Test Çöz,1.Ünite, Sosyal Bilgiler Öğreniyorum, Olgu, Görüş, Kavram, Bilimsel Araştırma Yapıyorum, Toplumsal Bir Soruna Çözüm Arama, Atatürk Ve Sosyal Bilimler,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Kasım 2013 Pazar 12:13
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
151728
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

I- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak, 
II- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak, 
III- Araştıracağı konuyu belirlemek
IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak, 
V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek, 
Yukarıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırmaların ilk basamağıdır? 
A) I 
B) II 
C) IIII 
D) IV

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersinin bir kolu olan tarihe özgü temel bir kavramdır? 
A) Bitki örtüsü 
B) Enlem 
C) Dolaşım sistemi 
D) Yakınçağ

Zeynep, eleştiri yapan, olaylara karşı duyarsız kalmayan ve bir olaya karşı farklı bakış açıları suna bilen bir kızdır. Buna göre Zeynep için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A )Olayları olduğu gibi kabullenir. 
B) Olayların değerlendirmesini yapar. 
C)Olaylara farklı açılardan bakabilir. 
D)Çok boyutlu düşünür.

Atatürk tarafından kurulan aşağıdaki kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez? 
A) Türk Tarih Kurumu 
B)Türk Dil Kurumu 
C)Türkiye iş bankası 
D)Dil ve tarih- Coğrafya fakültesi

Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? 
A) Vergi vermek 
B)Askerlik yapmak 
C) Oy kullanmak 
D) Alışveriş yapmak

Ailesinin geçimini sağlamak, bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir? 
A) Sorumluluk 
B)Hak 
C)Alışveriş 
D)Mücadele

I.Erzurum, Kars, Ağrı gibi kentlerimiz oldukça dağlık ve yüksektir. 
II. Erzurum, Kars, Ağrı’da sanayi geridir. 
Yukarıdaki cümlelere göre çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir ? 
A)Kentlerimizin çoğunda sanayi geridir. 
B)Dağlık ve yüksek alanlar genellikle sanayide geridir 
C)Erzurum, Kars ve Ağrı genellikle yüksektir. 
D)Kentlerimiz genellikle yüksektir.

Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir? 
A) Fen Bilgisi 
B)Matematik 
C)Sosyal Bilgiler 
D) Türkçe

I- Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır. 
II- Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. 
III- Galatasaray Türkiye’nin en iyi futbol takımıdır. 
IV- Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir. 
Yukarıdakilerden hangileri olgudur? 
A) I-II 
B) II-III 
C) I-IV 
D) I-III

Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez? 
A) Her olayın bazı nedenleri vardır. 
B) Olayların sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir. 
C) Bütün olaylara insanlar neden olur. 
D) Bir olay başka olaylara neden olabilir.

Olguyu görüşten ayıran en büyük fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder? 
A) Yarınlarımız daha güzel olacak. 
B) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür. 
C) Türkiye’nin en sevilen takımı Galatasaraydır. 
D) Bana göre futbol zevkli bir oyundur.

I.Güneş batarken yürümek çok güzeldir 
II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur. 
III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında yer alır. 
IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir. 
Yukarıdakilerden hangileri olgudur? 
A) I-II 
B) II-III 
C) I-IV 
D) I-III

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez? 
A) 2. Dünya Savaşının neden ve sonuçları 
B) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgeler 
C) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşları 
D) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörler

EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? 
A) Mutat sınıf kapısını hızla çarptı 
B) Zeynep, Ayşe’nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu 
C) Fatih, Aydın’a çok kızdı. 
D) Orhan, babasını sevdiğini her yerde söylüyordu.

Doğada var olan bir canlının yok olması başka bir canlının aşırı derecede çoğalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Örneğin yılanların azalması farelerin aşırı derecede çoğalmasına neden olur. Çünkü yılanlar fare ile beslenmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 
A) İnsanlar doğal hayatı korumaktadır. 
B) Doğadaki canlıların azalması veya çoğalması yılanlara bağlıdır. 
C) Doğadaki canlılar arasında bir denge vardır. 
D) Fareler bütün hayvanların besin kaynağını oluşturur.

…………………….. İstanbul’dur. Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur. 
A) Türkiye’nin en kalabalık ili 
B) Marmara bölgesinin en gelişmiş ili 
C) Türkiye’de en çok göç alan il 
D) Türkiye’nin en güzel ili

GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, kişilerin düşüncelerini yansıtan, kimine göre doğru kimine göre yanlış bilgilerdir. Örnek: Türkiye’nin en sevilen takımı Beşiktaş’tır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “görüş” değildir? 
A) Ankara Türkiye’nin Başkentidir. 
B) İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir. 
C) Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır. 
D) Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.

OLGU: Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir, değiştirilmeyen bilgilerdir. Örnek: Atatürk 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “olgu” değildir? 
A) Yaprağın rengi yeşildir 
B) İran Türkiye’nin komşusudur. 
C) Ankara, İzmir’den daha güzeldir 
D) İzmir Ege Bölgesinde yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından değildir? 
A) Demokratik değerleri benimsemek. 
B) Topluma uyum sağlamak. 
C) Her bireye istediği mesleği kazandırma. 
D) İleriki yaşantısında kendisine yararlı bilgiler sunmak.

“Mersin’e yurtdışından 250 kişilik bir turist kafilesi geldi. Tarsus, Kızkalesi ve Silifke’yi gezdiler. Mersin’den alışveriş yaptılar.Esnaf çok para kazandı.Otellerde kaldılar oteller doldu taştı.Bol bol balık ve kebap yediler.Lokantalar çok para kazandı.Mersin’in değişik yerlerinden fotoğraflar çektiler, tanıdıklarına göstereceklerini söylediler.Böylece Mersin’in tanıtımı gerçekleşti” Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? 
A) Bir olayın birden fazla boyutu olduğunu 
B)Olayların karmaşık olduğunu 
C)Turistlerin çok gezdiğini 
D)Mersin’in çok güzel olduğunu