5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dokümanları

1.Ünite Çalışmaları

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz Cevaplı Pdf Test İndir

Yeni Okulum Cevaplı Pdf Test İndir

Hak Ve Sorumluluklarımız Cevaplı Pdf Test İndir

Çocuk Hakları Her Yerde Cevaplı Pdf Test İndir

Birey ve Toplum Cevaplı Pdf Test İndir

 

2.Ünite Çalışmaları

Uygarlıkları Öğreniyorum Cevaplı Pdf Test İndir

Çevremizdeki Güzellikler Cevaplı Pdf Test İndir

Kültürel Zenginliğimiz Cevaplı Pdf Test İndir

Geçmişten Günümüze Kültürümüz Cevaplı Pdf Test İndir

Kültür ve Miras Cevaplı Pdf Test İndir

1.Dönem 1.Değerlendirme Cevaplı Pdf Test İndir

 

3.Ünite Çalışmaları

Yeryüzü Şekilleri Cevaplı Pdf Test İndir

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Cevaplı Pdf Test İndir

Nüfus ve Yerleşme Cevaplı Pdf Test İndir

Afetler ve Çevre Sorunları Cevaplı Pdf Test İndir

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi Cevaplı Pdf Test İndir

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Cevaplı Pdf Test İndir