6.Sınıf Atatürk Ve Sosyal Bilimler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan in­kılapların halka mal edilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabilece­ği yaygın bir teşkilata ihtiyaç vardı. Bu amaçla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Kütüphaneler
B
Halkevleri
C
İlkokullar
D
Üniversiteler
Soru 2
Atatürk’ün Yeni Türk Harfleri kabul etmesin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A
Yeni bir yazı dili geliştirmek
B
Türk dilini geliştirmek
C
Okuma yazma öğretmek
D
Ülkede okur-yazar oranını artırmak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı inkılapların özelliklerinden birisi değildir?

A
Modern ve yenilikçi olması,
B
Aklın ve bilimin önderliğinde yapılması,
C
Gelişmeye açık bir özelliğe sahip olması,
D
Geleneksel olması,
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurmasının amaçlarından birisi değildir?

A
Türk dilini geliştirmek
B
Tarih bilinci oluşturmak
C
Coğrafi keşiflere katılmak
D
Türk tarihine sahip çıkılmak
Soru 5
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Musta­fa Kemal Atatürk çağdaşlaşmanın temelini neye bağlamıştır?

A
Bilime ve bilimsel araştırmalara
B
Kadın erkek eşitliğine
C
Eşitlik ve demokrasiye
D
Kadın haklarına
Soru 6
Bir ülkenin hızla gelişebilmesi için önce­likle halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir. Bu durumu fark eden Atatürk öncelikle hangi alanda yenilikler yapmaya önem vermiştir?

A
Siyasi alanlarda
B
Toplumsal alanlarda
C
Eğitim alanında
D
Bilimsel alanlarda
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birisi değildir?

A
Türk dilini geliştirmek
B
Türk dili ile ilgili araştırmalar yapmak
C
Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
D
Türk dilini yabancı sözcüklerle zenginleştirmek
Soru 8
Atatürk zamanında Fen bilimleri, sosyal bilimler, görsel sanatlar ve arkeoloji gibi birçok alanda 1925 ile 1947 yılla­rı arasında Avrupa'ya 40 öğrenci gönderilmiştir. Bu çalışmanın amacı nedir?

A
Eğitim alanında çağdaşlaşmayı sağlamak
B
Avrupa toplumları ile kaynaşmayı sağlamak
C
Avrupa devletleri ile iyi ilişkiler kurmak
D
Bilimsel araştırmalar yapmak
Soru 9
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’nu kurma amacı nedir?

A
Yeni bir tarih oluşturmak
B
Tarihi eserleri korumak
C
Tarih yazmak
D
Türk tarihini araştırmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün büyük amaçlarından birisidir?

A
Tarih araştırmalarını ertelemek,
B
Türk dilini yabancı dillerle zenginleştirmek,
C
Halkta çevre bilinci uyandırmak,
D
Türkiye’yi çağdaş bir ülke yapmak,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön