İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük ünlü uyumuna uymayan” bir sözcük vardır?
A) Büyüdüklerini görmek beni sevindirdi.
B) Tarlaya sevinçle, koşa koşa vardı.
C) Beyazlı çoraplarını giymek isterdi.
D) Mumları pastanın üstüne diktim.
2. “Bugün, pastayı ben yapacağım.” cümlesinde vurgu aşağıdakilerin hangisindedir?
A) Ben
B) Bugün
C) Pastayı
D) Yapacağım
3. Aşağıdakilerin hangisinde sözcük vurgusu ilk hecede yer alır?
A) Bunlar
B) Yürek
C) Sokak
D) Ankara
4. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
A) Güzel - Çirkin
B) Çalışkan - Tembel
C) Kısa - Uzun
D) Şehir - Kent
5. Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan düz yazılardan biri değildir?
A) Masal
B) Sohbet
C) Öykü
D) Roman
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “deyim” vardır?
A) Sen paranı o adamdan alıver.
B) Mahkemeye paldır küldür götürdüler.
C) Kadı bu teklifi de kabul eder.
D) Adam gittiği yerden çabukça döndü.
7. Okuyucuya ders veren, ders verirken de güldüren kısa olay yazısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Öykü
C) Deneme
D) Anı
8. Ana düşünceyi bulmak için okuyucunun kendisine sorması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkahraman kim?
B) Olay hangi zamanda geçiyor?
C) Yazarın amacı ne?
D) Olay hangi mekânda gerçekleşmiş?
9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “türemiş sözcük” değildir?
A) Biraz fazla güveniyordu kanatlarına.
B) Ona şekerlik hediye etmişler.
C) İyi bir vatandaş böyle davranır.
D) Kendine güzel bir gözlük almıştı.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla “birleşik sözcük” kullanılmıştır?
A) Gelecek ay Çanakkale’ye gitmek istiyorum.
B) Kırıkkale’ye gidersen öğretmenevinde kalabilirsin.
C) Buzdolabındaki reçellik çilekler çürümesin.
D) Küçük bir çocuk ayakkabılarımı getirdi.
11. “Kayan yıldızı görünce sevinç içinde bir dilek tuttu.” cümlesindeki “soyut adlar” aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) Yıldız - sevinç
B) Dilek - görünce
C) Kayan - tuttu
D) Sevinç - dilek
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad tamlaması” vardır?
A) Ali’nin çantası hepimizinkinden büyüktü.
B) Üzerimizden geçen bulutları izledik.
C) Küçük kız merakla etrafına baktı.
D) Yorulduğunu söyleyerek odadan çıktı.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulunma durumunda” bir isim kullanılmıştır?
A) Yukarıya çıkınca denizi görebildim.
B) Bu çantada sadece elbiselerim var.
C) Herkes başını çevirerek ona baktı.
D) Televizyon seyrederken uyuyakalmışım.
14. Aşağıdakilerden hangisi kahramanları canlı ve cansız varlıklar olan, ders veren olay yazısıdır?
A) Deneme
B) Sohbet
C) Fabl
D) Anı
15. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Gülme komşuna gelir başına.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Ağlayanın malı gülene hayır etmez.
D) İnsanlar birbirine saygılı davranmalıdır.
16. “Güzel” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Benim için sonbahar, diğer mevsimlerden daha güzeldir.
B) Bu gece her şeyi unutup bir güzel uyudum.
C) En güzeli, bu kitabı yarın teslim etmek.
D) Elbette güzel günler seni bekliyor.
17. (I)Serinleten ağaçlar, mis kokulu çiçekler, (II)parlayan güneş ve sıcak günler geride kaldı. (III)Bu havalar bağlayacak bizi. Yüzümüzde ince bir gülümseme ile tekrar (IV)eski günlerin gelmesini bekleyeceğiz.
Bu paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi işaret sıfatıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
18. Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur?
A) Karga ile tilkinin mücadelesi
B) Buğdayın ekmeğe dönüşmesi
C) Bir devlet adamının hayatı ve kişiliği
D) Orta Amerika’da bir ülkenin tanıtılması
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla “kişi zamiri” kullanılmıştır?
A) Ben, onu sizin atölyenizde görmüştüm.
B) Büfeyi, bizim evden sağa dönünce göreceksin.
C) Beyaz dosya kağıtlarını sana getirmişler.
D) Bakınırken onlardan aldığım resmi buldum.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Hüzünlerim, korkularım ve özlemlerim depreşti.
B) Nehrin buz gibi suları şırıl, şırıl akıyordu.
C) Subay, komutan ve devlet reisiydi.
D) Solgun güller, kuru yapraklar sonbaharın habercisiydi.


1. C
2. A
3. D
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. A
10. B
11. D
12. A
13. B
14. C
15. D
16. D
17. C
18. C
19. A
20. B


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER