TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?

A
John Dalton
B
Democrutis
C
John Joseph Thomson
D
Ernest Rutherford
Soru 2
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Atomların hepsi aynı değildir.
B
Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.
C
Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.
D
Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?

A
SO4 -2
B
O3
C
SO2
D
O2
Soru 4
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Deterjan
B
Kibrit
C
Gübre
D
Cam
Soru 5
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.
B
Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.
C
Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.
D
Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.
Soru 6
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?

A
17
B
11
C
15
D
13
Soru 7
Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?

A
H2 + O4
B
Na + Cl
C
H12 + Fe
D
C6 + O6
Soru 8
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elektron – İyon – Çekirdek
B
Proton – Çekirdek – İyon
C
Proton – Nötron – Elektron
D
Elektron – Çekirdek – Proton
Soru 9
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
SO2
B
H2O
C
O2
D
O
Soru 10
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Karbon/oksijen oranı üçtür.
B
On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.
C
Bir şeker molekülüdür.
D
Bileşiktir.
Soru 11
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
İyon – Çekirdek
B
Bileşik – Element
C
Element – Bileşik
D
Çekirdek – İyon
Soru 12
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.
B
Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.
C
Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.
D
Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.
Soru 13
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
AlPO4 – Alüminyum Sülfat
B
K2CO3 – Potasyum Karbonat
C
KNO3 – Potasyum Nitrat
D
Na2SO3 – Sodyum Sülfit
Soru 14
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Dublet – Oktet
B
Oktet – Dublet
C
Dubtel – Ok tel
D
Oktel – Dubtel
Soru 15

I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karbon
B
Silisyum
C
Azot
D
Hidrojen
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?

A
H2O
B
NaCl
C
O2
D
Fe
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?

A
NH4+
B
NO3-
C
Br-
D
OH-
Soru 18

I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?

A
NaCl
B
H2O
C
O2
D
Fe
Soru 20
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Berilyum – Br
B
Helyum – He
C
Bor – B
D
Lityum – Li
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön