7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Tuz Gölü ve çevresi seyrek nüfuslanmıştır.
B
İzmir ve çevresi sık nüfuslanmıştır.
C
Çukurova, seyrek nüfuslanmıştır.
D
Doğu Karadeniz kıyı şeridi sık nüfuslanmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
İç göçün sonucunda ülke nüfusunun dağılışında dengesizlik görülür.
B
Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerden dolayı zarar gören insanların yer değiştirmesi göçün siyasi nedenlerindendir.
C
Tarım alanlarının miras yoluyla bölünerek ailelerin geçimlerini sağlayamayacak kadar küçülmesi göçün ekonomik nedenlerindendir.
D
Kırsal alanlarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göçün sosyal nedenlerindendir.
Soru 3
“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?
A
Ege Denizi
B
Karadeniz
C
Akdeniz
D
Marmara
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, bir kişinin yerleşme ya da seyahat hürriyetinin kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?    
A
Kamu mallarını korumak
B
Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
C
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D
Suç işlenmesini önlemek
Soru 5
Ülkemizde kırsal alanda nüfus azalırken şehirlerimizde hızla artmaktadır. Aşağıda verilen nedenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Sanayi ve hizmet sektöründeki gelişme, şehirlere olan göçü arttırmıştır.
B
Tarımda makineleşme iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltmış, köyden kente göç başlamıştır.
C
Nüfus hızla artmış ve artışa bağlı olarak köylerde miras yoluyla bölünen tarlalar, kır nüfusunun geçimini sağlayamamıştır.
D
Yeni il ve ilçelerin kurulması köyden kente göçü artırmıştır.
Soru 6
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
A
Selim
B
Ahmed
C
IV. Murad
D
Sultan II. Mahmud
Soru 7
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?  
A
Baskıyla
B
Askeri ve siyasi güçle
C
Baskıcı yönetimle
D
Hoşgörüyle
Soru 8
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A
Bursa
B
İstanbul
C
Edirne
D
İzmit
Soru 9
Ülkemizde Antalya ilinin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyet hangisidir?
A
Tarih
B
Ticaret
C
Turizm
D
Sanayi
Soru 10
Anayasa'mızın 23. maddesinde "Vatandaş sınır dışı edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz" şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu ifade, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?    
A
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin denetiminde olduğuna
B
Çalışma hakkının ve ödevinin anayasanın güvencesinde olduğuna
C
Yerleşme ve seyahat hürriyetinin bulunduğuna
D
Kişilerin ifade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanamayacağına
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin nüfusu hızla artarken nüfusun gıda ihtiyacının karşılandığı tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasının sebeplerinden birisidir?
A
Tarımda makineleşme
B
Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın azalması
C
Tarım alanlarının azalması
D
Tarım alanlarının sınırlandırılması
Soru 12
Hakan Bey, Gelibolu Yarımadası'ndaki millî park alanına ev yapmış, ancak belediye ekipleri mahkeme kararıyla bu evi yıkmışlardır. Belediye ekiplerinin bu uygulaması doğrumudur? Neden?
A
Doğrudur. Çünkü kamu mallarını korumak amacıyla yerleşme hürriyeti sınırlandırılabilir.
B
Yanlıştır. Çünkü Hakan Bey'in yerleşme hürriyeti ihlal edilmiştir.
C
Yanlıştır. Çünkü yerleşme amaçlı yapılan binalar yıkılamaz.
D
Doğrudur. Çünkü millî park alanlarında deprem olasılığı fazladır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
İç göçler sonucunda ülkenin nüfus miktarında herhangi bir değişim meydana gelmez.
B
İç göçün sonucunda ülke nüfusunun dağılışında dengesizlik görülür.
C
Düzensiz kentleşme sorunu iç göç sayesinde ortadan kalkar.
D
İnsanların turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler mevsimlik göç kapsamında değerlendirilir.
Soru 14
Ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Sivas ve çevresi sık nüfuslanmıştır.
B
Taşeli Platosu sık nüfuslanmıştır.
C
Biga Yarımadası seyrek nüfuslanmıştır.
D
Teke Yöresi sık nüfuslanmıştır.
Soru 15
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?  
A
Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
B
Anadolu’nun geleneğine uygun olması
C
Anadolu beyliklerinin isteği
D
Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
Soru 16
Şehirlerde nüfusun artması ve ihtiyaçların çoğalması ile aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gelişmiş ve çeşitlenmiştir?    
A
Ulaşım
B
Tarım
C
Ekonomi
D
Hayvancılık
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçün özelliklerinden birisi değildir?    
A
Yıl içerisinde belli dönemlerde yapılan göçlerdir.
B
Tarım ve turizm bölgelerine gidilerek yapılır.
C
Ekonomik amaçlıdır.
D
Bir çeşidi de beyin göçüdür.
Soru 18
“Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?    
A
Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.
B
Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.
C
Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
D
Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.
Soru 19
“Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?    
A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Fatih Sultan Mehmet
C
Yavuz Sultan Selim
D
Yıldırım Beyazıt
Soru 20
Ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Çatalca - Kocaeli Bölümü seyrek nüfuslanmıştır.
B
Hakkâri Bölümü seyrek nüfuslanmıştır.
C
Erzurum - Kars Bölümü sık nüfuslanmıştır.
D
Samsun ve çevresi seyrek nüfuslanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön