7.Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Çok fazla kıyafet asınca çamaşır ipi koptu.

II. Sanat camiasından kopan şarkıcı televizyonlarda görünmüyor.

III. Gömleğin kopan düğmesini bir türlü bulamadım.

IV. Geçmişinden bir türlü kopamayınca mutsuz oldu.

“Kopmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A
III ve IV.
B
II ve IV.
C
I ve II.
D
I ve III.
Soru 2
Taşlık bir patikadan aşağı inen hayvanlarımızın dizleri titremeye başlamıştı. Söğüt ağaçlarını ve serin kaynağı görünce bir parça durup dinlenme ihtiyacı hissettik. İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy vardı. Köydeki evlerin damlarını kuş bakışı görüyorduk. Bu parçadaki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. ANLAMLAR • Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol. • Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. • Yapıları dış etkilerden korumak için yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı verilmemiştir?
A
Dam
B
Yamaç
C
Kaynak
D
Patika
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde, “atmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?
A
Olayla alakam olmamasına rağmen bütün suçu bana attılar. (Yapılmış kötü bir işi, birine yüklemek)
B
Ben, buluşacağımız yeri ve saati bildirmek için mesaj atarım. (Göndermek, yollamak)
C
Sahneye çıkan seyircileri güvenlik görevlileri zorla attı. (Kovmak, dışarıya çıkarmak)
D
Yapamadığı soruları attı ama tutturamadı. (Yalan veya abartılı söz söylemek)
Soru 4

I. Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki bilgisi çok zayıf.

II. Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı.

III. Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı.

IV. Uzun boylu, zayıf ve genç bir doktordu.

“Zayıf” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘kişilik bakımından gerektiği kadar güçlü olmayan’’ anlamında kullanılmıştır?
A
III.
B
I.
C
IV.
D
II.
Soru 5
“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anlamında kullanılmıştır?
A
Yazarın kuru anlatımı romanı maalesef okunmaz kılıyor.
B
Çayın yanında kayısı kurusu getirmemi ister misin?
C
Kuru bir selam verip yanından geçmek doğru olmaz.
D
Bu kuru tepelerde yaşam belirtisi yoktu.
Soru 6

Kuşların bakışından büyülenip

Dalmışım akşamın alacasına.

Yetmez mi uzun gün unutmak için?

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Bu soğuk havada denize girmek cesaret ister.
B
Beş metre derinde yüzerken türlü balıklar gördüm.
C
Her dinleyişimde bu şarkıya kendimi kaptırırım.
D
Öğrenciler zil çalınca hep birlikte sınıfa doluştular.
Soru 7
 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yüzmek” sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?
A
Çocukken yaz aylarında derede yüzerdik. (Gerçek anlam)
B
Kütüphanedeki kitaplar toz içinde yüzüyor. (Terim anlam)
C
İki yüz metreyi bir buçuk dakikada yüzdü. (Gerçek anlam)
D
Aylarca çalışamadığı için şimdi borç içinde yüzüyor. (Mecaz anlam)
Soru 8
Öğretmenimiz, veli toplantısında benim - - - - bir öğrenci olduğumu söylemiş. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, bu cümlede boş bırakılan yere getirilirse mecaz anlam kazanır?
A
tatlı
B
iyi
C
sakin
D
çalışkan
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?
A
İstiklal Marşı uyaklar sayesinde kolayca ezberlenebilir.
B
Plüton, Güneş sisteminin dokuzuncu gezegeni kabul edilir.
C
Dün akşam ilerideki yol ağzında trafik kazası olmuş.
D
Kök hücre tedavisiyle birçok hastalığın önüne geçiliyor.
Soru 10
“Kaçmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?
A
Bu gömleğin ve pantolonun rengi yeşile kaçıyor. (Benzemek, andırmak)
B
Çorabının kaçtığını görünce hemen yeni çorap aldı. (İpi kopmak)
C
Bir tehlike sezersen hemen dükkâna kaç. (Hızla koşup bir yere saklanmak)
D
Neşesi kaçtığı için biraz önce dışarı çıktı. (Görünmeden gitmek, sıvışmak)
Soru 11

Deniz kaplumbağaları, hem üreme hem de beslenme alanlarının insanlar tarafından bozulması nedeniyle soylarını devam ettiremeyecek duruma geldi. Balıkçıların oltaları, ağları, misinaları, zıpkınları; sürat teknelerinin pervaneleri de onlar için en büyük tehditler.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri balıkçılık terimleri sözlüğünde yer alabilir?
A
soy, tekne, zıpkın
B
ağ, pervane, olta
C
ağ, misina, zıpkın
D
kaplumbağa, olta, misina
Soru 12
-I-Saat altıya gelmek üzere. Arkadaşım, geciktiğim için artık -II -kızmaya başlamıştır. O, beni her - III - akşam bu sıralarda dört gözle bekler. Bir – IV -  hafta öncesine kadar ben de onu bekliyordum. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A
I.
B
III.
C
II.
D
IV.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön