7.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hızır orucu ne zaman tutulur?

A
Ocak 13-14-15
B
Şubat 13-14-15
C
Muharrem 9-10-11
D
Zilhicce 9-10-11
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

A
Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak
B
SBS’de kopya çekmek
C
Derste fazla parmak kaldırmak
D
İnsanlara saygı göstermemek
Soru 3
Herkesle iyi geçinen, güler yüzlü olan, hoşgörülü olan, kimseye karşı kötülük beslemeyen ve güzel ahlaklı olan temiz kimselere toplumumuzda ne denir?

A
Melek gibi insan
B
Akıllı insan
C
Cin gibi insan
D
Tilki gibi kurnaz
Soru 4
İslam dinine göre dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı düşünüldüğünde aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en iyi şekilde açıklar?

A
Damlaya damlaya göl olur
B
Bugünün işini yarına bırakma
C
Sakla samanı gelir zamanı
D
Ne ekersen onu biçersin
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alkol kullanan hem kendine hem başkasına zarar verir.
B
Yaşanan sıkıntılar kötü alışkanlıklara başlama nedenleridir.
C
Kamu mallarına zarar vermek kul hakkı olarak değerlendirilemez.
D
Kumar oynayarak elde edilen para haksız kazançtır ve dinimizce haramdır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gereklerindendir?

A
Düşünmeyi teşvik etmez.
B
Taassuba karşı değildir.
C
Aklını kullanmayanları kınamaz.
D
Cehalete karşıdır.
Soru 7
Hz. Muhammed ……………………… tamamlamak için gönderilmiştir. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A
Kabe’yi
B
Kur’an’ı
C
İyiliği
D
Güzel Ahlakı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için yanlış bir ifadedir?

A
Hz. Muhammedi diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği vahiy almasıdır.
B
Hz. Muhammed sadece arap toplumuna peygamber gönderilmiştir.
C
Hz. Muhammed kendisine eziyet eden insanlara beddua dahi etmemiştir.
D
Hz. Muhammed söz ve davranışlarıyla hepimiz için en güzel bir örnektir.
Soru 9
Teravih namazı kaç rekattır?

A
30
B
20
C
15
D
8
Soru 10
“Ey iman edenler! Şarap(içki), kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (Maide Suresi, 90-91)

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayet mealinden çıkarılamaz?

A
Allah içki, kumar vb şeylerden vazgeçilmesini ister.
B
Oruç tutmak en önemli ibadetlerden biridir.
C
Şeytan aramızda düşmanlık çıkarmak ister.
D
İçki ve kumar Allah’ın hoş görmediği şeylerdir
Soru 11

Ramazan orucu dışında da tutulan oruçlar vardır. Yukarıdakilerden hangisi bir oruç türü değildir?

A
Adak orucu
B
Kaza orucu
C
Kurban orucu
D
Nafile oruç
Soru 12

Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdr?

A
günleri
B
zamanı
C
ahlakı
D
gerçeği
Soru 13
• Konuştuğu zaman yalan söyler.

• Verdiği sözü tutmaz.

• Emanete hıyanet eder.

Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde bazı kişlerin özelliklerini saymıştır. Yukarıda özellikleri verilen bu kişilere ne ad verilir?

A
Müşrik
B
Münafık
C
Müfsit
D
Müflis
Soru 14
• Azrail

• Münker-Nekir

• Cebrail

• İsrafil

Meleklerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir?

A
İsrafil
B
Cebrail
C
Azrail
D
Münker- Nekir
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun bir davranıştır?

A
Okan’ın kumar oynaması
B
Cevdet’in hırsızlık yapması
C
Çağrı’in caddede simit satması
D
Berkay’ın rüşvet alması
Soru 16
Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A
Batıl inanç
B
Sihir
C
Büyü
D
Fal
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kur’an doğru bilgiye önem verir.
B
İslam sorumluluk bilincini öğütler
C
Kur’an taklitçiliğe ve taassuba önem verir
D
İlim öğrenmek her müslümana farzdır.
Soru 18
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:” Fayda vermeyen …………………………….den Allah’a sığınırım”

Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdr?

A
bilinç
B
ilim
C
din
D
nimet
Soru 19

Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek değildir?

A
“Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.”
B
Göklerin ve yerin yaratılışında akıl sahipleri için dersler vardır.
C
“Doğrusu ancak aklı sahipleri öğüt alır.”
D
“İman edip sâlih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.”
Soru 20

Verilen kavramlar ve açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Sadece 1
B
Sadece 3
C
1, 2 ve 3
D
2 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön