Kategori: 1.Sınıf İlkokuma-Yazma Çalışmaları

İlkokul 1.Sınıf İlkokuma Yazma Çalışma Örnekleri
1.Sınıf 1.Grup ELAKİN Ses Öğretimi
1.Sınıf 2.Grup OMUTÜY Ses Öğretimi
1.Sınıf 3.Grup ÖRIDSB Ses Öğretimi
1.Sınıf 4.Grup ZÇGŞCP Ses Öğretimi
1.Sınıf 5.Grup HVĞFJ Ses Öğretimi
1.Grup ELAKİN
E Sesi Öğretimi
L Sesi Öğretimi
L Sesi Cümle ve Metin Çalışması
A Sesi Öğretimi
A Sesi Sözcük Çalışması
A Sesi Metin Çalışması
K Sesi Öğretimi
K Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
K Sesi Metin Çalışması
İ Sesi Öğretimi
İ Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
İ Sesi Metin Çalışması
N Sesi Öğretimi
N Sesi Hece ve Sözcük
N Sesi Metin Çalışması
elakin Sözcük Çalışması
2.Grup OMUTÜY
O Sesi Öğretimi
O Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
O Sesi Metin Çalışması
M Sesi Öğretimi
M Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
M Sesi Metin Çalışması
U Sesi Öğretimi
U Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
U Sesi Metin Çalışması
T Sesi Öğretimi
T Sesi Hece Çalışması
T Sesi Sözcük Çalışması
T Sesi Cümle ve Metin Çalışması
Ü Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Ü Sesi Hece Çalışması
Ü Sesi Sözcük Çalışması
Ü Sesi Cümle ve Metin Çalışması
Y Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Y Sesi Hece Çalışması
Y Sesi Sözcük Çalışması
Y Sesi Cümle ve Metin Çalışması
Omutüy Sözcük Çalışması
3.Grup Ö R I D S B
Ö Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Ö Sesi Hece Çalışması
Ö Sesi Sözcük Çalışması
Ö Sesi Cümle ve Metin Çalışması
R Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
R Sesi Hece Çalışması
R Sesi Sözcük Çalışması
R Sesi Cümle ve Metin Çalışması
I Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
I Sesi Hece Çalışması
I Sesi Sözcük Çalışması
I Sesi Cümle ve Metin Çalışması
D Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
D Sesi Hece Çalışması
D Sesi Sözcük Çalışması
D Sesi Cümle ve Metin Çalışması
S Sesini Tanıma Ve Yazma Çalışması
S Sesi Hece Çalışması
S Sesi Sözcük Çalışması
S Sesi Cümle ve Metin Çalışması
B Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
B Sesi Hece Çalışması
B Sesi Sözcük Çalışması
B Sesi Metin ve Cümle Çalışması
4.Grup  Z Ç G Ş C P
Z Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Z Sesi Hece Çalışması
Z Sesi Sözcük Çalışması
Z Sesi Cümle ve Metin Çalışması
Ç Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Ç Sesi Hece Çalışması
Ç Sesi Sözcük Çalışması
Ç Sesi Cümle ve Metin Çalışması
G Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
G Sesi Hece Çalışması
G Sesi Sözcük Çalışması
G Sesi Cümle ve Metin Çalışması
Ş Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Ş Sesi Hece Çalışması
Ş Sesi Sözcük Çalışması
Ş Sesi Cümle ve Metin Çalışması
C Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
C Sesi Hece Çalışması
C Sesi Sözcük Çalışması
P Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
P Sesi Hece Çalışması
P Sesi Sözcük Çalışması
P Sesi Cümle ve Metin Çalışması
5.Grup H V Ğ F J
H Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
H Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
H Sesi Cümle ve Metin Çalışması
V Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
V Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
V Sesi Cümle ve Metin Çalışması
Ğ Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
Ğ Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
Ğ Sesi Cümle ve Metin Çalışması
F Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
F Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
F Sesi Cümle ve Metin Çalışması
J Sesini Tanıma ve Yazma Çalışması
J Sesi Sesi Hece ve Sözcük Çalışması
J Sesi Sesi Cümle ve Metin Çalışması
KONU ANLATIM VİDEOLARI