7.Sınıf Paragrafta Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Küçük üslûp farklılıkları olmakla birlikte semti neresi olursa olsun, pazar esnafının ortak bir dili, aşağı yukarı birbirine benzeyen davranış biçimleri vardır. Şunu peşin peşin söyleyebiliriz: Pazar esnafı öyle sıradan, asık yüzlü, sessiz "satıcı" takımı değildir. İster zerzevatçı olsun, ister tuhafiyeci, çanak çömlekçi, oyuncakçı; pazarcıların tamamı neşeli, çığırtkan ve nükteci adamlardır. Ağızları laf yapar, kendi çaplarında iyi kötü bir şairdirler. Ortak bir dil geliştirmişlerdir aralarında. Paragrafa göre "pazarcılar" için hangisi söylenemez?

A
Son derece insancıl oldukları
B
Ortak bir dil kullandıkları
C
İyi birer şair oldukları
D
Aynı davarnışı sergiledikleri
Soru 2
Bir şiir kitabını okurken, beni en çok ilgilendiren, şairin ruhu ve kişiliğidir. Hayaller, tasvirler, hikâyeler arasında ben bunu ararım. Şairler bazen uzun uzun çözümlemelerle kendilerinden sözederler; ama çoğu zaman, gerçek kimlikleri bu çözümlemelerde değildir. Orada oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi görünmeye çalışırlar. Kendilerini en doğru anlatan belgeler, zaman zaman kalemlerinden farkında olmadan kaçıveren kelimelerdir. Burada örtü yoktur; onların ruhlarıyla çıplak olarak karşılaşırsınız. Ama çoğunlukla da Parçada düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Sanatçının ruhu güzel şeyler fısıldar insana.
B
Sanatçının kendisini görmek mümkündür.
C
Bu ruh yerine bir hiç bulursunuz.
D
Kendini arayan bir ruhla karşılaşırsınız.
Soru 3
Köyde ona "Kör Mustafa"derlerdi.Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu sakat göz öteki gözden daha parlaktır; daha siyah, daha canlı, zekidir. Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar... Parçaya göre yazar anlatılan kişi için nasıl bir duygu içindedir?

A
Kötümserlik
B
Çalışkanlık
C
Hayranlık
D
İyimserlik
Soru 4
Dağlarca'nın şiirleri şekil, içerik ve tür bakımından devamlı değişim göstermiş, şiirin özünde de değişmeler olmuştur. Başka şairlerin etkisinde kalmadığı gibi kendini tekrarlamaktan da kaçınmıştır. Bazen vezinli kafiyeli yazmış, bazen şekli hiçe saymış bazen soyut bir ufka yelken açmıştır. Şiirlerinin çoğunda felsefî bir bakışa yaslandığı görülür. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Dağlarca'nın özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirlerinde şekil ve içerik yönünden değişiklik yapmıştır.
B
Başka şairlerden etkilenmemiş, özgün kalmayı başarmıştır.
C
Şiirlerinde somut gerçekleri işlemiş faydalı olmaya çalışmıştır.
D
Şiirlerini ölçülü, kafiyeli yazdığı gibi ölçüsüz ve kafiyesiz de yazmıştır.
Soru 5
Zaman, gerçekleştirmeyi arzuladığınız her şey için en vazgeçilmez sermaye. Üretilemez, biriktirilemez, durdurulamaz ve her gün tüketilen sınırlı bir sermaye. Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A
Zaman, biriktirilemeyen bir sermayedir.
B
Her gün tüketilen bir şeydir zaman.
C
Zaman, yarınları hazırlayan bir araçtır.
D
Zaman, hiç bir şekilde durdurulamaz.
Soru 6
Şiirin kanatlarıyla, herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler. Parçada "bütün hudutlan aşmak" söz grubu ile asıl anlatılmak istenen nedir?

A
Tüm gönüllere girmek
B
Her dilde anlaşılmak
C
Engel tanımamak
D
Çok kolay anlaşılmak
Soru 7
Küçük insanlar, insanları eleştirir, dedikodu yaparlar. Orta insanlar, günlük olayları konuşurlar. Büyük insanlar idealleri konuşurlar. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılamaz?

A
İdealler konuşularak büyük insan olunur.
B
Konuşmak, insanı iyi bir yere getirmez.
C
İnsanları, eleştirenler küçük insandır.
D
Konuştuklarımız kişiliğimizi ortaya koyar.
Soru 8
Şiirin kanatlarıyla, herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler. Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce nedir?

A
Tüm sınırlar şiirin büyülü dünyasıyla çizilir.
B
Sözler şiir kalıbıyla her gönüle girebilir.
C
Her millet şiiri aynı şekilde anlar.
D
Şiir sadece sözcüklerle oluşturulur.
Soru 9
Ama yine de derim ki Göğsünün altında yok sandığın O küçük, o sıcacık şey çarptıkça Sevgiyi besleyen ırmaklar derinden de olsa akar Ve yeniden doğar özlenen "Güzel Dünya", Ben onu bekliyorum şimdi O güzel sonu, Umut güzel şeydir insanoğlu... Şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüreğimizin sevgi için çarpması gerektiği
B
Irmakların sevgileri beslediği
C
Özlemlerin temelinde sevginin bulunduğu
D
Güzel bir dünyaya mutlaka kavuşulacağı
Soru 10
işten güçten, mesaiden vakit bulup pazara çıktığınız olur mu bilmem. Oluyor da pazar esnafının hal ve hareketine, bağırış çağırışına dikkat etmiyor, alel acele dolaşıp ihtiyacınızı gördüğünüz gibi çıkıyorsanız, pazar alışverişi sizin için adamakıllı bir yük olur. Yok öyle yapmıyor; aheste dolaşıp satıcıları gözlüyor, pazarlıklara kulak kesiliyor, esnafın kendi aralarında atışmalarına, şakalarına, mallarını satmak için yaptıkları binbir renkli muzipliğe; söyledikleri şarkılara kafiyeli sözlere dikkat ediyorsanız, pazar gezmesinin alışverişten öte bir keyif verdiğini de keşfetmiş olmalısınız. Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazara alışverişten öte, pazar esnafının muzipliklerini seyretmek için gidilmelidir.
B
Pazar alışverişleri insanları çok yorduğundan kısa süreli olmalıdır.
C
Pazar alışverişini yaparken pazar esnafının hâl ve hareketlerine dikkat edilirse bu alışveriş keyifli hâle dönüşür.
D
Pazarda esnafın hâl ve hareketlerini izlemek, insana alışverişten öte bir zevk verir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön