7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A
Güçlü bir donanma oluşturuldu.
B
Büyük toplar yapıldı.
C
Anadolu Hisarı yapıldı.
D
Rumeli Hisarı yapıldı.
Soru 2
Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
B
Akdeniz ticaretinin canlandırılmak istenmesi
C
Baharat Yoluna hakim olma isteği.
D
Ticareti canlandırmak
Soru 3
Osmanlılar Baharat Yoluna sahip olabilmek için, hangi devlete son vermişlerdir?

A
Seluklu
B
Safevi
C
Memlük
D
Bizans
Soru 4
Anadolu Türk Siyasal birliği hangi padişah zamanında tamamlanmıştır?

A
Osman Bey
B
Orhan Bey
C
1.Selim
D
2. Mehmet
Soru 5
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki anlaşmaların hangisini imzalayarak çekilmiştir?

A
Lozan
B
Sevr
C
Mondros
D
Berlin
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden biri değildir?

A
Osmanlılar
B
Saltuklular
C
Artuklular
D
Türkiye Selçukluları
Soru 7
Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi’ni Bağdat’ta kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizanslılar
B
Büyük Selçuklular
C
Abbasiler
D
Memlüklüler
Soru 8
Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordunun davalarına bakan, Divan-ı Hümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defterdar
B
Sadrazam
C
Kazasker
D
Nişancı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi geçici göçlerden biridir?

A
İkamet etme
B
Dış göç
C
İç göç
D
Mevsimlik göç
Soru 10
Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek
B
Yapılan savaşlara son vermek
C
Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
D
Batı’dan borç para alabilmek
E
Batıya yaranmak
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın eğitimi geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biridir?

A
Tersaneler açılması
B
Köylülere arazi dağıtılması
C
Kervansaraylar yapılması
D
Medreseler açılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin olumlu sonuclarından değildir?

A
Batı ve Doğu Akdeniz limanları arasında ticaret canlandı.
B
Papalığın ve Katolik kilisesinin gücünü kaybet­ti.
C
Bizans devleti zayıfladı.
D
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Marmara Bölgesi’n­deki ilerleyişi durmuştur.
Soru 13
Türkiye'de yoğun nüfuslanan merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orman alanlarının fazla olması
B
İş olanaklarının fazla olması
C
Yer şekillerinin engebeli olması
D
İkliminin elverişli olması
Soru 14
Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımını hangi padişah yaptırmıştır?

A
II. Abdülhamit
B
I. Abdülhamit
C
II. Murat
D
II. Mehmet
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ülkesinde ticaretin gelişmesine yönelik olarak yapılmıştır?

A
Darüşşifa
B
Medreseler
C
Kervansaraylar
D
Saraylar
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biri değildir?

A
Yeni kıtalar, ırklar, uygarlıklar ve bitkiler keşfedildi.
B
Baharat ve ipek yolları önem kazandı.
C
Avrupa’da altın ve gümüş arttı.
D
İspanyol ve Portekizliler sömürge imparatorlukları kurdular.
16 numaralı soru için açıklama 
Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Baharat ve ipek yolları önemlerini kaybettiler.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir?

A
Şehirde iş olanaklarının daha fazla olması
B
İklim koşullarının elverişli olması
C
Kırsal kesimde altyapı hizmetlerinin yetersiz olması
D
Tarımda makineleşme ile işsizliğin artması
Soru 18
Ülkemizde, nüfus artış hızının en az olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1930 - 1935
B
1940 - 1945
C
1950 - 1955
D
1980 – 1985
Soru 19
Osmanli Devletinin ilk toprak kaybettigi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karlofça
B
Pasarofça
C
Zitvatoruk
D
Pasinler
Soru 20
Osmanlı'da deniz donanma askerlerine ne ad verilir?

A
yeniçeri
B
kazasker
C
çarlık
D
levent
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön