7. Sınıf 1. Dönem 2. Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi değişmez?    
A
Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça bir cismin ağırlığı.
B
Kutuplardan ekvatora gidildikçe bir cismin kütlesi.
C
Ekvatordan kutuplara gidildikçe bir cismin ağırlığı.
D
Dinamometre ucuna asılan bir cisim Ay’a götürüldüğünde dinamometrenin gösterdiği değer.
Soru 2
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Nötron ve elektronlar atomun çekirdeğinde bulunur.
B
Proton, nötron ve elektron, atomu oluşturan temel parçacıklardır.
C
Proton ve elektron zıt yüklü parçacıklardır.
D
Nötron, atomun yapısındaki yüksüz parçacıktır.
Soru 3
Çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Limonata, sıvı - gaz çözeltilere örnektir.
B
Metallerin kendi aralarında oluşturduğu çözeltilere bileşik denir.
C
Tuzlu su çözeltisinde; tuz çözücü, su çözünen maddedir.
D
Süt ve toprak heterojen karışım örneğidir.
Soru 4
Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti, ağırlık olarak adlandırılır. Ağırlık kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Ağırlık, cismin kütlesine etki eden yerçekimi kuvvetidir.
B
Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir.
C
Ağırlık, daima yerin merkezine doğru etki eden bir kuvvettir.
D
Ağırlık, dinamometre ile ölçülür.
Soru 5
Aşağıda verilen kavram ve tanımları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?    
A
Proton - Atomun çekirdeğinin çevresinde dönen negatif yüklü parçacık
B
Çekirdek - Atomun merkezinde bulunan bölümün ismi
C
Atom - Maddeyi oluşturan en küçük tanecik
D
Nötron - Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacık
Soru 6
Aşağıdaki durumlardan hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?    
A
Yerdeki seramikleri üçüncü kata çıkaran vinç.
B
Elindeki paketi sallamadan düz yolda yürüyen çocuk.
C
Elindeki siparişlerle merdiven çıkan bakkal çırağı.
D
Market arabasını iterek alışveriş yapan kadın.
Soru 7
En az iki atomun birleşmesiyle oluşan tanecik hangisidir?    
A
Proton
B
Nötron
C
Elektron
D
Molekül
Soru 8
Aşağıda azı tanımlarla kavramlar eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?      
A
Newton - Kütle birimi olarak kullanılır.
B
Dinamometre - Ağırlığı ölçmek için kullanılan araçtır.
C
Kütle - Değişmeyen madde miktarıdır.
D
Eşit kollu terazi - Kütleyi ölçmek için kullanılır.
Soru 9
Kütle kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir.
B
Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.
C
Kütlenin birimi kilogram ya da gram olarak kullanılır.
D
Kütle birimi Newton’dur.
Soru 10
  • En az iki farklı cins atom ve tanecik içerir.
  • Saf madde değildir.
  • Homojen ve heterojen örnekleri vardır.
  • Kendini oluşturan maddelerin özelliğini gösterir.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bileşik
B
Karışım
C
Element
D
Çözelti
Soru 11
Atomla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Tüm maddeler atomlardan oluşur.
B
Atom ile ilgili ortaya atılan ilk görüş Democritus’a aittir.
C
Atom, üç temel parçacıktan oluşur.
D
Atom parçalanamaz ve bir bütündür.
Soru 12
Aynı cins atomların birleşmesiyle oluşan yapılara ne ad verilir?    
A
Metal
B
Element
C
Bileşik
D
Karışım
Soru 13
Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen; hareketli cisimleri hızlandıran, yavaşlatan ya da durduran; cisimlerin hareket yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye ne denir?    
A
Enerji
B
Kuvvet
C
Yer çekimi
D
Hareket
Soru 14
En az iki farklı maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturduğu maddeye karışım denir. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Karışımlar kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılır.
B
Karışımlar saf maddelerdir.
C
Karışım, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermez.
D
Homojen karışımlara çözelti adı verilir.
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Hareket eden cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji, cismin kütlesine ve süratine bağlıdır.
B
Cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
C
Okçulukta kullanılan bir yayın gerilme miktarı fazla ise yayın esneklik potansiyel enerjisi de fazla olur.
D
Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvet fiziksel anlamda iş yapmaz.
Soru 16
  • En az iki farklı cins atom içerir.
  • Homojendir.
  • Belirli formüllerle gösterilir.
  • Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Element
B
Çözelti
C
Bileşik
D
Karışım
Soru 17
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Yarış arabalarının tasarımı sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde yapılır.
B
Duran araba sürtünme kuvvetinden yararlanarak harekete geçer.
C
Ulaşım araçlarında tekerlek kullanılması sürtünme kuvvetini artırarak cismin daha kolay hareket etmesini sağlar.
D
Frenine basılan araba, balata ve kampana arasındaki sürtünmeden dolayı durur.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır?    
A
Paraşüt kumaşları büyük olarak tasarlanır.
B
Savaş uçaklarının önleri ve kanatları sivri yapılır.
C
Dalgıç kıyafetleri özel kumaşlardan tasarlanır.
D
Sürat motorları ve deniz otobüslerinin ön kısmı ve altları keskin ve sivri yapılır.
Soru 19
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Cismin ağırlığı artarsa, cisme etki eden sürtünme kuvveti azalır.
B
Sürtünme kuvvetinden dolayı kaybedilen enerji ısı enerjisine dönüşür.
C
Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir.
D
Birbirine temas eden makine parçalarının yağlanması, yüzeylerin zımparalanması ve cilalanması sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapılır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?    
A
Aynı yükseklikte duran ağırlıkları farklı iki cisimden ağırlığı fazla olan cismin çekim potansiyel enerjisi daha azdır.
B
Tarihte kullanılan mancınık isimli alette, yayların esneklik potansiyel enerjisinden yararlanılmıştır.
C
Bir cismin yüksekliği artırıldığında yerçekimi kuvvetine karşı iş yapılmış olur.
D
Çatıda duran kiremit, çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Bu enerji, kiremitin aşağı düşmeye başlamasıyla birlikte kinetik enerjiye dönüşür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön