8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması hangi anlama gelir?    
A
Davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir.
B
İnanmak zorunda olması anlamına gelir.
C
Yaşama hakkı olması anlamına gelir.
D
Yaptıklarından sorumlu olmaması olması anlamına gelir.
Soru 2
Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
B
İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
C
Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
D
İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.
Soru 3
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kaza kavramı ile ilgili değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır.
B
Allah’ın (c.c.) her şeyi önceden bilmesi ve düzenlemesine kaza denir.
C
Kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir.
D
Kaza önceden takdir edilen bir olayın vukuu bulması yani gerçekleşmesidir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir?    
A
İlim
B
Kudret
C
İrade
D
Beka
Soru 5
Aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarının hangisinin kaderle olan ilişkisi yoktur?    
A
İrade
B
Beka
C
Kudret
D
İlim
Soru 6
Kur’an-ı Kerim’de, -O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?- ayeti ile aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?    
A
Evrenin nasıl yaratıldığına dikkat çekilmektedir.
B
Evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir.
C
Allah’ın yaratma gücüne dikkat çekilmektedir.
D
Kader ve kazanın Allahtan olduğuna dikkat çekilmektedir.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır?    
A
İrade
B
Sorumluluk
C
Hukuk
D
Düşünce
Soru 8
Allah insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, iyiliği tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı olacağını bildirmiştir. İyiliği hangisi sayesinde tercih ederiz?  
A
Akıl
B
İrade
C
Varsayım
D
Ruh
Soru 9
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: -O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).- Yukarıda verilen ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kudret
B
Kaza
C
Kader
D
İrade
Soru 10
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?    
A
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
B
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
C
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
D
İnsan bağımlı bir varlıktır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir ve her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir?    
A
Külli irade
B
Milli irade
C
Şahsi irade
D
Cüzi irade
Soru 12
Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturur?  
A
Toplumsal yasalar.
B
Fiziksel yasalar.
C
Sosyal yasalar.
D
Hukuk yasaları
Soru 13
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde hangisi vurgulanmıştır?  
A
Kimyasal yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Fiziki yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 14
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir?    
A
Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...
B
Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…
C
Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…
D
Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…
Soru 15
Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah’ın (c.c.) koyduğu hangi yasaların bir sonucudur?  
A
Toplumsal yasalar.
B
Fiziki yasalar.
C
Biyolojik yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Soru 16
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine ne denir?  
A
Basar
B
Kaza
C
Kader
D
Semi
Soru 17
Tevekkülle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Allah’ın bize yardım edeceğine inanmak gerekir.
B
Allah’a güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur.
C
Allah’a inanmalı ve güvenmelidir.
D
İnsan yaratılan rızklardan yararlanabilmek için çaba göstermelidir.
Soru 18
Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar hangi yasalar kapsamında değerlendirilir?  
A
Fiziki yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 19
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü seçebilme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ?  
A
Akıl
B
İrade
C
Ruh
D
Bilgi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır?  
A
Rızık
B
İrade
C
Nimet
D
Tevekkül
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön