TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” Buyrularak aşağıdakilerden hangisinin gönderildiği belirtilmiştir?
A
Vahi
B
Melek
C
Haberci
D
Peygamber
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin güvenilir olduğu anlamına gelen bir terimdir?
A
Sıdk
B
İsmet
C
Fetanet
D
Emanet
Soru 3
Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir.
B
Peygamberler, her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar.
C
Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir.
D
Allah (c.c.) peygamberlerin insanlar tarafından seçilmesini ister.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. Davud’a (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?
A
İncil
B
Tevrat
C
Zebur
D
Kur’an-I Kerim
Soru 5
Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A
İrade
B
Mucize
C
Seciye
D
Vecize
Soru 6
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A
Dinin hızla yayılmasında.
B
Allah’ın emirlerini tebliğ etmesinde.
C
Ticaretle uğraşmasında.
D
İnsanların ondan çekinmesinde.
Soru 7
Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi sabrı ile tanınmış bir peygamberdir?
A
İbrahim'dan (a.s.)
B
Adem (a.s.)
C
Hz. Eyüp (a.s.)
D
Yusuf (a.s.)
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi insanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür?
A
Ayet
B
Sure
C
Kitap
D
Cüz
Soru 9
Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelir?
A
Fetanet
B
İsmet
C
Tebliğ
D
Emanet
Soru 10
Peygamberimize -Muhammedü'l-Emin- isminin verilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
A
Sözünde durması
B
Çalışkan olması
C
Doğru sözlü olması
D
Güvenilir olması
Soru 11
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Aşağıda verilenlerden hangisi tebliğ anlamına gelmektedir?
A
Doğru Sözlü Olmak
B
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
C
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
D
Akıllı ve Zeki Olmak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır?
A
Emanet
B
Tebliğ
C
İsmet
D
Sıdk
Soru 13
Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. Hangi peygambere Arapça olarak indirilmiştir?
A
İsa’ya (a.s.)
B
Davud’a (a.s.)
C
Musa’ya (a.s.)
D
Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
Soru 14
Kur’an-ı Kerim’de gönderilen peygamberlerden kaç tanesinin ismi bildirilmiştir?
A
64
B
33
C
25
D
44
Soru 15
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Zebur - Hz. İbrahim (a.s.)
B
İncil - İsa (a.s.)
C
Tevrat - Musa (a.s.)
D
Kur’an-I Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v.)
Soru 16
Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin doğru sözlü olduğu anlamına gelen bir terimdir?
A
İsmet
B
Emanet
C
Tebliğ
D
Sıdk
Soru 17
Aşağıdaki terimlerden hangisi yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir?
A
Sıdk
B
İsmet
C
Tebliğ
D
Emanet
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kelime olarak haber verme ve terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir?
A
Diyanet
B
Nübüvvet
C
itaat
D
Zülkarneyn
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahî kitabın adıdır?
A
İncil
B
Zebur
C
Tevrat
D
Kur’an-I Kerim
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır?
A
Nebi
B
Vahiy
C
Tebliğ
D
Vaha
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön