Test Çöz,1.Ünite, Sosyal Bilgiler Öğreniyorum, Olgu, Görüş, Kavram, Bilimsel Araştırma Yapıyorum, Toplumsal Bir Soruna Çözüm Arama, Atatürk Ve Sosyal Bilimler,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Kasım 2013 Pazar 12:14
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
134817
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

I- Altıgen
II- Boylam
III- Cumhuriyet
IV- Fotosentez
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 
A) Olgu 
B) Görüş 
C) Genelleme 
D) Kavram

Aşağıdakilerden hangisinin açılması Sosyal Bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır? 
A)Güzel Sanatlar Fakültesi 
B) Eczacılık Fakültesi 
C)Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
D) Tıp Fakültesi

I-Fabrikaların ve evlerin bacalarından çıkan dumanlar, 
II- Eğlence merkezleri, otomobiller, iş atölyeleri ve uçaklardan gelen sesler, 
III- Kanalizasyon ve Fabrika atıklarının sulara karışması, 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gürültü kirliliğine örnektir? 
A) Yalnız I 
B)Yalnız II 
C)I ve III 
D) I ve II

Sosyal bilgiler öğretmeni dersi anlatırken önce köy, sonra kasaba ve ilçe daha sonra ilin özellikleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kendi bölgelerinin özelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bu öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır? 
A) Tümdengelim 
B)Tümevarım 
C)Olgu 
D)Görüş

I- İstanbul’un fethi ve sonuçları
II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri
III- Sindirim sistemi ve özellikleri
Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir? 
A) Yalnız I 
B)Yalnız II 
C)I ve III 
D) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir? 
A) İran Türkiye’nin komşusudur. 
B) En büyük kıta Asya kıtasıdır. 
C) En güzel meyve portakaldır. 
D) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.

Tabiattaki bütün canlıların yaşam şekillerini doğa belirler. Her canlı yaşamak için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Oysa insanlar için bu durum bir zorunluluk değildir. Çünkü insanlar çevreye uymak yerine çevreyi kendi yaşayabileceği duruma getire bilmektedir. Yani doğayı kendine uygun bir hale getirebilmektedir. 
Bu durum insanların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? 
A) Akıllı olmalarından 
B) Tek başlarına yaşayabilmelerinden 
C) Fiziki açıdan güçlü olmalarından 
D) Sayılarının hayvanlardan çok olmasından

Tüketici hakları konusunda, tarihin her döneminde birtakım yasal tedbirler alınmıştır. Ancak, bu tedbirler tüketicileri yeterince koruyamamıştır? Çünkü, tüketicinin sadece yasal yollarla korunması mümkün değildir. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilgilendirilmesi, kendi hak ve çıkarlarına sahip çıkacağı seviyeye getirilmesidir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin haklarından birisi olamaz? 
A) Satın aldığı malın kopyasını üretme hakkı 
B) istediği malı seçme hakkı 
C) Aldığı maldan dolayı uğradığı zararı karşılatma hakkı 
D) Aldığı mal ile ilgili bilgi edinme hakkı

Geçmişte insanlar özgür ve eşit değildi. Yöneticiler seçimle iktidara gelmiyordu. Egemenlik, bir kişiye aitti. O ne isterse, o olurdu. Yönetim zora, baskıya dayanırdı. İnsanlar, demokrasiyi ve demokratik hakları elde etmek için çok uğraştılar. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Yöneticilerin halka karşı zor kullandığı 
B) Geçmişte egemenliğin millete ait olduğu 
C) Geçmişte insanlar arasında sınıf ayrımının olduğu 
D) insanların demokrasi için uzun süre mücadele ettiği

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur? 
A) Sevgi 
B) Hoşgörü 
C) Dürüstlük 
D) Güven

Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır? 
A) Haksızlık karşısında sessiz kalmalıdır. 
B) Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır. 
C) Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır. 
D) Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır

Askerlik ödevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Askerlik çağı 20 yaşına girilen ocak ayının birinci günü başlar, 40 yaşına girilen ocak ayının birinci günü sona erer. 
B) Askerlik yoklaması ilk ve son yoklama olmak üzere iki defa yapılır, yoklamaları tamamlananlar askere celp edilir. 
C) Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve ihtiyatlık olmak üzere üç devreye ayrılır. 
D) Erkekler isterlerse askerlik görevini yapmayabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? 
A ) Türkiye’ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Vatandaşıdır 
B) Vatandaşların gelirlerine göre kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için devlete vermiş oldukları paraya vergi denir 
C) Vatandaşlar vergi vererek ülke yönetimine katılmış sayılırlar 
D) Herkesin gelirine göre vergi vermesine vergi adaleti denir

Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey 
B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan 
C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler 
D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

Vatandaşlık bilincine sahip olan bir vatandaş aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır? 
A) Seçim zamanı oyunu kullanır. 
B) Vergisi öder 
C) Askerlik görevini yerine getirir. 
D) Bazı durumlarda isterse yasalara uymayabilir.

İnsan olma sorumluluğu taşıyan bir kişi doğal çevreye zarar verildiğini gördüğü zaman aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? 
A) Zarar veren kişiyi uyarmalıdır 
B) Uyarısı dikkate alınmazsa yargı organlarına dilekçe ile başvurmalıdır 
C) Dilekçesinin sonucunu takip etmelidir. 
D) Bunu devletin sorunu olarak görüp hiç karışmamalıdır

İnsan haklarına duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 
A) Haklarının neler olduğunu bilir ve korur. 
B) Kendini ilgilendirmeyen hak ihlallerine hiç sesini çıkarmaz. 
C) Hakkı çiğnenen bir vatandaşa yardımcı olur. 
D) Başkalarının haklarına saygı gösterir.

“İnsanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde insan haklarını korumalıdırlar” Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde insan hakları günlük ilişkilerde korunmamış olur? 
A) Müşteri dükkan sahibine kendisine niçin hileli mal sattığını sorarsa, 
B) Kişi, komşusundan fazla kira isteyen ev sahibe yaptığının doğru olmadığını söylerse 
C) Kişi kendisini görüşlerinden dolayı hakaret eden bir başka kişiyi mahkemeye verirse. 
D) Kişi kendisinden çok fazla ücret isteyen taksi şoförüne olay çıkmasın diye istediği ücreti öderse.

Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur? 
A)Ankara Türkiye’nin Başkentidir. 
B)İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir. 
C)Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır. 
D)Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.

“Mehmet 2 gün önce aldığı bisikletinin zincirinin sürekli atmasından rahatsız olmuştur.” Bu durumda Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır? 
A)Satıcıya gidip kızması 
B) Ağlayarak babasına gidip söylemesi 
C) Sinirlenerek bisikleti yere vurması 
D)Anne veya Babasıyla birlikte satıcıya gitmesi