4.Sınıf Matematik 1.Ünite Testleri

4.Sınıf Matematik 1.Ünite Testleri

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Testi

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Çalışma Testi

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Pekiştirme Testi

Bölük ve Basamak Testi

Ritmik Saymalar Testi

Bölük, Basamak ve Çözümleme Testi

Doğal Sayılarda Çözümleme Testi

Doğal Sayılar Testi

Dört Doğal Sayılar Testi

Beş Doğal Sayılar Testi

Altı Doğal Sayılar Testi

Doğal Sayıları Çözümleme Testi

Doğal Sayıları Sıralama Testi

Doğal Sayıları Sıralama Testi

Doğal Sayı Problemleri Testi

Doğal Sayılarla İlgili Problemler Testi

Yuvarlama Testi

Onluğa Yüzlüğe Yuvarlama Testi

Sayıları Sıralama Testi

Sayıları Sıralama Testi

Sayı Örüntüleri Testi

Sayı Örüntüleri Testi

Toplama İşlemi Testi

Toplama İşlemi Testi

Çıkarma İşlemi Testi

Çıkarma İşlemi Testi

Zihinden Çıkarma İşlemi Testi

1.Dönem 1.Deneme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi