8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelllikleri arasında yer almaz?

A
2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülür.
B
2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur.
C
Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya düşer.
D
Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) sahiptir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme türlerinden değildir?

A
Çaprazlama
B
Bölünme
C
Vejetatif üreme
D
Rejenerasyon
Soru 3
A T A T G C C G A şeklinde verilen DNA zincirinin karşı zincirindeki nükleotit dizilimi nasıldır?

A
T A A C G G C A T
B
T A T A C G G C T
C
A T A A C G G C T
D
T A T A G G C A T
Soru 4
Canlıdan kopan parçanın mitoz ile farklılaşarak yeni bir birey meydana getirmesi hangi tür eşeysiz üremedir?

A
Sporla çoğalma
B
Bölünme
C
Rejenerasyon
D
Tomurcuklanma
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bitkilerin kromozom sayısı hayvanlardan fazla olabilir.
B
Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
C
Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olmayabilir.
D
Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.
5 numaralı soru için açıklama 
Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında doğru orantılı bir ilişki yoktur. İnsanın kromozom sayısı 46 iken eğrelti otunun kromozom saysı 500'tür. Bu durumda eğrelti otunun daha gelişmiş olması gerekirken insan ona göre daha gelişmiştir.
Soru 6
1800 Nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde 400 tane Sitozin olduğuna göre fosfat ve Adenin sayıları kaçtır?

A
900 fosfat, 500 Adenin
B
1800 fosfat, 600 Adenin
C
1800 fosfat, 500 Adenin
D
1000 fosfat, 700 Adenin
6 numaralı soru için açıklama 
Toplam nükleotit sayısı = Toplam fosfat sayısı = 1800 fosfat bulunur. Guanin sayısı Sitozin sayısına eşittir. Bu durumda 400 tane Guanin vardır. 400 + 400 = 800 1800' den Guanin ve Sitozin sayısını çıkarırsak, geriye Adenin ve Timin sayısı kalır. 1800 - 800 = 1000 (Adenin ve Timin sayısı) Adenin ve Timin sayısı birbirine eşit olduğu için; 1000 / 2 = 500 Adenin bulunur.
Soru 7
Aşağıda verilen yapılardan hangileri DNA'da bulunmaz?

A
Fosfat grubu
B
Riboz şekeri
C
Timin organik bazı
D
Sitozin organik bazı
7 numaralı soru için açıklama 
DNA da Deoksiriboz şekeri bulunur, Riboz şekeri RNA nın yapısında bulunur. Fosfat grubu ve verilen diğer bazlar DNA'nın yapısında bulunur.
Soru 8
DNA ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece üreme ana hücrelerinin bölünmesi sırasında eşlenir.
B
A, T, G, S nükleotitlerinden oluşur.
C
Hücrenin yönetici molekülüdür.
D
İkili sarmal yapıdadır.
8 numaralı soru için açıklama 
Vücut hücrelerinde mitoz bölünme öncesinde de DNA kendini eşler.
Soru 9
DNA'nın yapısında bulunan kalıtsal bilgilerimizi taşıyan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nükleotit
B
DNA
C
Gen
D
Kromozom
Soru 10
Nükleotitlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Şeker
B
Fosfat
C
Organik baz
D
Tuz
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adenin ile Timin arasında 2, Guanin ile Sitozin arasında 3 zayıf hidrojen bağı bulunur.
B
Kromozomlar DNA’nın yapı birimidir.
C
DNA hücrenin yönetici molekülüdür.
D
DNA’nın yanlış eşlenmesi sonucu mutasyonlar meydana gelir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

A
doku
B
yumurta
C
zigot
D
embriyo
Soru 13
Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
4
B
6
C
7
D
8
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in çalışmalarında bezelye bitkisinin seçmesinin nedenlerinden biri olamaz?

A
Bezelye bitkisi zor yetişir ve bir yılda az sayıda ürün verir.
B
Bezelye bitkisi birbirinden kolaylıkla ayrılabilen çok sayıda karakter taşır.
C
Bezelye bitkisi çift eşeylidir yani dişi ve erkek organ bir çiçekte bulunur.
D
Taç yaprakları kapalı olduğu için çiçek kendi kendine tozlaşma yapabilir.
14 numaralı soru için açıklama 
Bezelye bitkisi kolay yetişir ve bir yılda birden fazla ürün verebilir.
Soru 15
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?

A
zayıf olma
B
düz saçlı olma
C
kısa boylu olma
D
yeşil gözlü olma
Soru 16
DNA'nın kendini eşlemesi, mitoz bölünmenin hangi evresinde başlar?

A
4.Evre
B
3.Evre
C
2.Evre
D
Hazırlık evresi
Soru 17
2n=46 kromozomlu bir hücre art arda 2 mitoz bölünme geçiriyor. Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?

A
23
B
32
C
44
D
46
17 numaralı soru için açıklama 
Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Bu nedenle yine 46 kromozoma sahip olur.
Soru 18
Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinin sonucunda %100 melez döl ortaya çıkar?

A
Aa x aa
B
AA x AA
C
Aa x Aa
D
AA x aa
Soru 19
Çevredeki değişikliklere bağlı olarak canlıların zamanla geçirmiş olduğu değişikliklere ne denir?

A
Varyasyon
B
Modifikasyon
C
Evrim
D
Mutasyon
Soru 20
Aynı türün bireyleri arasında görülen kalıtsal farklılıklara ne ad verilir?

A
Doğal seleksiyon
B
Varyasyon
C
Modifikasyon
D
Mutasyon
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön