Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?    
A
Urartular
B
İyonlar
C
Lidyalılar
D
Hititler
Soru 2
“Ege kıyısındaki şehirlerini mimari eserlerle donattılar. Bilime önem verdiler, birçok bilim insanı yetiştirdiler. Fenike alfabesini alarak Latin alfabesine dönüşmesin katkıda bulundular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?  
A
Frigler
B
İyonlar
C
Lidyalılar
D
Hititler
Soru 3
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?    
A
Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
B
Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
C
Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
D
Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
Soru 4

“Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.”

Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?    
A
Asurlar
B
Babiller
C
Urartular
D
Sümerler
Soru 5
“Tarım hayvancılık yanında dokumacılık, madencilik ve mobilyacılıkta ustalaştılar” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?    
A
İyonlar
B
Lidyalılar
C
Hititler
D
Frigler
Soru 6

1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar.

2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz.

3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.

Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?    
A
Ulusal
B
Sosyal bilgiler
C
saygı
D
sebebi ve sonucu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?    
A
Bitkilerin büyümesi
B
Vatandaşlık yükümlülüğümüz
C
Komşularla ilişkiler
D
İş bulma
Soru 8
“Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başladılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?    
A
Frigler
B
İyonlar
C
Lidyalılar
D
Hititler
Soru 9
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
B
Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
C
Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
D
Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
Soru 10
“Anadolu’ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?
A
Babiller
B
Asurlar
C
Sümerler
D
Urartular
Soru 11

“Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpa’ya kale ve su kanalları yaptılar.”

Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?
A
İyonlar
B
Urartular
C
Hititler
D
Lidyalılar
Soru 12

1. ……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.

2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır.

3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.

Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?      
A
Sorumluluk
B
Beslenme
C
Haklarımız
D
Fikirlerimizi
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.
B
Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
C
Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.
D
El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
B
Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
C
İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
D
Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?  
A
Odamı temiz ve düzenli tutmak
B
Okulda eğitim görmek
C
Oyun oynamak
D
Evde kendime ait odamın olması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?  
A
Okula zamanında gitmek
B
Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
C
Odamı temiz ve düzenli tutmak
D
Oyun oynamak
Soru 17
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
B
Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
C
Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
D
İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.
Soru 18
“Yazıyı buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar. Ay yılı esaslı takvimi buldular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?    
A
Asurlar
B
Babiller
C
Urartular
D
Sümerler
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
B
Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
C
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
D
Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
Soru 20

I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi

II. Dünya üzerindeki yerimizi

III. Ülkemizin tarihi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?    
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön