6.Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Tarih - İnsan topluluklarının geçmişte yaşadıkları siyasal ve sosyal olayları, yazılı ve yazısız belgeler ışığında, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek objektif olarak inceleyen bilim dalıdır.
B
Arkeoloji - Tarih öncesi ve. tarihi çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalıdır.
C
Antropoloji - Olayların tarihsel sıralamasını ortaya çıkartan bilim dalıdır.
D
Hukuk - Toplum kurallarını düzenleyen ve devletin yaptırım gücü ile uyulması zorunlu olan yasalar bütünüdür.
Soru 2
Türkiye’nin matematiksel konu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Türkiye 36-42 derece kuzey paralelleri ile 26-45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
B
Türkiye 26-42 derece kuzey paralelleri ile 36-45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
C
Türkiye 36-45 derece kuzey paralelleri ile 26-42 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
D
Türkiye 26-45 derece kuzey paralelleri ile 36-42 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
Soru 3
Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?      
A
Çevresine göre oldukça yüksek ve eğimli yamaçlara sahip geniş kara kütlelerine dağ
B
Çevremizde gördüğümüz dağ, ova, akarsu gibi yeryüzü şekilleri doğal unsurları oluşturur.
C
İki dağ arasında kalan ve genellikle akarsuyun içinden aktığı çukurluklara vadi
D
Denizlerin karaların iç kesimlerine doğru sokulmasına burun denir.
Soru 4
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalardan biri değildir?    
A
Karşılaşılan sorunları çözme becerisini arttırır.
B
Etkin vatandaşlar olmamızı sağlar.
C
Maddelerin yapısını öğreniriz.
D
Sorumluluk bilinci kazandırır.
Soru 5
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalardan biri değildir?    
A
Sorumluluklarımızı öğrenmemize yardımcı olur.
B
Millî bilincin oluşmasını sağlar.
C
Yeni bir buluşma yöntem ve tekniklerini öğreniriz.
D
İnsan haklarına saygılı bireyler olmamızı sağlar.
Soru 6
Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Coğrafya - Yeryüzünde oluşan, doğal çevreye ve insana ilişkin olayların; oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri araştırıp açıklayan bilim dalıdır.
B
Ekonomi - İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünüdür.
C
Felsefe - Toplum kurallarını düzenleyen ve devletin yaptırım gücü ile uyulması zorunlu olan yasalar bütünüdür.
D
Sosyoloji - Toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki faaliyetlerini inceler.
Soru 7
Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?    
A
Ankara
B
Adana
C
İzmir
D
Samsun
Soru 8
Aşağıda verilen fizikî haritalarda kullanılan renklerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Haritalarda deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk koyulaşır.
B
Fiziki haritada kullanılan renkler yükseltinin kaç metre olduğunu gösterir
C
Fiziki haritalarda dağlar yeşil renk ile gösterilir.
D
Haritalarda deniz ve akarsular mavi, sınırlar kırmızı renk ile gösterilir.
Soru 9
Ülkemizin iklim çeşitliliği aşağıdakilerden hangisine neden olmamaktadır?      
A
Doğal yapı malzemelerinin farklı olmasına.
B
Yetiştirilen ürünlerin çeşitlenmesine.
C
Nüfusun azalmasına.
D
Bitki örtüsünün zenginleşmesine.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent ve Marka Kurumunun kuruluş amaçları arasında yer almaz?    
A
Üretilen ürünün satışını yükseltmek
B
Düşünce özgürlüğünü yasal güvence altına almak
C
Üreticiliği ve yeniliği teşvik etmek
D
Marka, tasarım ve mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak
Soru 11
Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?    
A
Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B
Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
C
Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D
Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
B
Nem az olduğu için hava çabuk ısınıp, çabuk soğur.
C
Hava genellikle kapalıdır. Bu nedenle güneş enerjisinden yararlanma imkânı azdır.
D
Tarımda sulamaya ve nadasa olan ihtiyaç fazladır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimin özelliklerinden birisi değildir?      
A
Kışlar ılık geçtiği için kar yağışı ve don olayı azdır.
B
En çok yağış aldığı mevsim sonbahardır.
C
Türkiye’de etki alanı en geniş olan iklimdir.
D
Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.
Soru 14
Türkiye’de nüfus yoğunluğu ve dağılışı düzensiz olup, bölgelerimiz arasında büyük farklılıklar görülür. Kıyı bölgelerimiz nüfusun daha yoğun olduğu yerler iken yüksek ve engebeli alanlar ile yağışın az olduğu kesimler yoğunluğun seyrek olduğu yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu yerlerden birisi değildir?  
A
Marmara bölgesi
B
Karadeniz kıyı şeridi
C
Ege kıyıları
D
Doğu Anadolu bölgesi
Soru 15
Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir?    
A
Yazarın kitaplarının satışında
B
Yapılan çalışmanın beğenilmesinde
C
Eserlerin kopyalanmasında
D
Yazarın emeğine saygı duyulmasında
Soru 16
Sosyal bilgiler dersinin faydaları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Özgür bir birey olarak ilgilerimizin, isteklerimizin ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
B
Toplumu oluşturan bireylerin etkin vatandaşlar olmalarını sağlar.
C
Toplumsal kurallara uyma alışkanlığı ve vatandaşlık bilinci kazandırır.
D
Karşılaşılan sorunlara karşı duyarsız olma tutum ve davranışı kazandırır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir?    
A
Bio teknoloji
B
Nano teknoloji
C
Jeoloji
D
Arkeoloji
Soru 18
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerden birisidir?  
A
Ekonomi
B
İklim
C
Ticaret
D
Ulaşım
Soru 19
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamakları hangisi en başta yer alır?    
A
Konu ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması
B
Konunun belirlenmesi
C
Konu ile ilgili hazırlanan metinlerin rapor hâline getirilmesi
D
Konuya ilişkin varsayımların oluşturulması
Soru 20
Akdeniz iklimi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde görülmez?  
A
Ege bölgesi
B
İç Anadolu bölgesi
C
Marmara bölgesi
D
Akdeniz bölgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön