Üçgen Dörtgen
Üçgen Dörtgenler
Ürettiklerimiz
Ürettiklerimiz 2
Ürettiklerimiz 3
Uslu Nicelikler
Uzunluk Ölçüleri
Vatan Millet 1
Vatan Millet 2
Veri Analizi
Veri Analizi Yorumlama
Yazım Kuralları
Yer Kabuğu
Yer Kabuğu 2
Yer Kabuğu 3
Yüzdeler
Zaman Ölçme
Zaman Ölçüleri
Adim Adim Türkiye
Adim Adim Türkiye 2
Adim Adim Türkiye 3
Adim Adim Türkiye 4
Alan Ölçme
Allah İnancı 1
Allah İnancı 2
Anlatım Biçimleri
Araştırma Soruları Veri Toplama
Araştırma Veri Toplama
Besin İçerikleri
Besinler İçerikleri
Bir Ülke Bir Bayrak
Bir Ülke Bir Bayrak 2
Bölgemizi Tanıyalım
Bölgemizi Tanıyalım 2
Bölgemizi Tanıyalım 3
Bölgemizi Tanıyalım 4
Bölgemizi Tanıyalım 5
Canlıları Tanıyalım
Canlıları Tanıyalım 2
Çok Anlamlılık
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam 2
Deyimler Atasözleri
Doğal Sayılar
Doğal Sayılar 2
Doğal Sayılar İşlemler
Doğal Sayılar İşlemler 2
Elektrik
Eylem
Festivals
Fitness
Games Hobbies
Geometrik Cisimler
Gerçeklesen Düşler
Gerçeklesen Düşler 2
Haklarımı Öğreniyorum 2
Haklarımı Öğreniyorum 3
Health
Health 2
Hello
Hello 2
Hepimizin Dünyası
Hz Muhammedcin Hayati
İbadet 1
İbadet 2
İbadet 3
İbadet 4
İbadet 5
İsi Sıcaklık
İsimin Yayılması
İsim Tamlamaları
İsim Zamir
İsin Etkileri
İşlem Önceliği
Kesirler
Kesirlerde İşlemler
Kuran
Kuran 2
Kuvvetin Ölçülmesi Sürtünme
Madde Hal Değişimi
Maddenin Ayırtedici Özellikleri
Metin Oluşturma
Movies
Movies 2
My Daily
My Town
Ondalık Gösterim
Paragrafta Anlam
Parçada Anlam
Parti Time
Parti Time 2
Revision
Revision 2
Sesin Yayılması
Sevinç Üzüntü
Sevinç Üzüntü 2
Sevinç Üzüntü 3
Sıfat Zarf
Sindirim Boşaltım Sistemi
Söz Gruplarında Anlam
Sözcük Gruplarında Anlam
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
Sözcükte Anlam
Sözcükte Anlam 2
Tam Gölge
Temel Geometrik Kavramlar
Temel Geometrik Kavramlar Ve Çizimler
The Animal
Toplum İçin Çalışanlar
Toplum İçin Çalışanlar 2
Türkçe 3 Deneme
Türkçe 3 Tema
Türkçe 4 Deneme
Türkçe 4 Tema
Türkçe 5 Deneme
Türkçe 5 Tema
Türkçe 6 Deneme
Türkçe 6 Tema
Türkçe 7 Tema
Türkçe 8 Tema
Yazım Kuralları
Din 1 1 Yazılı
Din 1 2 Yazılı
Din 1 Deneme
Din 1 Ünite
Din 2 1 Yazılı Sınav
Din 2 Deneme
Din 2 Ünite
Din 3 Deneme
Din 3 Ünite
Din 4 Deneme
Fen 1 1 Yazılı
Fen 1 2 Yazılı
Fen 1 Deneme
Fen 1 Ünite
Fen 2 1
Fen 2 1 Yazılı Sınav
Fen 2 2 Değerlendirme
Fen 2 2 Yazılı
Fen 2 3 Yazılı
Fen 2 Deneme
Fen 2 Ünite
Fen 3 Deneme
Fen 3 Ünite
Fen 4 Deneme
Fen 4 Ünite
Fen 5 Deneme
Fen 5 Ünite
Fen 6 Deneme
Fen 6 Ünite
Fen 7 Ünite
Hal Değişimi
İngilizce 1 1 Yazılı
İngilizce 1 2 Yazılı
İngilizce 1 Deneme
İngilizce 1 Ünite
İngilizce 2 1 Yazılı Sınav
İngilizce 2 Deneme
İngilizce 2 Ünite
İngilizce 3 Deneme
İngilizce 3 Ünite
İngilizce 4 Deneme
İnternet Kullu nimi
Kesirler
Matematik 1 1 Yazılı
Matematik 1 2 Yazılı
Matematik 1 3 Yazılı
Matematik 1 Deneme
Matematik 1 Ünite
Matematik 2 1 Yazılı
Matematik 2 1 Yazılı Sınav
Matematik 2 2 Yazılı
Matematik 2 3 Yazılı
Matematik 2 Deneme
Matematik 2 Ünite
Matematik 3 Deneme
Matematik 3 Ünite
Matematik 3 Ünite 2
Matematik 4 Deneme
Matematik 4 Ünite
Matematik 5 Deneme
Matematik 5 Ünite
Matematik 6 Deneme
Milyonlar
Sosyal 1 1 Yazılı
Sosyal 1 2 Yazılı
Sosyal 1 Deneme
Sosyal 1 Ünite
Sosyal 2 1
Sosyal 2 1 Yazılı Sınav
Sosyal 2 2 Değerlendirme
Sosyal 2 2 Yazılı
Sosyal 2 3 Yazılı
Sosyal 2 Deneme
Sosyal 2 Ünite
Sosyal 3 Deneme
Sosyal 3 Ünite
Sosyal 4 Deneme
Sosyal 4 Ünite
Sosyal 5 Deneme
Sosyal 5 Ünite
Sosyal 6 Deneme
Sosyal 6 Ünite
Sosyal 7 Ünite
Sosyal 8 Ünite
Türkçe 1 1 Yazılı
Türkçe 1 2 Yazılı
Türkçe 1 3 Yazılı
Türkçe 1 Deneme
Türkçe 1 Tema
Türkçe 2 1 Yazılı
Türkçe 2 1 Yazılı Sınav
Türkçe 2 2 Yazılı
Türkçe 2 3 Yazılı
Türkçe 2 Deneme
Türkçe 2 Tema
Paragrafta Anlam
Sayıların Yazılısı
Sebep Sonuç
Ses Olayları
Sesteşlik
Sıfatlar
Sözcükte Anlam
Sözcükte Anlam
Sözcükte Karşıt Anlam
Terim Anlamlı
Türemiş Sözcükler
Türkçe 1 Ara Değerlendirme
Yazım Kuralları
Zamirler
Zıt Anlamlı Sözcükler
1 1 Yazılı
1 1 Yazılı 2
1 Değerlendirme
1 Degerlendirme2
1 Tema
1 Tema Çocuk Dünyası
1 Donem 1 Değerlendirme
1 Donem 2 Yazılı
2 1 Yazılı
2 Tema Milli Mücadele Atatürk
2 Donem 2 Yazılı
3 Tema Erdemler
4 Tema Bilim Teknoloji
5 Tema Milli Kültürümüz
6 Tema Okuma Kültürü
7 Tema Sağlık Spor
8 Tema Doğa Evren
9 Tema Birey Toplum
10 Tema İletişim
11 Tema Hak Özgürlükler
12 Tema Kişisel Gelişim
13 Tema Zaman Mekan
14 Tema Duygular
15 Tema Sanat
16 Tema Vatandaşlık
Adin Durumları
Adlar
Atasözleri Deyimler
Bağlaç
Belirteç
Betimleme Tanımlama
Çocuk Dünyası
Cümle Bilgisi
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam1
Cümlenin Öğeleri
Destekleyici Açıklayıcı İfadeler
Deyim Özdeyiş Atasözleri
Deyimler
Deyimler2
Duygusal Abartılı
Es Anlamlı Sözcükler
Es Sesli Sözcükler
Es Sesli Sozcukler1
Es Anlamlılık
Es Karşıt Sesteş
Eylemler
Genel Özel Durum Belirten
Gerçek Mecaz Anlam
Gerçek Mecaz Terim Anlam
Hikaye Unsurları
İmla Kuraları
Karsılaştırma Cümleleri
Karsılaştırmalar
Metinde Anlam
Metinde Anlam2
Noktalama İsaretler1
Noktalama İşaretleri
Okuma Anlama
Önem Belirten İfadeler
Öyküleyici Metin
Öznel Nesnel Yargı
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi Pr
Üçgen Cesitleri
Üçgen Dörtgenler
Uslu İfadeler
Veri Analizi
Yüzde Pr
Yüzdeler
Zamanı Ölçme
Zihinden Çarpma Bölme
Zihinden Toplama Çıkarma
Zihinden Toplama Çıkarma İşlemi
1. 1. Ara Değerlendirme
1. 1. Değerlendirme
1. Ünite
1. Donem 1. Yazılı
1. Donem 2. Yazılı
2. Donem 2. Yazılı
Bileşik Tam Şayili Kesirler
Birim Kesirler
Bölme İşlemi
Bölme Pr
Çarpma Bölme Pr
Çarpma Bölme Tahmin
Çarpma İşlemi
Çarpma İşlemi Pr
Çarpma Pr
Çıkarma İşlemi
Çıkarma Pr
Çokgenler
D Sayılarla İşlemler
Denk Kesirler Sıralama
Din 1 1. Yazılı
Doğal Sayılar
Doğru Parçası İsin
Dörtgenler
Düzlemsel Şekillerin Alanı
Kare Dikdörtgen Alanı
Kare Dikdörtgen Cevre Uzunlukları
Kesirler
Kesirlerle Hesaplamalar
Milyonlar
Milyonlar 2
Oktanın Konumu
Ondalık Çıkarma
Ondalık Gösterim Yüzdeler
Ondalık Gösterimler
Ondalık Gösterimleri Sıralama
Ondalık Toplama
Örüntüler
Parantezli İşlemler
Toplama Çıkarma İşlemi
Toplama Çıkarma Tahmin

Mikroskobik Canlılar
Mikroskobik Canlilar1
Sürtünme Kuvveti
Sürtünme Kuvveti1
Suyun Sürtünmesi
Tam Gölge
Yıkıcı Doğa Olayları
Yıkıcı Doğa Olaylari2
1. 1. Değerlendirme
1. 1. Yazılı
1. Donem 1. Değerlendirme
2. 1. Yazılı
2. Donem 2. Yazılı
3. Ünite Testi
Ampullerin Parlaklığı
Ayin Hareketleri Evreleri
Ayin Yapısı Özellikleri
Biocesitlilik
Biocesitlilik2
Bitkiler
Bitkiler1
Canlar Dünyası 2
Canlılar Dünyası
Canlılar Dunyasi1
Canlılar Dunyasi2
Devre Elemanları
Devre Elemanlarını Sembolle Gösterelim
Dinamometre
Elektrik Devre Semaları
Fen 1 Donem 2 Değerlendirme
Güneş Dünya Ay
Günesin Yapısı
Hal Değişimi
Hava Ortamında Sürtünme
Hayvanlar
Hayvanlar1
İnsan Cevre
İnsan Cevre Ünite
İnsan Cevre Unite2
İnsan Ve Cevre İlişkisi
İnsan Cevre
İsi Maddeleri Etkiler
İsi Maddeleri Etkiler1
İsi Ve Sıcaklık
İsi Ve Sicaklik1
İsimin Madde İle Karsılaşması
İsimin Yansıması
İsimin Yayılması
İsimin Yayilmasi2
İsimin Yansıması
Işık Nasıl Yayılır
Kuvvet
Kuvvetin Ölçülmesi
Kuvvetin Ölçülmesi Sürtünme
Kuvvetin Olculmesi1
Lamba Parlaklığını Değiştirebilir Miyiz
Madde Değişim
Madde Ve Değişim
Maddenin Ayır Edici Özellikleri
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Madde Ve Değişim
Mantaralar1
Mantarlar
Tarihe Yolculuk
Teknoloji Toplum
Teknoloji Toplum1
Üretim Dağıtım Tüketim
Üretimin Serüveni
Uygarlıkları Öğreniyorum
Yasadığım Yer Yönetimi
Yeni Okulum
Yeryüzü Şekilleri
1. 1. Değerlendirme
1. 1. Yazılı
1. Donem 1. Değerlendirme
1. Donem 2. Yazılı
2. 1. Yazılı
2. Donem 2. Yazılı

Afetler Cevre Sorunları
Afetler Cevre Sorunlari1
Afetlerin Etkileri
Araştırma Yapıyorum
Bağımsızlık Sembolleri
Bilim İnsanları
Bilim Teknoloji Toplum
Bilim Teknoloji Toplum1
Birey Toplum
Birey Ve Toplum
Çevremizdeki Güzellikler
Çevremizdeki Meslekler
Çocuk Hakları
Çocuk Haklari1
Doğal Afetlerin Etkisi
Doğru Bilgiye Ulaşma
Doğru Güvenilir Bilgi
Ekonomi Yasam
Ekonomi Yeni Fikirler
Ekonomik Faaliyetler
Ekonomik Faaliyetlerin Mesleklere Etkisi
Etkin Vatandaşlık
Geçmişten Günümüze
Geçmişten Günümüze Kültürümüz
Güzel Ülkem
Haklar Sorumluluklar
Haklarımız Sorumluluklarımız
Halka Hizmet Edenler
Haritayı Tanıyorum
İklim Yasamım
İklimin Etkisi
İnsanlar Yerler Çevreler
İnsanlar Yerler Çevreler 1
İnsanlar Yerler Cevreler2
İnternet Kullu nimi
Katilim Düşünce Özgürlüğü
Kültür Miras
Kültür Miras1
Kültürel Özelliklerimiz
Kültürümüzü Tanıyalım
Küresel Bağlantılar
Nerelerde Yaşanır
Nüfus Yerleşme
Öğrendiklerimi Uyguluyorum
Olaylar Sonuçları
Sanal Güvenlik
Sosyal Dersinde Öğrendiklerimiz
4. Ünite Muhammedcin Aile Hayati
5. Ünite Dinin İzleri
Adan Nezaket
Allah İnancı
Ramazan Oruç
1. Donem 1. Değerlendirme
1. Donem 2. Değerlendirme
2. Donem 1. Değerlendirme
1. Unit
2. Unit
3. Unit
4. Unit
5. Unit
6. Unit
7. Unit
8. Unit
9. Unit
10. Unit