4.Sınıf Fen Bilimleri Konu Testleri

1.Ünite Yer Kabuğu Ve Dünya’mızın Hareketleri

Yer Kabuğunun Yapısı

Dünyamızın Hareketleri

Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri

Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri

Dünyamızın Hareketleri

Yer Kabuğunun Yapısı

Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi

Dünyanın Güneşin Etrafında Dolanması

Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri

1.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz

Dünyamızı Tanıyalım

Gezegenimizi Tanıyalım

Gezegenimiz Dünya

Dünya Hareket Ediyor

Dünyanın Dolanma Hareketi

1.Ünite Değerlendirme

Yer Kabuğu

Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz Dünya

Dünyamızın Katmanları

Dünya’mızı Tanıyalım

Kuvvet ve Hareket 2

Kuvvet ve Hareket 3

2.Ünite Besinlerimiz

Besinlerimiz

Besinler ve Özellikleri

Besinler ve Özellikleri

Besinlerimiz

Besinler ve İçerikleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

3.Ünite Kuvvetin Etkileri    

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

Mıknatısın Özellikleri

Kuvvetin Etkileri

3.Ünite Kuvvetin Etkileri

Kuvvetin Etkileri

Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

Mıknatıs

Kuvvetin Etkileri Ünitesi

Mıknatıs

Kuvvetin Cisimler üzerindeki Etkileri Değerlendirme

Kuvvetin Cisimler üzerindeki Etkileri Pekiştirme

Kuvvetin Cisimler üzerindeki Etkileri Kavrama

Kuvvetin Etkileri

Kuvvetin Etkileri

Kuvvetin Hızlandırıcı Etkisi

Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

Kuvvetin Etkileri

Kuvvet Cisimlere Etki Ederse

Kuvvet

Kuvvet Cisimleri Etkiler

3. Ünite Değerlendirme

Kuvvetin Etkileri Ünite

3. Ünite Kuvvetin etkileri

Kuvvetin Etkileri

Mıknatıslar

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

Hareketli Varlıklar

1.Dönem 2.Değerlendirme

Kuvvet Ve Hareket

4.Ünite Maddenin Özellikleri

Maddenin Halleri

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddenin Özellikleri

Maddenin Özellikleri

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Maddenin Halleri

Karışımların Ekonomik Değeri

Karışımları Ayırma

Karışımları Nasıl Ayırırız

1.Dönem 2.Yazılı

Madde Yer Kaplar mı

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Madde Miktarını Nasıl Belirleriz

Maddenin Halleri ve Özellikleri

Maddenin Halleri ve Özellikleri

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Çevremizde Sayısız Madde Vardır

Maddenin Halleri

Maddenin Ölçülebilen Özellikleri

Maddenin Değişimi

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Maddeler Doğada Karışık Hâldedir

Karışımlar Ayrılabilir mi?

Maddeyi Tanıyalım

5.Ünite Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Ses Kirliliği

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

Işık Kirliliği

Aydınlatma Teknolojileri

Ses Kirliliği

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

Işık Kirliliği

Aydınlatma ve Ekonomi

Uygun Aydınlatma

Aydınlatma Araçlarının Yaşamımızdaki Önemi

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

Karanlıkta Görebilir miyiz?

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?

Işık Kirliliği

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu Oluşur

Sesin İşitmedeki Önemi

Ses Kirliliği

Geçmişten Günümüze Işık ve Ses

Işık ve Ses Teknolojileri

Işık ve Ses

Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

4. Ünite Işık Ve Ses

Karanlıkta Görebilir miyiz

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?

6.Ünite İnsan ve Çevre

2.Dönem 2.Değerlendirme

6.Ünite Değerlendirme

Bilinçli Tüketici

Kaynakların Önemi

Geri Dönüşümün Önemi

İnsan ve Çevre

Çevre Kirliliği

Mikroskobik Canlılar

Mikroskobu Tanıyalım

İnsan ve Çevre İlişkisi

7.Ünite Basit Elektrik Devreleri

Basit Elektrik Devreleri

Devre Elemanları ve Görevleri

Basit Elektrik Devresi

2.Dönem 3.Yazılı

Elektrik

Yaşamımızda Elektrik

Basit Elektrik Devreleri

Devre Elemanları

Evdeki Elektrik Sistemleri

Yaşamımızda Elektrik

7. Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik