Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşmaz?
A
Gece ve gündüzün oluşumu
B
Bir günün oluşması
C
Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi
D
Bir yılın oluşması
Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Dünya’nın kendi çevresinde dönmesinin sonucu mevsimler oluşur.
B
Gün ve yıl, Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan zaman dilimleridir.
C
Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanması ile bir yıl oluşur.
D
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı sıcaklık değişimleri yaşanır.
Soru 3
Minerallerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Mineraller çeşitli biçim, renk ve boyutlarda olabilirler.
B
Minerallerin yapılarında fosiller yer alır.
C
Minerallerin birleşmesinden kayaçlar oluşur.
D
Mineraller doğada katı hâlde bulunurlar.
Soru 4
Görsele göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Dünya’nın güneşe dönük tarafında gündüz yaşanırken gölgede kalan tarafında gece yaşanır.
B
Güneş, Dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır.
C
Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.
D
Güneş’in Dünyamızın etrafında dolanmasıyla gece ve gündüz oluşur.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fosil değildir?
A
Kömür
B
Petrol
C
Altın
D
Linyit
Soru 6
Kayaçların içinde bulunan ve kayaçları birbirinden farklı yapan maddelere ne ad verilir?
A
Kömür
B
Maden
C
Fosil
D
Mineral
Soru 7
Görsele bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Dünya’nın Güneş çevresinde dolanmasıyla mevsimler oluşur.
B
Dünya, Güneş’in çevresinde dolanır.
C
Güneş’in kendi etrafında dolanması ile gece-gündüz oluşur.
D
Dünya’nın Güneş çevresinde dolandığı yola yörünge denir.
Soru 8
Fosillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Fosiller kısa zamanda oluşur.
B
Fosiller canlıların yumuşak kısımlarından oluşur.
C
Fosillerin oluşum süreci rastlantıya bağlıdır.
D
Eski zamanlardan kalan eşya kalıntıları fosil olarak nitelendirilir.
Soru 9
Görselde aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A
Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması.
B
Dünya’nın Güneş etrafında dolanması.
C
Gece-gündüz oluşumu.
D
Mevsimlerin oluşumu.
Soru 10
Yukarıda verilen ifadeleri soldan başlayarak doğru-yanlış olarak ilerlersek hangi çıkışa ulaşırız?
A
2.Çıkış
B
3.Çıkış
C
1.Çıkış
D
4.Çıkış
Soru 11
Ekonomik değeri olan taş ve minerallere ne denir?
A
Kömür
B
Demir
C
Altın
D
Maden
Soru 12
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
B
Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
C
Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.
D
Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
Soru 13
Görselde aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A
Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması.
B
Güneş tutulması
C
Dünya’nın Güneş etrafında dolanması.
D
Gece-gündüz oluşumu.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.
B
Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.
C
Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.
D
Ay sadece Dünya’nın etrafında dolanır.
Soru 15
Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
B
Dünya sabittir, Güneş Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.
C
Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
D
Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
Soru 16
Yandaki görsel hangisi ile açıklanabilir?
A
Fosil
B
Maden
C
Altın
D
Bakır
Soru 17
Yer kabuğunu oluşturan kaya parçalarına ne ad verilir?
A
Mineral
B
Toprak
C
Maden
D
Kayaç
Soru 18
Yukarıda verilen ifadeleri soldan başlayarak doğru-yanlış olarak ilerlersek hangi çıkışa ulaşırız?  
A
2.Çıkış
B
4.Çıkış
C
3.Çıkış
D
1.Çıkış
Soru 19
Dünya aşağıdakilerden hangisini 365 gün 6 saatte tamamlar?
A
Güneşin etrafında dolanmasını.
B
Ay’ın Güneş’in etrafında dolanmasını.
C
Ayın etrafında dolanmasını.
D
Kendi çevresinde dönmesini.
Soru 20
Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarına ne ad verilir?
A
Kömür
B
Mineral
C
Fosil
D
Atık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön