6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
24 say›s›n›n çarpanlar› ve bölenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?    
A
1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 ve 24
B
1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 ve 24
C
1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 ve 24
D
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24
Soru 2
630 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
22 . 3 . 52
B
23 . 3 . 5 . 7
C
22 . 32 . 5
D
2 . 32 . 5 . 7
Soru 3
(3 x 5 – 2) + 6 – (9 – 4 ÷ 2) =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?    
A
14
B
12
C
18
D
16
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
A
-6,+1,-10 sayılarından en büyük olanı +1 dir.
B
-6 ile +3 arasında 8 tane tam sayı vardır.
C
I-2I,+3,I-6I sayılarından en büyük olan I-6I dır.
D
-13,-9,-20 sayılarından en büyük olanı -20 dir.
Soru 5
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 2 ile kalansız bölünemez?    
A
1773
B
230
C
3006
D
1658
Soru 6
165÷(31-26) x3=? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?    
A
99
B
129
C
89
D
119
Soru 7
A= {4, 5, 6} , B = {3, 5, 6, 7} ve C = {3, 4} olduğuna göre, A (B C) kümesi kaç elemanlıdır?  
A
5
B
7
C
6
D
10
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi 12’nin 100’den küçük katlarından biri değildir?    
A
96
B
60
C
80
D
72
Soru 9
106 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?    
A
1 000 000
B
1 000
C
1 0 000
D
1 00 000
Soru 10
2 73 sayısının 6’ya bölünebilmesi için yerine hangi rakamlar yazılabilir?    
A
0,6
B
6,9
C
3,6
D
5,6
Soru 11
Bir sepetteki portakallar dörder, beşer ve altışar sayıldığında her seferinde 2 portakal artıyor. Bu sepette en az kaç tane portakal vardır?    
A
60
B
62
C
64
D
58
Soru 12
A ve B iki küme olmak üzere, A \ B = {2, 3, 4} ve A B = { 2, 3, 4, 5, 6, 7} ise B kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir?    
A
{5, 6, 7}
B
{2, 3}
C
{6, 7}
D
{4, 5, 6}
Soru 13
Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile kalansız bölünebilir?    
A
8210
B
8304
C
8052
D
8460
Soru 14
|-7|, |-4|, |+3|, |+13| mutlak değerleri verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
A
|+13| > |-7| > |+3| > |-4|
B
|+13| > |+3| > |-7| > |-4|
C
|+13| > |-7| > |-4|> |+3|
D
|-7| > |-4|>|+13| >|+3|
Soru 15
913A sayısının 4’e kalansız bölünebilmesi için A- yerine hangi rakamlar yazılabilir?    
A
4
B
6
C
7
D
8
Soru 16
Aynı anda aynı yerden hareket eden üç gemiden birincisi 5 gün, ikincisi 7 gün, üçüncüsü 9 günde bir sefere çıkıyor. Bu gemiler kaç gün sonra hep birlikte sefere çıkarlar?    
A
145
B
35
C
63
D
315
Soru 17
35 üslü sayısının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
3 x 5 x 3
B
5 x 5 x 5
C
3 x 5
D
3 x 3 x 3 x 3 x 3
Soru 18
2, 3, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 29 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?    
A
4
B
6
C
5
D
3
Soru 19
A = { {a}, b, c, d, e} ve B = {a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?    
A
{b, c}
B
{a, b, c, 1}
C
{a, b, c}
D
{{a}, b, c}
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 50 ile 60 arasındaki asal sayılardan birisidir?    
A
53
B
59
C
51
D
57
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön