. 
II. Emirleri yerine getirmeyenler tutuklanmıştır. 
III. Halk ordunun ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II 
C) I ve II D) I ve III 
4. Türk milleti hakkında bilgi edinmek isteyen yabancı bir gazeteciye 
milli mücadele döneminde yazılmış bir roman hediye 
ediliyor ve bu roman ile Türk milletini büyük ölçüde tanıyabileceği 
söyleniyor. 
Gazetecinin okuyacağı romanda Türk milleti ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisine rastlaması beklenmez? 
A) Zorluklar karşısında pes etmemelerine 
B) Yurtlarının işgalini sükûnetle karşıladıklarına 
C) Bir çok milli kahramanlarının olduğuna 
D) Ölmeyi, esir yaşamaya tercih ettiklerine 
5. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayıp 
Lozan Barış Antlaşmasıyla son bulan Milli Mücadele ile 
Türk milleti tüm dünyaya aşağıda verilen alanların hangisinden 
kesinlikle ödün vermeyeceğini göstermiştir? 
A) Sosyalizm B) Bağımsızlık 
C) Milliyetçilik D) Eşitlik 
6. Sovyetler Birliği ile TBMM arasında imzalanan Moskova 
Antlaşması’yla; 
• Doğu sınırımızın güvenliği sağlanmış ve buradaki birlikler 
batıya kaydırılmıştır. 
• Devletlerden birinin tanımadığı antlaşmayı diğerinin de 
tanımaması kararlaştırılmıştır. 
Buna göre; 
I. Batı Cephesi’nde bulunan Türk ordusu güçlenmiştir. 
II. Sovyet yönetimi ve TBMM Hükümeti, birlikte hareket 
etme kararı almıştır. 
III. TBMM Hükümeti’nin saygınlığı artmıştır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız II B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III  
7. Gümrü Antlaşması aşağıdaki hangi cephede kazanılan 
başarıların sonucunda imzalanmıştır? 
A) Çanakkale Cephesi B) Batı Cephesi 
C) Doğu Cephesi D) Güney Cephesi 
8. Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede 
ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere 
konu olmuştur. 
Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Vatan sevgisi, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmiştir. 
B) TBMM Hükümeti’nin emriyle yazılmıştır. 
C) Askeri alanda teknik bilgiler vermektedir. 
D) Dış ülkelerin destekleriyle yazılmıştır. 
9. Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine 3 Ekim 1922 
günü başlandı. İlk konuşmayı da İsmet Paşa’nın kendisi 
yapmıştı. Fakat ateşkesin sağlanması sanıldığı kadar kolay 
olmadı. Öyle ki Şevket Süreyya Aydemir, “Mudanya Konferansına 
Mudanya Savaşı demek hatalı olmasa gerektir” 
demiştir. 
Şevket Süreyya Aydemir’in Mudanya Konferansı için 
Mudanya Savaşı demesinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
A) Görüşmelerin tartışmalı ve gergin bir hava içinde geçmesi 
B) Görüşmelerde Türk Heyetine İsmet Paşa’nın başkanlık 
yapması 
C) Antlaşmanın devam eden savaş haline son vermesi 
D) Antlaşmanın Türk halkının endişelerini sona erdirmesi 
10. Mustafa Kemal, Kütahya - Eskişehir Savaşları’nın tüm şiddetiyle 
devam ettiği günlerde Ankara’da bir maarif kongresinin 
toplanmasını sağlamıştır. Gönüllü olarak cepheye gelen 
öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir. 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Mustafa Kemal, eğitime büyük değer vermiştir. 
B) Kurtuluş Savaşına öğretmenlerde destek vermiştir. 
C) Mustafa Kemal, kanunları tek başına çıkarmıştır. 
D) Savaşın zorluğuna rağmen eğitim faaliyetlerinden vazgeçilmemiştir. 

11. “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh bütün 
vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça 
terk olunamaz…” 
Mustafa Kemal bu sözleri aşağıdaki savaşlardan hangisi 
sırasında söylemiştir? 
A) I. İnönü Muharebesi 
B) II. İnönü Muharebesi 
C) Kütahya-Eskişehir Savaşları 
D) Sakarya Meydan Muharebesi 
12. Türk milletinin gösterdiği fedakârlıklar ve kahramanlıklar 
kadar Millî Mücadele sürecinde çektiği acılar ve sıkıntılar 
da edebiyatımıza yansımıştır. Halide Edip Adıvar bu acıları 
ve sıkıntıları yerinde görerek “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı 
eserini kaleme almıştır. 
Buna göre; 
I. Kurtuluş Savaşı dönemin kitaplarına konu olmuştur 
II. Yazar işlediği konularda Kurtuluş Savaşı’ndan etkilenmiştir 
III. Yazar Avrupalı romancılardan etkilenmiştir 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız III 
C) I ve II D) II ve III