Test Çöz,8.sınıf ya istiklal ya ölüm test, 8.sınıf inkılap tarihi 3.ünite sorular ve cevapları, 8.sınıf inkılap test, 8 sınıf inkılap testleri, 8 sınıf inkılap atatürkçülük testleri, 8 sınıf inkılap ünite test, 8 sınıf inkılap 1 ünite test, 8 sınıf inkılap 2 ünite test çöz, 8 sınıf sosyal atatürk test,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Mart 2019 Salı 19:43
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2901
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yıllarda Doğu Anadolu’da Kuva-ı Milliye hareketlerinin görülmemesinin temel nedeni hangisidir ?

A) Ermenilere karşı Kuvayımilliye’nin yeterli olacağına inanılmaması

B) Bölge halkının İstanbul Hükûmetini desteklemesi

C) Ekonomik kaynakların yeterli olmaması

D) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında yoktur?

A) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak

B) İstanbul Hükûmeti ile işbirliği yapmak

C) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak

D) Hukuki varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmek

 

3. Sakarya Meydan Savaşından sonunda;

1. Yunan ordusu yenilmiştir

2. Düzenli ordu, taarruz gücüne ulaşmıştır

3. İtalya Anadolu'dan çekilmiştir

4. Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır

Bu gelişmelerden hangileri İngiltere'nin yalnız kaldığını gösterir?

A) 3 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 4

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması’nın sonuçlarından birisi değildir?

A) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir

B) Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.

C) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur

D) İtilaf Devletleri barış önerisi getirmiştir.

 

5. I. TBMM

II. İstanbul Hükûmeti

III. Fransa

IV. Yunanistan

V. İtalya

Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?

A) II ve IV

B) III ve IV

C) I ve V

D) II ve III

 

6. Sakarya Savaşı sonucunda;

- 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.

- 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı.

- 23 Ekim 1921’de İngilizler ile Esirlerin Değişimine Sözleşmesi imzalandı.

Bu gelişmelere bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A) Batı sınırı belirlenmiştir.

B) Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.

C) Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.

D) Doğu Cephesi kapanmıştır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinin karşısında kuva-i Milliye birliklerinden düzenli orduya geçmek mecburiyet doğmuştur?

A) Kuva-i İnzibatiye

B) Yunanistan

C) Fransa

D) İngiltere

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-ı Milliye’yi doğru olarak tanımlamaktadır?

A) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.

B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.

C) Osmanlı ordusudur.

D) TBMM’nin oluşturduğu öncü birliklerdir.

 

9. Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara’da Maarif (Eğitim) Kongresini toplaması Atatürk’ün hangi kişilik özelliği ile ilgilidir??

A) Açık sözlülüğüyle

B) Eğitimci kişiliğiyle

C) Gerçekçi oluşuyla

D) Mantıklı oluşuyla

 

10. TBMM Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı’na katıldı. Bu sırada Rusya iye görüşerek Misakımillî’nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı. Bu anlatımdan aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?

A) Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.

B) Sevr Antlaşması Rusya tarafından kabul edilmiştir.

C) Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.

D) TBMM dış politikada etkili olmaktadır.

 

 

11. Aşağıda isimlerden hangileri İstiklal Marşı ile ilgilidir?

A) Osman Zeki - Hamdullah Suphi

B) Mehmet Âkif - Mustafa Necati

C) Rıza Nur- Mehmet Âkif

D) Mehmet Âkif - Osman Zeki

 

12. II. İnönü Savaşından sonra harekete geçin Türk birliklerinin başarı gösterememesinin temel nedeni hangisidir?

A) Yunanlıların İngilizlerden askerî destek alması

B) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması

C) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması

D) Saldırının geç başlatılmış olması

 

13. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na TBMM’nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İşgalleri kolaylaştırmak

B) Türk milleti arasında ikilik çıkarmak

C) Barışı bir an önce sağlamak

D) Kurtuluş Savaşı’nı engellemek

 

14. Güney Cephesi’nde Fransızların başarısızlığa uğradığını aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Antep’in Fransızlara karşı 11 ay direnmesi

B) Ermenilerle işbirliği yapması

C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması

D) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması

 

15. Sovyet Rusya ile TBMM arasında başlayan görüşmelerin Mayıs 1920’den Mart 1921’e kadar uzaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi

B) TBMM’nin İstanbul Hükûmetiyle ilişkilerini koparması

C) Rusya’nın Anadolu hareketinin başarısından emin olmaması

D) Meclise karşı çıkan ayaklanmaların devam etmesi

 

16. Fransa’nın Ankara Antlaşması’nı imzalamak için Sakarya Savaşı’nın sonucunu beklemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Misakımillî’yi kabul etmesi

B) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına karşı çıkması

C) TBMM’nin gerçek gücünü görmek istemesi

D) Kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkması

 

17. I. İnönü zaferinin aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

A) Ermeni sorununun çözüme kavuşturulmasına

B) Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına

C) Devletin savunma gücünün artmasına

D) İnkılap hareketlerinin kolaylaşmasına

 

18. Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın hangi maddesi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin İtilaf Devletleri tarafından da kabul edildiğini gösterir?

A) Boğazların denetiminin uluslar arası bir kuruma bırakılması.

B) TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.

C) İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.

D) Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.

 

19. Tekalif-i Millîye Emirleri ile ilgili olarak;

I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

II. TBMM tarafından yayımlanmıştır.

III.Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I ve II

 

20. Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’ndan sonra orduyu taarruz için hazır hâle getirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

A) Orduya taarruz eğitimi verilmesi

B) Ulusal güçlerin seferber edilmesi

C) Saltanatın kaldırılması

D) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması