Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Aralık 2019 Salı 19:05
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
143428
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin gönderilişinin temel sebeplerinden değildir? 
A) Maddi refahı arttırmak 
B) İnsanlara örnek olmak 
C) Ahiret hakkında bilgi vermek 
D) İlahi vahyi insanlara ulaştırmak 
Kur’an’ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi olmayan üç kişi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? 
A) Şuayb - Harun - Yahya 
B) Üzeyir - Lokman - Zülkarneyn 
C) İdris - Şit - Zekeriya 
D) Zülkifl - İshak - Lût 
“Sallallahu aleyhi ve sellem” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah ondan razı olsun 
B) Allah onun ailesini mübarek kılsın 
C) Allah geçmişlerine rahmet etsin 
D) Allah’ın selamı, rahmeti onun üzerine olsun 
Namaz kılacak kişinin, bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde bulunan pisliği temizlemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 
A) Necasetten taharet 
B) Hadesten taharet 
C) Setr-i avret 
D) Ka’de-i ahire 
Aşağıdakilerden hangisi Asr suresinde yer alır? 
A) Ana babaya iyilik etmek 
B) Yetimlere sahip çıkmak 
C) Büyük günah işlememek 
D) Hakkı ve sabrı tavsiye etmek 
Vakit namazlarının toplam rekât sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Sabah+Öğle+İkindi+Akşam+Yatsı ve Vitir 
A) 2 8 4 3 10 
B) 4 10 8 5 13 
C) 5 8 10 4 10 
D) 5 4 8 10 13 
‒ Dört rekât ilk sünnet kılınır. 
‒ İç ezan okunur. 
‒ Hutbe okunur. 
‒ ? 
Şekilde cuma namazında yapılan ibadet ve davranışlar sırasıyla verilmiştir. Buna göre soru işareti olan yere ne yazılmalıdır? 
A) Dört rekât farz kılınır. 
B) İki rekât farz kılınır. 
C) İki rekât son sünnet kılınır. 
D) Dört rekât son sünnet kılınır. 
Aşağıdaki namazlardan hangisi farz bir ibadettir? 
A) Teravih 
B) Bayram 
C) Cuma 
D) Vitir 
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? 
A) Sünnetlerinden birini terk etmek. 
B) Farzlarından birini terk etmek. 
C) Gülmek. 
D) Konuşmak. 


Vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve kısa süreden sonra tekbir alınıp aşağıdakilerden hangisi okunur? 
A) Tahiyyat duası 
B) Salli-Barik duaları 
C) Rabbena duaları 
D) Kunut duaları 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in İslam’ı Mekke dışına ulaştırma çabalarından biri değildir? 
A) Taif ziyareti 
B) Akabe Görüşmeleri 
C) Medine Sözleşmesi 
D) İslam’a davet mektupları 
Hz. Muhammed’in Medineli on iki müslümandan Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, bir şey çalmayacaklarına, çocukları öldürmeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, iyilikte kendine isyan ve itaatsizlik etmeyeceklerine dair söz aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hudeybiye Antlaşması 
B) Medine Sözleşmesi 
C) Taif ziyareti 
D) I. Akabe Biatı 
Medine’de yapılan, inşasında bizzat Hz. Peygamberin de çalıştığı ve “Peygamber mescidi” olarak isimlendirilen mescid aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mescid-i Kıbleteyn 
B) Mescid-i Nebi 
C) Mescid-i Kuba 
D) Mescid-i Aksa 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında yaşanmamıştır? 
A) Emanetleri sahiplerine vermesi için Hz. Ali’yi Mekke’de bırakması 
B) Müşriklerin takibinden kurtulmak için güzergâhını değiştirmesi 
C) Hz. Ebu Bekir ile sonradan Hira mağarasında buluşması 
D) Medine yakınlarındaki Küba köyünde bir süre konaklaması 
“... (Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan (bir kitaptır); iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” (Yusuf suresi, 111. ayet) 
Bu ayetten Kur’an ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? 
A) Bozulmadan günümüze kadar ulaştığı 
B) İnsanlar tarafından uydurulmadığı 
C) Kendinden önceki ilahî kitapları doğruladığı 
D) İnsanlar için bir rahmet ve hidayet rehberi olduğu 
Kur’an’ı Kerim’de kıssalara yer verilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanların merakını gidermek 
B) Tarihi bir olayı aydınlatmak 
C) İbret vererek doğruya yönlendirmek 
D) İnsanlara doğru bilgiler ulaştırmak 
Bir kişinin duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözleri arkasından söylemek aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 
A) İftira 
B) Gıybet 
C) Kibir  
D) Haset 
Zan, kesin olmayan bir bilgidir. Su-i zan, insanın başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmasıdır. Kötü zan insanı şüpheci yapar. Çevresine kötü zanla yaklaşan kişi huzursuz olur ve hayatından lezzet almaz. Arkadaşlarını kınar. Sonuçta mahcup duruma düşer. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi su-i zan kapsamında değerlendirilemez? 
A) İnsanların davranışlarını iyi niyetle değerlendirmek 
B) Kesin bilgi sahibi olmadığı konularda yorum yapmak 
C) Kişiler hakkında önyargılı olmak 
D) İnsanlara şüpheci yaklaşmak 
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmalarını hızlandıran sebepler arasında yer almaz? 
A) Abbasilerin Türklere devlet kademelerinde görev vermesi 
B) Müslüman derviş ve tüccarların çabaları 
C) İslami prensiplerin Türklerin hayat tarzına ve mizaçlarına yakınlığı 
D) Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara karşı hoşgörülü bir politika izlemesi 
Kitâbu’t-Tevhit, Te’vilatü’l-Kur’an ve Kitabü’l-Makalat isimli eserler aşağıdaki alimlerden hangisine aittir? 
A) İmam Ebu Hanife 
B) İmam Maturîdi 
C) Hacı Bektaş Veli 
D) Ali er-Rıza