6.Sınıf Ülkemiz ve Dünya Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Coğrafi koşulların ve dış etkilerin neden olduğu kültürel farklılaşmayı ortadan kaldırmak

II. Dili İngilizce olan ülkeler ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesi

III. Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve korunması

Yukarıda verilenlerden hangileri 1993 yılında kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un amaçları arasında yer alır?

 

A
Yalnız I
B
Yanız III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politikasında barışçı bir siyaset izlendiğinin göstergeleri arasında sayılmaz?

A
Millet Mekteplerinin açılması
B
Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C
Balkan Antantı’nın imzalanması
D
Sadabat Paktı’nın imzalanması
Soru 3

I. Devletlerin eşitliği

II. Yurtta ve dünyada barış

III. Milli sınırlarımızı sürekli genişletmek

IV. Türkiye’nin mili sınırlar içinde bağımsız yaşaması

Yukarıda verilen ilkelerden hangisi Atatürk döneminde belirlenmiş milli dış politika ilkeleri içinde yer almaz?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 4

İnsanların doğal çevreyi bilinçsizce kullanmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır.

Çevre sorunlarını azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A
Doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda eğitimler vermek
B
Doğal kaynakların hızlı tüketimini önlemeye yönelik yönetmelik ve kanunlara uymak
C
Atıkların çevreye zarar vermeden depolanması için tesisler kurmak
D
Çevre temizliği konusundaki maaliyetleri azaltmak.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Türk dilini konuşan ülkeler ile işbirliği yapmak
B
Türk dilinin konuşulduğu ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak
C
Ülkemizin komşuları dışındaki ülkelerle işbirliğine girmemek
D
Türk Cumhuriyetleri ile sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirmek
Soru 6

Çevre felaketleri, doğal afetler sonucunda meydana gelen deprem, küresel ısınma ve nükleer kazalar meydana gelmektedir. Yaraların sarılması için uluslararası kurumlar yardımlaşırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlar arasında sayılamaz?

 

A
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
B
Kızılhaç Örgütü
C
Avrupa Birliği
D
Türk Kızılayı
Soru 7

I. TİKA

II. TÜRKSOY

III. NATO

Yukarıda verilen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hangilerinin kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulduğu söylenemez?

 

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 8

‘’Marmara deprem felaketinde Japonya Türkiye’nin yardımına koştu ’’

Yukarıda verilen gazete haberine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Doğal afetlerde tüm dünya ülkelerinin yardım etme zorunlulukları vardır
B
Japonya’da doğal afet yaşanması ihtimali azdır.
C
Doğal afetlerde ülkeler arası dayanışma örneği verilmiştir
D
Türkiye’de Japonya’ya oranla daha fazla doğal afet yaşanmaktadır.
Soru 9

Uluslararası ekinlikler;

I. Ülkelerin turizm değerleri tanıtılır.

II. Ülke ekonomisine katkı sağlar.

III. Toplumlarar arası ayrışmalara neden olur.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 10

Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararsı kültür, sanat, fuar ve spor etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklere, kültür farkı gözetmeksizin birçok ülkeden insanlar katılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Etkinlikler toplumların konuşma dillerini değiştirmiştir.
B
Etkinlikler kültürel etkileşime katkı sağlamıştır
C
Etkinliklerin ülke ekonomisinin canlanmasına fazla etkisi olmamıştır
D
Etkinlikler kültürel farklılıkları ortadan kaldırmıştır.
Soru 11

Dünyada, barış ve dostlukları pekiştiren ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biri değildir?

 

A
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B
Dünya Futbol Şampiyonası
C
Dünya Bankası Toplantıları
D
Olimpiyat Oyunları
Soru 12
Ülkemizde ilk defa ve büyük çaplı uluslararası ticaret fuarı hangi ilimizde kurulmuştur?

A
İstanbul
B
İzmir
C
Mersin
D
Antep
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön