7.Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?    
A
Yardımseverlik
B
Adalet
C
Çalışkanlık
D
Vatanseverlik
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi Felak Suresi’nde yer almaz?    
A
Kul e’ûzu bi rabbi’n-nâs.
B
Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab.
C
Min şerri mâ halak.
D
Ve minşerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad.
Soru 3
Saygı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Saygı, insanlar bireysel haklarını korur ve karşısındakine müsamaha göstermesini engeller.
B
Müslümanların Yüce Allah’a olan saygıları insanlara olan davranışlarına da yansır.
C
Haksızlık, zulüm, iftira, alay etmek gibi tutum ve davranışlar saygı bağını zedeler ve insanları hem Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktan hem de birbirlerinden uzaklaştırır.
D
Güzel ahlakı ile örnek olan Hz. Peygamber saygın bir insanın nasıl olması gerektiği hususunda Müslümanlara yol göstermiştir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi kelime anlamı olarak mizaç, tabiat, huy anlamına gelirken terim olarak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır?    
A
Adalet
B
Ahlak
C
Davranış
D
Karakter
Soru 5
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?    
A
İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmalıyız.
B
Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.
C
Başkalarını da düşünmeliyiz.
D
Muhtaçlara yardım insanı mutlu eder.
Soru 6
Sorumlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Sorumluluk duygusu yardımıyla insan görevlerini bilir ve bu bilinçle hayatını devam ettirir.
B
Sorumluluk duygusu insan hayatına yön veren önemli bir değer değildir.
C
İnsanın Allah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu kulluktur.
D
İslam dini, insanı sorumlu bir varlık olarak kabul etmiş ve davranışlarından sorumlu tutmuştur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir?  
A
Tutum
B
Değer
C
Davranış
D
Yargı
Soru 8
Aşağıda verilen terimlerden hangisi insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır?    
A
Dürüstlük
B
Saygı
C
Sorumluluk
D
Sevgi
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?    
A
Sorumluluk
B
Dürüstlük
C
Kıskançlık
D
Sevgi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir?
A
Hidayet
B
Sabır
C
Takva
D
Çalışma
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Gazilerin her ihtiyaçlarını evlerinde karşılanmalı dışarı çıkmalarına izin verilmemelidir.
B
Toplumda gazi ve şehitlere saygı duyulmuş ve hürmet gösterilmiştir.
C
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere şehit denir.
D
Savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen müminlere gazi denir.
Soru 12
Sabırla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Sabır, imandan farklı olarak ele alınması gereken bir kavramdır.
B
Peygamberin hayatı sabır konusunda güzel örneklerle doludur.
C
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
D
Yaşanılan güçlükler karşısında sabırlı davranmak imanlı olmanın bir gereğidir.
Soru 13
Vatanseverlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Kişi bencil düşünüp ülkesi adına faydalı bir şeyler yapmaktan kaçınmalı ve kendi çıkarlarını gözeterek vatansever olur.
B
İslam dininde vatanseverliğe bağlı olarak şehitlik ve gazilik gibi övülen mertebeler oluşmuştur.
C
Vatanseverlik insanın içinden gelen kutsal bir duygudur.
D
Vatanseverlik ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korumayı ve ülkenin kalkınması için çalışmayı gerektirir.
Soru 14
Adaletle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzursuz hisseder.
B
İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister.
C
Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık gibi davranışlar artar.
D
Adalet, toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir.
Soru 15
Yardımseverlik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İslam dini Müslümanları yardımseverliğe teşvik etmiş ve yardımların ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılmasını istemiştir.
B
Yardımseverlik insanı bencil davranışlara yakınlaştırır.
C
Kur’an-ı Kerim’de yardım edilmesi gereken kişiler belirtilmiş ve yardım etmenin kibir ve övünme gibi duygulara sebep olmaması gerektiği vurgulanmıştır.
D
Yardımsever olmak iyi bir insan olmanın gereğidir.
Soru 16
Özdenetimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Peygamber Müslümanların her zaman Allah’a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini öğütlemiştir.
B
Öz denetime sahip olan kişi nerede nasıl davranması gerektiğine çok önem vermez.
C
İnsan özdenetim sayesinde davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
D
Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir.
Soru 17
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Değer; bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir.
B
Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
C
Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
D
Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir.
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?    
A
Sahibinden izin almadan meyve toplayan.
B
Görevlerini zamanında yapan.
C
Şaka yaparken yalana başvuran.
D
Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?    
A
Sevgi
B
Sorumluluk
C
Saygı
D
Dürüstlük
Soru 20
Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber'in toplumda sevgiyi artırmak için yaptığı eylemlerden birisi değildir?    
A
Müslümanlar arasında hediyeleşmeyi yasaklamıştır.
B
Müslümanların birbirlerine tebessüm etmelerinin sadaka olduğunu belirtmiştir.
C
Küskünleri barıştırmıştır.
D
Müslümanlar arasında selamlaşmanın yayılmasını istemiş,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön