8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı yapılan savaşta başarı gösteren komutan hangisidir?
A
Kazım Karabekir
B
İsmet İnönü
C
Mustafa Kemal
D
Fevzi Çakmak
Soru 2
Ermeniler Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesine dayanarak Doğu Anadolu’da işgale başlamıştır?
A
14.
B
28.
C
24.
D
7.
Soru 3
İtilaf Devletleri hangi anlaşmada Doğu Anadolu’yu içine alan bir Ermenistan kurulmasına karar verdiler?
A
Ankara Anlaşmasında
B
Brest-Litovsk Antlaşması
C
Sevr Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisiyle doğu cephesinde savaşılmıştır?
A
Yunanlılar
B
Fransızlar
C
Ermeniler
D
İngilizler
Soru 5
Doğu Anadolu’da ermeni işgaline karşı aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?
A
Doğu illerinde seferberlik ilan edilip halk silah altına çağrıldı.
B
Kolordu Komutanlığı, Doğu Cephesi Komutanlığına dönüştürüldü.
C
Osmanlı Devleti ile Rusya anlaşarak Ermeni işgaline son verdi.
D
Kazım Karabekir Paşa, yetkileri artırılarak 15.Kolordu komutanlığına atandı.
Soru 6
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hangi maddesine dayanarak gerçekleştirdikleri işgalleri yaygınlaştırdılar?
A
7.
B
14.
C
24.
D
28.
Soru 7
Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askerî birlikler, yaptıkları karşı saldırı ile Ermenileri yenilgiye uğrattı. Yenilgiyi kabul eden Ermenilerle aşağıdaki anlaşmalardan hangisi yapılmıştır?
A
Gümrü Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Ankara Anlaşmasında
D
Brest-Litovsk Antlaşması
Soru 8
Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemeye yönelik önlemler almak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Ruslarla anlaşma yapılarak işgal engellendi.
B
Erzurum Kongresi toplandı
C
Ermenilerle anlaşma yapıldı.
D
Halk tarafından bölgesel cemiyetler kuruldu.
Soru 9
Urfa, Antep ve Maraş’ı aşağıdakilerden hangisi işgal etmişti?
A
İngilizler
B
Yunanlılar
C
Ermeniler
D
Fransızlar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesinden birisi değildir?
A
Urfa Savunması
B
Maraş Savunması
C
Antep Savunması
D
Musul Savunması
Soru 11
Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun ilk cephesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doğu Cephesi
B
Güneydoğu Anadolu Cephesi
C
Güney Cephesi
D
Batı Cephesi
Soru 12
“29 Ekim 1919’da, Maraş’a Fransız birliklerinin girişinden sadece iki gün sonra aralarında Ermenilerin de bulunduğu bazı Fransız askerleri Türk kadınlarının yolunu kesti. “Burası artık Türklerin değildir. Fransız ülkesinde peçe ile gezilmez ” diyerek içlerinden birinin peçesini yırttılar.” Bu olay üzerine çıkan çatışmalardan sonra Maraş düşman işgalinden kurtarıldı. Tarihte bu olayın adı nedir?
A
Menemen olayı
B
Sütçü İmam olayı
C
Ali Saip Bey
D
Şahin Bey olayı

Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç

Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön