8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A
Tek eşlilik kaldırılarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine izin verildi.
B
Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verildi.
C
Resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
D
Boşanma hâlinde kadına nafaka verilmesi kabul edildi.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi devletin yönetimini, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür?
A
Hukuk
B
Demokrasi
C
Anayasa
D
Cumhuriyet
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A
İki kadına mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkı tanındı.
B
Tek eşlilik zorunlu kılınarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklandı.
C
Evlilik devlet güvencesi altına alındı.
D
Kadın ve erkeğin miras paylaşımında eşit pay alması sağlandı.
Soru 4
Hukuk alanında yapılan inkılapların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Meşruti bir idare kurmak.
B
Feodal bir yönetim oluşturmak.
C
Demokratik bir devlet yapısı oluşturmak.
D
Merkezi yönetimi güçlendirmek.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yasal eşitliğin ve adaletin sağlamasında demokratik yaşamın en önemli unsurudur?
A
Cumhuriyet
B
Hukuk
C
Anayasa
D
Mahkemeler
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde kişilerin birbiriyle ilişkilerini düzenleyen dinsel hükümlere dayandırılan kanun hangisidir?
A
Hülle
B
Şeriat
C
Mecelle
D
Şeriye
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ilk anayasamızdır?
A
1928 Anayasası
B
1924 Anayasası
C
1921 Anayasası
D
1923 Anayasası
Soru 8
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi hukuk alanında yapılmıştır?
A
Saltanatın kaldırılması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Medeni Kanun’un kabulü
D
Cumhuriyetin ilanı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kişinin toplumsal yaşam içerisinde hukuksal değer ifade eden ilişkilerini, işlemlerini en kapsamlı bir şekilde düzenleyen kanundur?
A
Borçlar hukuku
B
Mecelle
C
Türk Medeni Kanunu
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi il Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur?
A
1924 Anayasası
B
1921 Anayasası
C
1923 Anayasası
D
1928 Anayasası
Soru 11
Hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A
Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilan edilmesi.
B
Şerriye Mahkemeleri ve kadı yetiştiren okullar kapatıldı.
C
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) kabul edildi.
D
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi kanunlar Avrupa ülkelerinden alındı.
Soru 12
20 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi amaçla hazırlanmıştır?
A
Devletin temel yapısını, organlarını ve temel hakları düzenlemek.
B
Devletin yönetim şeklini belirlemek.
C
Sosyal ve ekonomik hayatı düzenlemek.
D
Yeniliklere yasal bir dayanak oluşturmak.

Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç

Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön