7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatını Osman Gazi kurdu.
B
Osmanlı Devleti, iskân politikasını uygulayarak Balkanlarda kalıcı oldu.
C
Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Türk gölü hâline gelmiştir.
D
İstanbul’un fethi ile Fransa’ya giden bilim insanları Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.
Soru 2
Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A
İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmaya.
B
Kitle iletişim araçlarının yeniliğine.
C
Kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya.
D
Kitle iletişim araçlarının çeşidine.
Soru 3
  1. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını ......................... denetler.
  2. ......................... toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlara verilen isimdir.
  3. Arkadaşım Ayşe’nin sabah beni gördüğünde bana el sallaması ........................., gülümseyerek tepki vermesi de ......................... olarak nitelendirilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?  
A
jest
B
mimik
C
sansür
D
RTÜK
Soru 4
Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak.
B
Medya yayınları çocukların yaşına uygun olmalıdır.
C
Doğru haber yapma ve yayma.
D
Medya doğru olmak şartıyla her türlü haberi yayabilir.
Soru 5
  1. Ümit Burnu’nu ......................... bulmuştur.
  2. Osmanlı ordusunda devşirmelerden meydana gelen ......................... bulunurdu.
  3. Avrupalı ......................... Osmanlı Devleti’nde görüp yaşadıklarını kitaplarında anlatmışlardır.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?
A
yeniçeriler
B
Bartolomeu Dias
C
seyyahlar
D
kapıkul
Soru 6
“İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Yasaklar
B
Özgürlüklerimiz
C
Sorumluluklarımız
D
Haklarımız
Soru 7
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
B
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
C
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
D
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
Soru 8
“RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yayın yasağı
B
İzinsiz yayın işaretleri
C
Akıllı işaretler
D
Uyarı işaretleri
Soru 9
Anayasası'mızın 20. maddesi "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." şeklindedir. Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A
Ülke güvenliğinin sağlanması
B
Ekonomik hakların korunması
C
Kişilik haklarının korunması
D
Basın özgürlüğünün sınırlanması
Soru 10
Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?
A
Kısıtlama
B
Boykot
C
Ceza
D
Sansür
Soru 11
Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.” Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?
A
Özel hayatın gizliliğinin
B
Kitle iletişim özgürlüğünün
C
Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
D
Doğru bilgi alma hakkının
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
B
Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
C
Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
D
Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi medyanın bireyler arasındaki iletişime olumsuz etkilerinden biridir?  
A
Boş zamanlarımızda eğlence ortamı sunar.
B
Aile içi iletişimde kopukluk yaşanır.
C
Bilgiye kısa zamanda ve kolayca ulaşmamızı sağlar.
D
Ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylardan haberdar olmamızı sağlar.
Soru 14

■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.

■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
B
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
C
II. Murat Dönemi
D
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?
A
Eurovision yarışmaları düzenlemek
B
Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek
C
Yarışma programları düzenlemek
D
Günlük gazete çıkarmak
Soru 16
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?  
A
Sultan Abdülmecit -Osmanlı Dönemi’nde yaşayan ünlü bir seyyah
B
Dîvân-ı Hümâyun-Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü kurul
C
Takvîm-i Vekâyi-İlk Türkçe resmî gazete
D
Çelebi Mehmet-Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah
Soru 17
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A
Coğrafi avantaj
B
Ekonomik avantaj
C
Psikolojik avantaj
D
Siyasi avantaj
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Kitle iletişim araçlarının doğru bilgi vermek gibi bir sorumluluğu vardır.
B
Etkili bir iletişim kurmanın en doğru yolu birbirimizi anlamaktan geçer.
C
Ben dili, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı ifadeler içerdiğinden iletişim çatışmasına sebep olur.
D
Gazete, kitap ve dergi kitle iletişim araçları içinde yer almaktadır.
Soru 19
“Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.” Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
Özgür düşünce ortamını oluşturdukları
B
Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri
C
Yargının kararlarını etkiledikleri
D
Fikir paylaşımını sağladıkları
Soru 20
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
A
Bilgi özgürlüğü
B
Düşünce özgürlüğü
C
Basın özgürlüğü
D
Yayın özgürlüğü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön