Test Çöz,8.Ünite Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Fen Bilimleri 8.Ünite Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Nisan 2015 Cumartesi 18:13
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 14:38
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8152
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Yer altı sularıyla ilgili;

1. Sıcak veya soğuk olabilir,

2. Sıcak olanlar genellikle şifalıdır,

3. Maden suları ve kaynak suları aynı özelliklere sahiptir, bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A

Yalnız 1 

 • BYalnız 3
 • C1 ve 2
 • D2 ve 3

1.Soru

Genellikle kristalli ve tabakalı yapıya sahibim. Üst üste tabakalar hâlinde bulunurum. Bünyemde canlı kalıntılarına rastlayabilirsiniz.

Özelliklerini anlatan bu kayaç çeşidi seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

 • AGranit
 • BŞist
 • CObsidyen
 • DMaden kömürü

2.Soru

Yer kabuğunda oluşan hareketler, sıcaklık farklılıkları ve diğer bazı etkenler zaman içerisinde kayaçların başka kayaç türlerine dönüşmesine sebep olur. Buna göre aşağıdaki dönüşümlerden hangileri doğrudur?

1. Magmatik kayaç tortul kayaca

2. Tortul kayaç başkalaşım kayacına

3. Başkalaşım kayacı magmatik kayaca

 • A

1 ve 2    

 • B2 ve 3
 • C1 ve 3
 • D1, 2 ve 3

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin fosil olarak bulunma olasılığı en azdır?

 • A

Gergedan boynuzu  

 • BBalık kılçığı
 • CKöpek balığı dişi
 • DSolucan

4.Soru

Yanda fotoğrafı verilen fosil hakkında öğrencilerin yaptıkları yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

1. Nesli tükenmiş ya da eski zamanlarda yaşamış bir canlıdır.

2. Bulunduğu bölgenin geçmişteki iklim şartlarının nasıl olduğu hakkında bilgi verir.

3. Beslenme davranışlarını ve yaşam biçimini öğrenebiliriz.

 • A

Yalnız 1   

 • BYalnız 3
 • C2 ve 3
 • D1, 2 ve 3

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biridir?

 • A

Arazi eğiminin fazla olması    

 • BTaraçalama yapılması
 • COrmanların arttırılması
 • DTarım alalarının eğime dik sürülmesi

6.Soru

“Yer altı suları yer kabuğunun bazı bölgelerinde geçirimsiz olan tabakalar arasında birikir. Bu bölgelerdeki suyu yeryüzüne çıkarmak için geçirimsiz tabaka sondaj yapılarak delinir.”

Yukarıdaki ifadeler bir öğrencinin “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” ünitesi hakkında hazırladığı bir sunumdan alınmıştır. Buna göre bu açıklamalar aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?

 • A

Göl      

 • BKaynak
 • CArtezyen
 • DIlıca

7.Soru

“Jeotermal kaynak suları magmaya yakın yerlerden ısınarak yeryüzüne ulaşır ve içinde çözünmüş hâlde mineral ve gaz bulunur. Bu sebeple………………………” cümlesini tamamlayan uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Elektrik elde etmede kullanılmaz.   

 • BKimyasal madde ve mineral üretiminde kullanılmaz.
 • CSulama amaçlı kullanılmaz.
 • DMineral içeren içme suyu üretiminde kullanılmaz.

8.Soru

1. Doğal anıtlardan bazıları insan eli ile yapılmıştır.

2. Doğal anıtlar tüm insanlığa aittir.

3. Bazı ağaçlar da doğal anıt olarak nitelendirilebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A

1 ve 2     

 • B1 ve 3
 • C2 ve 3
 • D1, 2 ve 3

9.Soru

Tortul kayaçlarda pek çok fosile rastlanmasının sebebi nedir?

 • A

Tortul kayaçların çok eski olmaması   

 • BOrganizmaların sadece tortul kayaçların bulunduğu bölgelerde yaşaması
 • COrganizmaların tortul kayaçların içinde korunabilmesi
 • DTortul kayaçların sadece yer kabuğunun yüzeyinde bulunması

10.Soru

Su döngüsüyle ilgili olarak;

1. Yer altı suları su döngüsüne katılmaz,

2. Su yeryüzünde sadece sıvı ve katı hâlde bulunur,

3. Su döngüsünün gerçekleşmesi için güneş enerjisi gereklidir.

İfadelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?

 • A

Yalnız 1     

 • B1 ve 2
 • CYalnız 3
 • D1 ve 3

11.Soru

1. Ormanlar zarar görür.

2. Toprağın verimini düşürür.

3. Toprak aşınarak sulara karışır.

Yukarıdakilerden hangileri erozyon sonucunda oluşur?

 • A

1 ve 2   

 • B1 ve 3
 • C2 ve 3
 • D1, 2 ve 3

 

12.Soru

Bazı nehirler çok su taşır. Fakat aynı oranda toprak taşımaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olabilir?

 • A

Nehir yatağının çevresinin ormanlarla kaplı olması    

 • BNehir çevresinde yeterli bitki örtüsünün bulunmaması
 • CBölgeye düşen yağmur damlacıklarının küçük olması
 • DNehir yatağının eğiminin fazla olması

13.Soru

Erozyonu önlemede aşağıdakilerden hangisi bireysel sorumluluğa girer?

 • A

Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak     

 • BGelir elde etme amacı ile ağaç yetiştirmek
 • CHayvancılık yapmak
 • DHava kirliliğini önlemeye çalışmak

 

14.Soru

1. İshak Paşa Sarayı

 2. Ağrı Dağı

3. Bitki fosili

4. Malabadi Köprüsü

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğal anıt değildir?

 • A

Yalnız 1   

 • BYalnız 2
 • C1 ve 3
 • D1 ve 4

15.Soru

1. Küçük tanelidir.

2. Alüminyum, demir gibi bazı metalleri içerir.

3. Asitlerden etkilenmez.

Yukarıda sıralanan özellikler hangi toprak çeşidine aittir?

 • A

Kumlu toprak     

 • BKilli toprak
 • CHumuslu toprak
 • DKireçli toprak

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik değeri olan kayaçlara verilen isimdir?

 • A

Altın   

 • BDeğerli taş
 • CMaden
 • DKayaç

17.Soru

Tarıma en elverişli olan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Killi toprak     

 • BHumuslu toprak
 • CKumlu toprak
 • DKireçli toprak

18.Soru

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi magmanın soğuyarak katılaşması ile oluşur?

1. Magmatik

2. Tortul

3. Başkalaşım

 • A

Yalnız 1     

 • BYalnız 2
 • C1-2
 • D1-3

19.Soru


 

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara verilen isimdir?

 • A

Kayaç    

 • BFosil yakıt
 • CDoğal anıt
 • DMineral

20.Soru