6.Sınıf Ülkemizin Kaynakları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi azalan su kaynaklarında israfı önlemek için gerekli tasarruf tedbirlerinden biri değildir?

A
Ev aletleri seçiminde su yerine elektrik tasarruflu cihazları tercih etmek
B
Bozuk musluk ve boruları tamir ettirmek
C
Diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak
D
Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu boşa akıtmayıp biriktirmek
Soru 2

İnsanların yaşamı doğal kaynaklara bağlıdır.

Aşağıda doğal kaynaklardan hangisinin insan hayatı için önemi daha azdır?

 

A
Toprak
B
Su
C
Tuz
D
Hava
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir?

A
Orman içi yangına müdahale yollarını açmak
B
Yangınlarda yok olan ağaçların yerine yenilerini dikmek
C
Kaçak ağaç kesimi yapanlara ağır cezalar getirmek
D
Ormanlar içindeki mesire alanlarını genişletmek
Soru 4
Sanayi faaliyetlerinin geliştiği bölgelerimizde aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A
Nüfus artışı
B
Hava kirliliği
C
Enerji tüketiminde hızlı artış
D
Doğal çevre turizminin gelişmesi
Soru 5
Erozyonla toprak kayıplarının hızlanması sonucunda öncelikle aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi etkilenir?

A
Tarımsal üretim
B
Sanayi üretimi
C
Enerji üretimi
D
Hizmet üretimi
Soru 6

I. Petrol

II. Doğalgaz

III. Kömür

IV. Sıcak su kaynakları

Yukarıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?

 

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II ve IV
D
I, II ve IV
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler arasında daha az önemlidir?

A
Ailemiz ve çevremizin istekleri
B
Seçeceğimiz mesleğin yeteneklerimize uygunluğu
C
İlgilendiğimiz mesleğin eğitimini almış olmak
D
Seçeceğimiz meslek ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak
Soru 8
İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi alarak meslek hayatına geçmiş bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi beklenmez?

A
Çalışma hayatında daha üretkendir
B
işini yaparken en iyisini yapmaya çalışır
C
Sadece kendi gelişimini düşünür.
D
Mesleği ile ilgili yenili ve gelişmelere açıktır.
Soru 9

Ben “jest ve mimiklerimi kullanarak çok iyi taklit yapabiliyorum. Aynı zamanda topluluk karşısında kendimi ifade etmede çok başarılıyım.”

diyen Şebnem için aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygun olur?

 

A
Doktor
B
Tiyatro
C
Mühendis
D
Ressam
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir?

A
Kişisel çıkarlarını ön plana alır
B
İşinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahiptir
C
İşini iyi ve istekli yapar
D
Üretime katkı sağlar
Soru 11

• Çocukları seviyor ve onlarla iyi iletişim kuruyorum.

• Okuyup araştırıyor ve bilgilerimi insanlarla paylaşmayı seviyorum.

Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir kişinin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur?

 

A
Kuaför
B
Öğretmen
C
Terzi
D
Mimarlık
Soru 12
I. Birkaç çeşit müzik aletini çalma yeteneğine sahiptir.
II. Çizim yapma ve tasarım konularında oldukça başarılıdır
III. Makine ve cihazları tamir etme yeteneğine sahiptir
Yukarıda numaralandırılarak verilen yeteneklere sahip kişiler için uygun olan meslekler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir.

 

A
Veteriner -Öğretmen -Müzisyen
B
Müzisyen -Mimar -Eczacı
C
Müzisyen -Mimar -Makine Mühendisi
D
Doktor - Müzisyen - Makine Mühendisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön