Test Çöz,Toprağın Gücü Değerlendirme Testi, Toprağın Gücü Testi, Toprağın Gücü Testi, Toprağın Gücü Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Toprağın Gücü Kazanımları, Toprağın Gücü Kazanım Testi, Toprağın Gücü Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Mart 2020 Pazartesi 18:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5801
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörlerin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su

B)Toprak

C) Sanayi

D) Ulaşım

 

2. Aşağıda verilen toprağın endüstriyel faaliyetlerindeki yeri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her türlü sanayinin temel dayanağı topraktır.

B) Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri fark edilmiştir.

C) Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe azalmaktadır.

D) Günümüzde gıda, tekstil, inşaat ve metal endüstrisinin temel ham madde kaynağı topraktır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca devletlerin verimli topraklara sahip olabilmek
için yaptıkları savaşların sebeplerinden birsi değildir?
A) Topraktan çanak ve çömlek yapılması.
B) Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması.
C) Toprağın yönetimde de önemli olması.
D) Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin İpek Yolu’nu ele geçirmesinden sonra güçlenmesine katkı sağladığı söylenebilir?

A) İpek Yolu’nu Osmanlı Devleti’nin savaş yoluyla ele geçirmiştir.
B) Yolcuların dinlenmesi için yol üzerine kervansaraylar yapılmıştır.
C) İpek Yolu’na sahip olmak isteyen devletler birbirleriyle savaşmıştır.
D) Osmanlı Devleti için ekonomik bir kaynak olmuştur.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi orta çağda Çin ile Avrupa arasındaki bir ticaret yoludur ve bu yoldan Avrupa’ya ipek, porselen, kağıt gibi ürünler, ayrıca altın, gümüş gibi değerli eşyalarda taşınmıştır?

A) İpek Yolu

B) Baharat Yolu

C) Kervan Yolu

D) Kral Yolu

 

6. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toprağın önemini korumasını temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimli toprak tabakasının erozyon nedeniyle yok olması.

B) Tarıma dayalı sanayinin gün geçtikçe azalması.

C) İnsanların şehir yaşamını daha çok tercih etmesi.

D) Toprağın tarım ve tarıma dayalı üretim için temel kaynak olması.

 

7. Aşağıda verilen Osmanlı zamanındaki toprak yönetimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Arazi kâtipleri toprak kayıtlarını tutarlar.
B) Araziler has, zeamet ve tımar olarak ayrılır.
C) Araziler devlet görevlerine dirlik olarak verilir.
D) En önemli toprak parçası zeamettir.

 

8. İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıkların toprağı ekip biçerek üretimi ihtiyaçtan fazla artırmaları sonucunda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Tarım

B)Sanayi

C) Ticaret

D) Ulaşım

 

9. Tarım ve hayvancılığın başlaması insanların yaşam biçimini ve üretim alış-
kanlıklarını değiştirmiştir. Tarımsal üretime ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisinden sonra olduğu söylenebilir?

A) Paranın icat edilmesi.

B) Yerleşik hayata geçilmesi.

C) Ticaret yollarının kurulması

D) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi.

 

10. Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir. İşletme hakkı halka verilen bu arazilere ne ad veriliyordu?

A) Mirî Arazi

B) Tımar

C) Has

D) Zeamet

 

11. Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti toprak yönetiminde derebeylik yerine hangi sistemi uygulamıştır?

A) Mirî Arazi

B) Has sistemi

C) Tımar Sistemi

D) Zeamet sistemi

 

12. Aşağıdaki kurumlardan hangisi bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır?

A) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

B) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

C) Toprak Mahsulleri Ofsi

D) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü