7. Sınıf Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber”in toplumda sevgiyi artırmak için yaptığı eylemlerden birisi değildir?      
A
Müslümanlar arasında hediyeleşmeyi yasaklamıştır.
B
Müslümanlar arasında selamlaşmanın yayılmasını istemiş,
C
Müslümanların birbirlerine tebessüm etmelerinin sadaka olduğunu belirtmiştir.
D
Küskünleri barıştırmıştır.
Soru 2
Sorumlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Sorumluluk duygusu insan hayatına yön veren önemli bir değer değildir.
B
İnsanın Allah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu kulluktur.
C
Sorumluluk duygusu yardımıyla insan görevlerini bilir ve bu bilinçle hayatını devam ettirir.
D
İslam dini, insanı sorumlu bir varlık olarak kabul etmiş ve davranışlarından sorumlu tutmuştur.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen müminlere gazi denir.
B
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere şehit denir.
C
Toplumda gazi ve şehitlere saygı duyulmuş ve hürmet gösterilmiştir.
D
Gazilerin her ihtiyaçlarını evlerinde karşılanmalı dışarı çıkmalarına izin verilmemelidir.
Soru 4
Sabırla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
B
Peygamberin hayatı sabır konusunda güzel örneklerle doludur.
C
Sabır, imandan farklı olarak ele alınması gereken bir kavramdır.
D
Yaşanılan güçlükler karşısında sabırlı davranmak imanlı olmanın bir gereğidir.
Soru 5
Aşağıda verilen terimlerden hangisi insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır?      
A
Saygı
B
Sevgi
C
Sorumluluk
D
Dürüstlük
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Felak Suresi’nde yer almaz?      
A
Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab.
B
Kul e’ûzu bi rabbi’n-nâs.
C
Ve minşerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad.
D
Min şerri mâ halak.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?      
A
Sevgi
B
Sorumluluk
C
Kıskançlık
D
Dürüstlük
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?    
A
Dürüstlük
B
Sorumluluk
C
Sevgi
D
Saygı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir?      
A
Takva
B
Çalışma
C
Hidayet
D
Sabır
Soru 10
Adaletle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Adalet, toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir.
B
İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister.
C
Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık gibi davranışlar artar.
D
Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzursuz hisseder.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi kelime anlamı olarak mizaç, tabiat,huy anlamına gelirken terim olarak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır?      
A
Davranış
B
Ahlak
C
Adalet
D
Karakter
Soru 12
Vatanseverlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Vatanseverlik ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korumayı ve ülkenin kalkınması için çalışmayı gerektirir.
B
Kişi bencil düşünüp ülkesi adına faydalı bir şeyler yapmaktan kaçınmalı ve kendi çıkarlarını gözeterek vatansever olur.
C
İslam dininde vatanseverliğe bağlı olarak şehitlik ve gazilik gibi övülen mertebeler oluşmuştur.
D
Vatanseverlik insanın içinden gelen kutsal bir duygudur.
Soru 13
Öz denetimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
İnsan özdenetim sayesinde davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
B
Peygamber Müslümanların her zaman Allah’a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini öğütlemiştir.
C
Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir.
D
Öz denetime sahip olan kişi nerede nasıl davranması gerektiğine çok önem vermez.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir?  
A
Tutum
B
Değer
C
Davranış
D
Yargı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?    
A
Adalet
B
Yardımseverlik
C
Çalışkanlık
D
Vatanseverlik
Soru 16
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?      
A
Başkalarını da düşünmeliyiz.
B
İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmalıyız.
C
Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.
D
Muhtaçlara yardım insanı mutlu eder.
Soru 17
Yardımseverlik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Kur’an-ı Kerim’de yardım edilmesi gereken kişiler belirtilmiş ve yardım etmenin kibir ve övünme gibi duygulara sebep olmaması gerektiği vurgulanmıştır.
B
Yardımsever olmak iyi bir insan olmanın gereğidir.
C
Yardımseverlik insanı bencil davranışlara yakınlaştırır.
D
İslam dini Müslümanları yardımseverliğe teşvik etmiş ve yardımların ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılmasını istemiştir.
Soru 18
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
B
Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir.
C
Değer; bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir.
D
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?    
A
Şaka yaparken yalana başvuran.
B
Sahibinden izin almadan meyve toplayan.
C
Görevlerini zamanında yapan.
D
Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen.
Soru 20
Saygı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Müslümanların Yüce Allah’a olan saygıları insanlara olan davranışlarına da yansır.
B
Saygı, insanlar bireysel haklarını korur ve karşısındakine müsamaha göstermesini engeller.
C
Güzel ahlakı ile örnek olan Hz. Peygamber saygın bir insanın nasıl olması gerektiği hususunda Müslümanlara yol göstermiştir.
D
Haksızlık, zulüm, iftira, alay etmek gibi tutum ve davranışlar saygı bağını zedeler ve insanları hem Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktan hem de birbirlerinden uzaklaştırır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön