5.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Farklı katı maddelere, aynı miktarda ısı verildiğinde bu maddelerin genleşme miktarları farklı olur.” Verilen bilgide genleşme, maddelerin hangi özelliğine bağlıdır?

A
Hacmine
B
Kütlesine
C
Cinsine
D
Şekline
Soru 2
Sıvıların buhar basınçları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
sıvının miktarına
B
sıvının yüzey alanına
C
buharın hacmine
D
sıcaklığa
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Buhar basıncı sıcaklık arttıkça artar.
B
Buhar basınçları sıvının miktarına bağlıdır.
C
Buhar basıncı moleküller arası çekim kuvveti arttıkça azalır.
D
Buhar basıncı sıvıda çözünmüş katı madde oranı arttıkça azalır.
Soru 4
Birim zamanda sıvı yüzeyinden ayrılarak , sıvı halden buhar haline geçen tanecik sayısına ne ad verilir?

A
Buharlaşma hızı
B
Kaynama hızı
C
Erime hızı
D
Donma hızı
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Buharlaşma her sıcaklıkta olur
B
Kaynama belirli sıcaklıkta belirli basınçtadır.
C
Buharlaşma yüzeyseldir.
D
Kaynama sırasında buharlaşma hızı minimum olur.
Soru 6
Mıknatısların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Mıknatısların tek şekli vardır.
B
Bir mıknatısı kaç parçaya bölersek bölelim bütün parçalarında N ve S kutupları oluşur.
C
Mıknatıslarda iki farklı kutup ( N ve S) birbirini çeker.
D
Mıknatıslarda iki aynı kutup ( N ile N ) ve ( S ile S ) birbirini iter.
Soru 7
Mikroskobik canlıların yaşadığı ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havada
B
Toprakta
C
Suda
D
Her yerde
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi gövdenin görevidir?

A
gaz alışverişi
B
terleme
C
besin üretimi
D
su ve besin iletimi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde kökün görevlerinden değildir?

A
Bitkiyi toprağa bağlamak
B
Bitkinin dik olarak büyümesini sağlamak
C
Yedek besin depo etmek.
D
Topraktaki su ve mineralleri gövdeye iletmek
Soru 10
Bitkinin üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
çiçek
B
gövde
C
yaprak
D
kök
Soru 11
Tohumun çimlenmesiyle oluşan ilk kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
çiçek
B
kök
C
gövde
D
yaprak
Soru 12
Kâğıt üzerine yağ damladığında kâğıtta şeffaflaşma olur. Aşağıdakilerin hangisinde verilen besinleri kağıda sürdüğümüzde şeffaflaşma gözleriz?

A
elma
B
üzüm
C
domates
D
fındık
Soru 13
Mevsimlerin oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B
Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
C
Ay’ın Dünya etrafında dönmesi
D
Güneş’in kendi ekseni etrafında dönmesi
Soru 14
Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kuvvet hareketli cisimleri yavaşlatabilir.
B
Kuvvet ve itme farklı kavramlardır.
C
Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
D
Kuvvet duran bir cismi harekete geçirebilir.
Soru 15
İki mıknatısın uçlarını birbirine yaklaş-tırdığımızda bu uçların birbirini çekmesi neyi ifade eder?

A
mıknatısların aynı cins maddeden yapılmış olduğunu
B
mıknatısların zıt kutuplarının yan yana geldiğini
C
mıknatısların aynı kutuplarının yan yana geldiğini
D
mıknatısın çekim gücünün fazla olduğunu
Soru 16
Mıknatıs aşağıdakilerin hangisini itebilir?

A
demir
B
nikel
C
kobalt
D
mıknatıs
Soru 17
Mıknatısların kutuplan tespit edilirken kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
barometre
B
pusula
C
termometre
D
altimetre
Soru 18
Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir?

A
Büyüme
B
Terleme
C
Solunum
D
Fotosentez
Soru 19
Anahtarı elektrik devresindeki görevi nedir?

A
Ampulun yerleştirilmesi için gerekli yuvadır
B
Ampulun parlaklığını artırır
C
Devreye akım vermek
D
Devredeki elektriği kesmek
Soru 20
Bir elektrik devresinin çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmeyebilir?

A
pil
B
lamba
C
bağlatı kablosu
D
anahtar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön